Search Members Help

» Welcome Guest
[ Log In :: Register ]

1 members are viewing this topic
>Guest

 

[ Track This Topic :: Email This Topic :: Print this topic ]

reply to topic new topic new poll
Topic: Προτάσεις ΣΕΔΥΚΑ για το ν.3461/2006, Κοινοποίηση επιστολής στον ΣΕΔ< Next Oldest | Next Newest >
 Post Number: 1
ΣΕΔ Search for posts by this member.

AvatarGroup: Super Administrators
Posts: 579
Joined: Dec. 2009

Member Rating: None
PostIcon Posted on: Dec. 17 2010,12:43   Ignore posts   QUOTE

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΔΥΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Τις απόψεις και προτάσεις του Σ.Ε.Δ.Υ.Κ.Α. σχετικά με τις δημόσιες προσφορές και αποχωρήσεις εταιρειών από το Χρηματιστήριο απέστειλε ο Σύνδεσμος στον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αναστάσιο Γαβριηλίδη με επιστολή - απάντηση στο σχετικώς υποβληθέν αίτημα του, η οποία κοινοποιήθηκε και στο αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών.

Η επιστολή του ΣΕΔΥΚΑ είναι η εξής:
                                     
Ι. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
<<Δικαίωμα  Εξαγοράς των Μετοχών της Μειοψηφίας των
Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας>>
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1)Συγκριτική Μελέτη Σχετικών Διατάξεων των νόμων 2190/1920 και 3461/2006
2)Ζητήματα  Συνταγματικότητας  Διατάξεων του νόμου 3461/2006
3)Ζητήματα σύγκρουσης Διατάξεων των νόμων 2190/1920 και
3461/2006
4)  Τελικές Διαπιστώσεις
…………………………………………………………………………………………..

Α) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
1)α)Άρθρο  49 α   ν. 2190/1920:Ορίζει το δικαίωμα των μετόχων της μειοψηφίας να ζητήσουν ,με αγωγή τους ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας ,την εξαγορά των μετοχών τους. Εκδίδεται σχετική  Δικαστική Απόφαση που ορίζει το αντάλλαγμα σύμφωνα με την πραγματική αξία των μετοχών ύστερα από δικαστική εντολή για διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης  από την σχετική  επιτροπή του άρθρου 9 παρ 1 του νόμου 2190 /1920 ή από Ορκωτούς Ελεγκτές κατ’ άρθρο 9 παρ 4 του νόμου 2190/1920.
β)Άρθρο  49β     ν.2190/1920:Ορίζει το δικαίωμα των μετόχων της μειοψηφίας  να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών τους από τον πλειοψηφούντα  μέτοχο κατά ποσοστό  95% με σχετική αγωγή τους στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 ετών από τότε που ο πλειοψηφών  μέτοχος απέκτησε το 95% των μετοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι όποιες μετοχές του ή της συζύγου και οποιουδήποτε συγγενούς του έως τρίτου βαθμού εξ’ αίματος ή αγχιστείας.
γ)Άρθρο    49γ     ν.21290/1920:Ορίζει το δικαίωμα του πλειοψηφούντος  μετόχου ,έχοντος το 95% των μετοχών,ύστερα από σχετική αίτησή του προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας ,Δικάζοντος κατά την Διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας ,να προβεί στην εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας ύστερα από έκθεση σχετικής πραγματογνωμοσύνης στο Αρμόδιο Δικαστήριο που συντάσσεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ 1 ή παρ 4 του νόμου 2190/1920.
δ)ΝΟΜΟΣ  3461/2006:Αναφέρεται στις Δημόσιες Προτάσεις για την απόκτηση κινητών αξιών εταιριών εισηγμένων στην χρηματιστηριακή αγορά. Ειδικότερα ορίζει  τα  εξής:
1)Την Αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την τήρηση των διατάξεων του νόμου 3461/2006  
2)Την γενική προστασία των δικαιωμάτων της μειοψηφίας(άρθρο 5 εδ α ν. 3461/2006)  
3)Καθιερώνει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για αγορά κινητών αξιών για τον κατέχοντα άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον 1/3 της υπό εξαγοράς εταιρίας(άρθρο 7παρ 1 ν.3461/2006).  
4)Το αντάλλαγμα για την ανωτέρω αγορά κινητών αξιών δεν μπορεί να είναι κατώτερο από την μέση χρηματιστηριακή τιμή της κινητής αξίας κατά τους 6 προηγούμενους μήνες προ της υποβολής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης(άρθρο 9 παρ4 εδ  α  ν.3461/2006).    
5)Την δυνατότητα του πλειοψηφούντος μετόχου, έχοντος το 90% της υπό εξαγοράς εταιρίας, να απαιτήσει την μεταβίβαση όλων των υπόλοιπων κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας με σχετική υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ,η οποία εκδίδει σχετική απόφαση εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις(άρθρο 27 παρ 1 έως 6   ν.3461/2006)  
6)Την δυνατότητα σχετικής προσφυγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας από την μειοψηφία ως προς το ύψος του προσφερόμενου ανταλλάγματος και μόνο(άρθρο 27 παρ 7   ν.3461/2006).
7)Για την συγχώνευση εταιρίας εισηγμένης στο χρηματιστήριο από μία άλλη εταιρία μη εισηγμένη σε αυτό ,απαιτείται καταρχήν η υποβολή δημόσιας πρότασης(άρθρο 30 παρ 1  ν. 3461/2006).
Β)ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΝΟΜΟΥ 3461/2006

Ιδιαίτερα   πρέπει να επισημανθεί η αντίθεση :α)του άρθρου7 του νόμου 3461/2006 περί υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης τόσο  στο άρθρο 5 παρ 1 του  Συντάγματος που καθιερώνει την ελευθερία του ατόμου και κατ’ επέκταση την ελευθερία των συμβάσεων(άρθρο 361 Αστικού Κώδικα)όσο και στο άρθρο 17 του Συντάγματος περί ιδιοκτησίας  β)την κατάργηση της δικαστικής προστασίας ως προς την εγκυρότητα της των προϋποθέσεων του νόμου 3461/2006 ως αντίθετη στο άρθρο 20 του Συντάγματος περί δικαστικής προστασίας όταν θίγονται δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας.
Γ)ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ
2190/1920 και 3461/2006
Από την συγκριτική επισκόπηση των συναφών διατάξεων των νόμων 2190/1920 και 3461/2006 προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
1)Υφίσταται  σύγκρουση του άρθρου 49 γ του νόμου 2190/1920  με το άρθρο  27 παρ 1έως 6 του νόμου  3461/2006  ως  προς  τις προϋποθέσεις  εξαγοράς  των μετοχών των μετόχων της μειοψηφίας  από τον πλειοψηφούντα  μέτοχο της Ανώνυμης Εταιρίας ως προς το απαιτούμενο ποσοστό μετοχών του πλειοψηφούντος μετόχου(95% στο νόμο 2190/1920-90% στον νόμο 3461/2006).
Δ)ΤΕΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Ο νομοθέτης θα πρέπει να προστατεύσει καλύτερα τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας:
1)Εφαρμόζοντας την διάταξη του άρθρου 49γ του νόμου 2190/1920 και καταργώντας την διάταξη του άρθρου 27 παρ 1 του νόμου 3461/2006. Επίσης προτείνεται  η αύξηση του απαιτούμενου εκ του Νόμου 2190/1920 ποσοστού εξαγοράς δια συγχωνεύσεως μιας εταιρείας, το οποίο πρέπει να αυξηθεί σε ποσοστό 95%, ούτως ώστε να μην υπάρχει διαφορά ποσοστών μεταξύ των δύο συγκρουόμενων Νόμων.
2)Θεσπίζοντας Δικαστική Προστασία τόσο για την εγκυρότητα των Δημοσίων  Προτάσεων  του νόμου  3461/2006 όσο και για την πραγματική αξία του ανταλλάγματος σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 3461/2006.
3)Τροποποιώντας την μέση χρηματιστηριακή τιμή της κινητής αξίας καθιερώνοντας μακρύτερη χρονική διάρκεια πλέον του εξαμήνου(τουλάχιστον 12μηνη διάρκεια)  πριν την ημερομηνία υποβολής  της δημόσιας πρότασης  κατά άρθρο 9 παρ 4 εδ α  του νόμου 3461/2006.
4)Όσον αφορά στην πραγματική αξία του ανταλλάγματος , προτείνεται να επιλαμβάνεται επιτροπή ανάλογη με εκείνη του Άρθρου 9 του Ν.2190/1920 η οποία να αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και έναν ή δύο Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, οι οποίοι να μην έχουν οποιαδήποτε μορφής εξάρτηση από την εταιρεία.


ΙΙ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Η έκφραση αιτιολογημένης γνώμης σχετικά με το συμφέρον ή όχι της πρότασης για τους μετόχους μειοψηφίας δεν πρέπει να γίνεται μόνο από το Δ.Σ. αλλά και από ανεξάρτητο συμβουλευτικό/ελεγκτικό οίκο που θα επιλέγεται μέσω κληρώσεως από την Ε.Κ. μέσα από ειδική λίστα εταιρειών που θα έχουν ζητήσει να συμπεριληφθούν σε αυτή(ή εναλλακτικά με τη σύσταση 3 μελούς επιτροπής ως αναφέρουμε στην Νομική Μελέτη ανωτέρω). Η εταιρεία αυτή θα αμείβεται από τους πόρους της Ε.Κ. και δεν θα πρέπει τα τελευταία τρία χρόνια να έχει οποιαδήποτε σχέση με την εισηγμένη εταιρεία ή τον προτείνοντα.
2. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος καταβολής του τιμήματος της  υποχρεωτικής εξαγοράς και να γίνεται μόνο μέσω του χειριστή  μετά την λήξη της σχετικής χρονικής περιόδου. Η λύση του Τ.Π.Δ. δημιουργεί προβλήματα ειδικά στους επενδυτές της περιφέρειας. Προτείνεται η απλοποίηση της διαδικασίας και τα χρήματα που αναλογούν να παραμένουν εντός των μερίδων των δικαιούχων και να μην αποδίδονται προς το Τ.Π.Δ., μετά τη λήξη διαδικασίας.
3. Επίσης προτείνεται η απλοποίηση της διαδικασίας και για την οποιουδήποτε τύπου δημόσια πρόταση και να διευκολυνθεί ο μικρός μέτοχος έτσι ώστε να μπορεί να αποδεχθεί την πρόταση μέσω του χειριστή, χωρίς να πρέπει να πηγαίνει σε κατάστημα τράπεζας ή να υπογράφει παραστατικά τραπέζης όπου απαιτείται γνήσιο της υπογραφής.
4. Επίσης κατά την διάρκεια της δημόσιας πρότασης πρέπει να υποχρεώνεται ο προτείνων με δικά του έξοδα να ενημερώνει με ταχυδρομική επιστολή όλους τους μετόχους της εισηγμένης εταιρείας κατά την ημέρα της υποβολής της πρότασης, σε συνεργασία και με τον χειριστή του κάθε μετόχου.
5. Γενικά για τις εταιρείες που με την ισχύουσα νομοθεσία διαγράφονται από το Χρηματιστήριο κρίνουμε ότι πρέπει να εξακολουθούν να διαπραγματεύονται αν η εταιρεία δεν διακόψει την λειτουργία της ή οι μετοχές της δεν καταργηθούν μέσω διαδικασίας πτωχεύσεως. Η διαπραγμάτευση τέτοιων μετοχών μπορεί να γίνεται σε αγορά τύπου OTC  ή BULLETIN BOARD.  Για τις εταιρείες των οποίων οι μετοχές έχουν ήδη διαγραφεί αλλά αυτές υφίστανται ακόμα σαν νομικά πρόσωπα πρέπει να προβλέπεται πλήρης ενημέρωση των μετόχων τους σχετικά με όλες τις εταιρικές πράξεις, τα οικονομικά στοιχεία και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων. Η ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται μέσω του συστήματος ενημέρωσης επενδυτών του  Χρηματιστηρίου. Επίσης σχετικά με το μέτρο της προσωρινής  αναστολής διαπραγμάτευσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να λαμβάνεται μόνο όταν υπάρχουν σημαντικά νέα σχετικά με την εταιρεία τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά λεπτομερώς σε όλη την επενδυτική κοινότητα.
6. Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ελάχιστου  τιμήματος για μία υποχρεωτική δημόσια πρόταση προτείνουμε α) να υπολογίζεται σταθμισμένη με τον όγκο  β) το χρονικό διάστημα υπολογισμού της τιμής αυτής να είναι τουλάχιστον 12μηνο και σε περίπτωση που η πτώση της τιμής κατά το τελευταίο 12μηνο είναι μεγαλύτερη του 50% να γίνεται 18μηνο,  εφόσον ο προτείνων είναι εκ των βασικών μετόχων ή ασκεί διοικητικά καθήκοντα (ο ίδιος ή ελεγχόμενα από αυτόν πρόσωπα). Επίσης με κάποιο τρόπο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν οι αμοιβές που μπορεί να έχει εισπράξει ο προτείνων ή εξαρτώμενα από αυτόν πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας ή κάποιας θυγατρικής της και πιθανές αγορές από τη μεριά της εκδότριας περιουσιακών στοιχείων άμεσα ή έμμεσα ελεγχομένων από τον προτείνοντα. Τα ποσά αυτά (ανά μετοχή) θα πρέπει(εφόσον ξεπερνούν ένα εύλογο όριο) να προστίθενται στο ελάχιστο τίμημα που προκύπτει από την συμπεριφορά της μετοχής  όπως περιγράφτηκε παραπάνω και από εκεί θα προκύπτει το τελικό τίμημα ανά μετοχή κάτω από το οποίο δεν θα μπορεί να υποβάλλουν δημόσια πρόταση πρόσωπα που ελέγχουν ή διοικούν την εταιρεία.
7. Άποψή μας είναι ότι πρέπει να αλλάξει και η παράγραφος 5 του άρθρου 17 του νόμου 3371/2005 με στόχο να περιγράψει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να επιβάλλει κάποιους όρους στην εκδότρια ή τον βασικό μέτοχο και τουλάχιστον να επιβάλλει και στην περίπτωση αυτή ελάχιστη δυνατή τιμή εξαγοράς των μετοχών με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν και στις δημόσιες προτάσεις.


--------------
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
0 replies since Dec. 17 2010,12:43 < Next Oldest | Next Newest >

[ Track This Topic :: Email This Topic :: Print this topic ]


 
reply to topic new topic new poll

» Quick Reply Προτάσεις ΣΕΔΥΚΑ για το ν.3461/2006
iB Code Buttons
You are posting as:

Do you wish to enable your signature for this post?
Do you wish to enable emoticons for this post?
Track this topic
View All Emoticons
View iB Code