Search Members Help

» Welcome Guest
[ Log In :: Register ]

1 members are viewing this topic
>Guest

 

[ Track This Topic :: Email This Topic :: Print this topic ]

reply to topic new topic new poll
Topic: Προτάσεις ΣΕΔ για φορολογικά, Θέματα φορολογίας ιδιωτών επενδυτών< Next Oldest | Next Newest >
 Post Number: 1
ΣΕΔ Search for posts by this member.

AvatarGroup: Super Administrators
Posts: 579
Joined: Dec. 2009

Member Rating: None
PostIcon Posted on: Dec. 11 2013,13:02  Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

.................................................
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
                  website: www.sed.gr       e-mail: info@sed.gr
                           


Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ : 277/ΧΕ

                             ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς το Υπουργείο Οικονομικών
Κοινοποίηση:
Φορείς Κεφαλαιαγοράς
ΜΜΕ

Θέμα: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΔ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου, εκφράζει τη σφοδρή αντίθεση του στα σχεδιαζόμενα από το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τα θέματα φορολογίας των ιδιωτών επενδυτών και καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις:

1. Θεωρούμε παράλογη τη προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομικών να χαρακτηρίσει ως επιχειρηματίες τους ιδιώτες επενδυτές και μάλιστα ορίζοντας ως κριτήριο την εκτέλεση τριών συναλλαγών ανά εξάμηνο. Σε καμιά χώρα του κόσμου, η αγορά και πώληση μετοχών, ή παραγώγων προϊόντων μέσω των οργανωμένων χρηματιστηριακών αγορών από φυσικά πρόσωπα για λογαριασμό τους, δεν αποκτά την έννοια της επιχειρηματικής δραστηριότης. Είναι σίγουρο ότι και η απόπειρα εισαγωγής της υποχρέωσης τήρησης λογιστικών  βιβλίων και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, θα έχει σαν αποτέλεσμα την πλήρη απομάκρυνση  των όποιων ιδιωτών επενδυτών έχουν απομείνει στο Ελληνικό χρηματιστήριο και την αποστροφή τους από κάθε οργανωμένη επενδυτική δραστηριότητα.

2. Ο υπολογισμός της υπεραξίας νοείται ως διαφορά μεταξύ κέρδους και ζημίας και υπολογίζεται επί του συνόλου των ετησίων συναλλαγών που διενεργεί ένα φυσικό πρόσωπο, στο σύνολο του χαρτοφυλακίου του, και ενιαία πρέπει να αντιμετωπιστεί και φορολογικά.

3. Η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου Νόμου 4172/2013 σχετικά με την Υπεραξία από πώληση μετοχών, αναφέρει ότι η φορολογία υπεραξίας εφαρμόζεται σε πωλήσεις επί μετοχών που αποκτώνται μετά την 1 Ιανουαρίου 2014. Η ρύθμιση που υπάρχει στην αιτιολογική έκθεση είναι δίκαιη και σωστή  και ζητάμε ο Φόρος υπεραξίας να  επιβληθεί στις πωλήσεις μετοχών που αγοράζονται μετά την 1 Ιανουαρίου 2014

4. Πρέπει να υπάρχει διαφορετική φορολογική μεταχείριση ανάλογη του χρόνου διακράτησης των μετοχών, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη φορολογία της υπεραξίας των ακινήτων, όπου έχει θεσπιστεί ο συντελεστής παλαιότητας.
ΓιΆ αυτό προτείνουμε αντίστοιχο μηχανισμό μείωσης της φορολογούμενης υπεραξίας, δηλαδή ο συντελεστής 15% να ισχύει για συναλλαγές με ελάχιστο χρόνο διακράτησης ενός έτους και από εκεί και μετά να βαίνει μειούμενος κατά 2% για κάθε έτος διακράτησης, μέχρι ενός ελάχιστου ορίου 5% για διακράτηση πέραν της πενταετίας.

5. Η επιβολή φόρου υπεραξίας πρέπει να εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου, όπως ακριβώς συμβαίνει με την επιβολή του φόρου υπεραξίας των ακίνητων.

6. Θεωρούμε απόλυτα δίκαιο, οι ιδιώτες επενδυτές να έχουν 25.000 Ευρώ αφορολόγητης υπεραξίας, όπως αντίστοιχα ισχύει για άλλες κατηγορίες εισοδημάτων των φυσικών προσώπων.

7. Με την εισαγωγή του φόρου υπεράξιας, ο φόρος επί των συναλλαγών πρέπει να καταργηθεί. Επειδή όμως ο φόρος επί των συναλλαγών έχει το πλεονέκτημα της άμεσης ταμειακής απόδοσης για το δημόσιο και δεν εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς, προτείνουμε εναλλακτικά τη διατήρηση του, με μία λογική αύξηση του και παράλληλη αναστολή του φόρου  υπεραξίας.
.
8. Το Χρηματιστήριο Αθηνών οφείλει να εκδίδει μια και μοναδική βεβαίωση με τον υπολογισμό της υπεραξίας (θετικής ή αρνητικής), για το σύνολο των συναλλαγών που καταγράφει το Αποθετήριο Αξιών. Με τα  αντίστοιχα ποσά πρέπει να ενημερώνεται Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ηλεκτρονικά μπορεί να προβαίνει σε διασταύρωση πληρωμής του οφειλόμενου φόρου από του υπόχρεους.  Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται τα συμφέροντα του δημοσίου και ταυτόχρονα απλοποιείται η διαδικασία για τους επενδυτές.

9. Παρομοίως, το Χρηματιστήριο Αθηνών οφείλει να εκδίδει μία και μοναδική βεβαίωση για τα μερίσματα που καταθέτουν οι εισηγμένες εταιρείες στους λογαριασμούς των επενδυτών κατΆ έτος. Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του χρηματιστηρίου καθιστά εύκολη την έκδοσή της βεβαίωσης αυτής με απλή επικοινωνία με τα λογιστήρια των εισηγμένων εταιρειών, απαλλάσσοντας τους επενδυτές από περιττή γραφειοκρατία και διασφαλίζοντας και εδώ τα συμφέροντα του δημοσίου.

Απευθύνουμε έκκληση προς το Υπουργείο Οικονομικών να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, λαμβάνοντες τις ορθές αποφάσεις προς όφελος της χειμαζόμενης Εθνικής Οικονομίας και να μη αποθαρρύνει περαιτέρω τους ιδιώτες επενδυτές από τη δυνατότητα συνεισφοράς τους στη βελτίωση της.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος.....................Ο Γεν. Γραμματέας
Μπάμπης Εγγλέζος............Γιάννης Σαρρής


Edited by ΣΕΔ on Mar. 09 2014,19:05

--------------
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 2
ΣΕΔ Search for posts by this member.

AvatarGroup: Super Administrators
Posts: 579
Joined: Dec. 2009

Member Rating: None
PostIcon Posted on: Dec. 11 2013,17:47 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

Euro2day.gr:Επίθεση ΣΕΔ σε ΥΠΟΙΚ για φόρο υπεραξίας

Capital.gr: Σφοδρή αντίθεση ΣΕΔ στα σχέδια του ΥΠΟΙΚ


--------------
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 3
ΣΕΔ Search for posts by this member.

AvatarGroup: Super Administrators
Posts: 579
Joined: Dec. 2009

Member Rating: None
PostIcon Posted on: Dec. 18 2013,09:10 Skip to the previous post in this topic.  Ignore posts   QUOTE

Πυρ ομαδόν κατά του ΥΠΟΙΚ για τους φόρους στο Χρηματιστήριο   Πηγή:www.capital.0gr

--------------
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
2 replies since Dec. 11 2013,13:02 < Next Oldest | Next Newest >

[ Track This Topic :: Email This Topic :: Print this topic ]


 
reply to topic new topic new poll

» Quick Reply Προτάσεις ΣΕΔ για φορολογικά
iB Code Buttons
You are posting as:

Do you wish to enable your signature for this post?
Do you wish to enable emoticons for this post?
Track this topic
View All Emoticons
View iB Code