ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1848
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

11 Δεκ 2007, 11:32

Ο ΣΕΔ με την τελευταία Ανοιχτή Επιστολή του έθιξε το πολύ σοβαρό θέμα των Stock Options και την κατάχρηση που γίνεται από πολλές εισηγμένες.

Επειδή όμως "δεν είναι όλοι ίδιοι" ξεκινάμε σήμερα μια "εις βάθος" έρευνα για τα Stock Options.

Θα παραθέσουμε όσες περισσότερες περιπτώσεις μπορούμε, με τις αποφάσεις των Γ.Σ. και τους όρους σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Με αυτόν τον τρόπο θα δούμε ποιες εισηγμένες χρησιμοποιούν τον θεσμό όπως πρέπει να τον χρησιμοποιούν, δηλαδή σαν κίνητρο προς τα διευθυντικά στελέχη και τους εργαζόμενους της εταιρείας, και ποιες κάνουν κατάχρηση και χρησιμοποιούν τον θεσμό για άλλους λόγους εκτός από τους παραπάνω.

Ξεκινάμε λοιπόν με τρεις εταιρείες που ανακοίνωσαν πρόσφατα πρόγραμμα Stock Options.

Πρώτη βεβαίως η "οικοδέσποινα" ΕΧΑΕ:

[quote0]Ανακοίνωση

Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας (stock option plan)6 Δεκεμβρίου 2007 - Ανακοινώνεται από την Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» ότι στις 10 Δεκεμβρίου 2007 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) των 105.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από 31 στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σε τιμή διάθεσης μετοχής 4,25 Ευρώ, σύμφωνα με την από 25.4.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τις από 19.09.2005, 17.04.2006, 17.07.2006, 7.5.2007, 31.10.2007 και 26.11.2007 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί άμεση τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 26.11.2007, σε εφαρμογή των αποφάσεων της ως άνω Γενικής Συνέλευσης και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. με την υπ΄ αριθμόν Κ2-17181/30.11.2007 σχετική ανακοίνωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του της 6.12.2007 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 105.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την Απόφαση 35 του Δ.Σ. του Χ.Α., και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). [/quote0]

Σαφής περίπτωση χρηστής εφαρμογής του θεσμού από την εισηγμένη ΕΧΑΕ.
Το πρόγραμμα αποφασίστηκε το 2005 στην τρέχουσα τότε τιμή της αγοράς.
Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία είναι κερδοφόρα και μετοχή έχει ανέβει.
Γι αυτό και οι δικαιούχοι σημειώνουν σημαντικά κέρδη από τα Stock Options.

Δεύτερη, εντελώς διαφορετική περίπτωση, αυτή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου:
[quote0]Υπενθυμίζεται ότι τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης είχαν ως ακολούθως:
1. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο προσωπικό της Τράπεζας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με την παράγραφο 9, του άρθρου 13, κ.ν. 2190/20 ως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
2. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
3. Συζήτηση επί λοιπών θεμάτων και ανακοινώσεων.

Επί των ανωτέρω θεμάτων ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1ο θέμα
Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13, κ.ν. 2190/20 ως ισχύει, αποφάσισε τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών α) μόνο σε εκείνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Τράπεζας υπέχουν θέση εκπροσώπου των εργαζομένων σε αυτό, β) στο προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, καθώς και την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος θα είναι 2ετής (αφορά τα έτη 2007 και 2008). Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύναται να εκδοθούν στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος, εφόσον οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς μετοχών, δε θα υπερβεί το 2% των υφισταμένων μετοχών της Τράπεζας. Η τιμή διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών θα ισούται με την υφιστάμενη ονομαστική αξία των μετοχών της Τράπεζας. Η περίοδος ωρίμανσης των δικαιωμάτων θα είναι ετήσια, ως δε ημερομηνία ωρίμανσης καθορίστηκε η 30η Νοεμβρίου εκάστου έτους. Τα δικαιώματα που θα ωριμάζουν σε κάθε περίοδο θα ισούνται με το ήμισυ (1/2) του συνόλου των εγκεκριμένων μετοχών του Προγράμματος.[/quote0]

Σαφής περίπτωση κατάχρησης του θεσμού!!!
Η Γ.Σ. αποφασίζει να δώσει σε λίγους μήνες Stock Otpions με discount 80% από την τρέχουσα τιμή της αγοράς...
(Τρέχουσα τιμή 18,5 Ευρώ, ονομαστική αξία 3,75 Ευρώ)
Με αυτό τον τρόπο δίνεται ένα γενναίο bonus στους εργαζόμενους άσχετα με το αν θα πάει καλά ή όχι η εταιρεία.

Σε πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας "ΤΟ ΒΗΜΑ", στις 8-12-2007 στη στήλη "σεμνά και ταπεινά", παρουσιάζονται οι δύο πιο πάνω περιπτώσεις σαν "ίδιες" και μάλιστα για την ΕΧΑΕ ο δημοσιογράφος έγραψε ότι είναι "τα ίδια και χειρότερα από το Τ.Τ."r
Είναι μια άδικη παρομοίωση και ήδη έστειλα γράμμα στην εφημερίδα προς αποκατάσταση της αλήθειας.

Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο την παρουσίαση και άλλων περιπτώσεων Stock Options.
Παρακαλώ και τους άλλους φίλους που συμμετέχουν στον Μετοχικό Ακτιβισμό να παραθέσουν περιπτώσεις που υπέπεσαν στην αντίληψη τους, πάντα αναφέροντας και τη σχετική απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1848
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

11 Δεκ 2007, 11:49

Η περίπτωση της Eurobank:
[quote0]Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2007ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση για το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών»

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην σημείωση 32 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα») για τη χρήση 2006, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18ης Απριλίου 2005 ενέκρινε την έκδοση δικαιωμάτων προαιρέσεως για την αγορά έως 1.525.000 μετοχών της Τράπεζας προς 18,00 ευρώ ανά μετοχή σε μέλη του προσωπικού και του Διοικητικού Συμβουλίου της και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Κατόπιν αναπροσαρμογών λόγω εταιρικών πράξεων, μπορούν να ασκηθούν δικαιώματα για την απόκτηση συνολικά 2.261.121 μετοχών με τιμή αποκτήσεως ανά μετοχή 12,14 ευρώ. Τα δικαιώματα προαιρέσεως δύναται να ασκηθούν από τους δικαιούχους κατά τον μήνα Δεκέμβριο των ετών 2007, 2008, 2009 και 2010.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2007
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.[/quote0]

Η περίπτωση μοιάζει με αυτή της ΕΧΑΕ.
Η απόφαση ελήφθη το 2005 στην τρέχουσα τότε τιμή της αγοράς.
Η τράπεζα έχει μεγάλη κερδοφορία και άνοδο της τιμής της μετοχής.
Χαρακτηριστική περίπτωση χρηστής εφαρμογής του θεσμού.
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1848
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

11 Δεκ 2007, 12:56

Πολύ ενδιαφέρουσα η περίπτωση της Eurodrip!!!
Διαβάστε και απολαύστε:

[quote0]ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

Η EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. (η εταιρεία) στο πλαίσιο της εφαρμογής εγκεκριμένου από την επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης προς το προσωπικό τα στελέχη της διοίκησης της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών για την αγορά μετοχών της (το Πρόγραμμα) πληροφορεί το κοινό αναφορικά με τα εξής:

1. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω, το προσωπικό και τα στελέχη της διοίκησης της Εταιρείας που είναι δικαιούχοι Οριστικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας καλούνται από 21/12/2007 έως 21/12/2007 να δηλώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε ειδική προτυπωμένη φόρμα που τους χορηγεί η Εταιρία, την πρόθεση τους να ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει τα Οριστικά δικαιώματά τους.
2. Η προσφορά αυτή απευθύνεται σε 1 στέλεχος (Διευθύνοντα Σύμβουλο). Στο στέλεχος αυτό χορηγούνται δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μέχρι 52.800 μετοχών, με τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική τους αξία, ήτοι εξήντα λεπτά του Ευρώ (0,60) το καθένα. Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο 2007, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων κατά την έκδοση μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.9 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 26.337.480 ευρώ διαιρούμενο σε 43.895.800 κοινές ονομαστικές μετοχές (συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 43.895.800) ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία.
4. Με βάση το Πρόγραμμα η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών έχει ορισθεί σε 0,60 Ευρώ ανά μετοχή.
5. Μετά την εμπρόθεσμη καταβολή από τους δικαιούχους της αξίας των ασκουμένων από αυτούς δικαιωμάτων προαίρεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αυτής και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ανάλογα με τον αριθμό δικαιωμάτων που θα έχουν ασκηθεί με τις άνω δηλώσεις.

Ακολούθως, το διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί σε όλες της νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι μετοχές που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα δικαιώματα να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

6. Ο αριθμός των νέων μετοχών που τελικά θα εκδοθούν και θα ζητηθεί η εισαγωγή τους στο Χ.Α.Α. εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες θα ασκηθεί το σχετικό δικαίωμα και θα καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με το παρόν πρόγραμμα, εγκριθέν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 13/07/2007 της εταιρίας EUROPPIP ΑΒΕΓΕ, θεσπίστηκε διαδικασία παροχής δικαιωμάτων προαιρέσεως αναλήψεως μετοχών, στο προσωπικό και στη Διοίκηση της εταιρίας.

Αποφασίσθηκε να εκδοθούν σταδιακά, το πολύ τρεις (3) σειρές πιστοποιητικών δικαιώματος προαιρέσεως (όχι αναγκαστικά ίσες μεταξύ τους από πλευράς αριθμού δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν), με έναρξη το έτος 2008 και στην συνέχεια κατά τα έτη 2009 και 2010. Αν σε κάποιο ή κάποια από αυτά τα έτη δεν διατεθούν δικαιώματα, λόγω της μη επίτευξης των στόχων και της κερδοφορίας της εταιρίας ή της μη ικανοποιητικής κερδοφορίας της εταιρίας κατά το προηγούμενο έτος, η χορήγηση δικαιωμάτων θα αναβάλλεται για ένα έτος.

Τελευταίο όμως έτος του παρόντος προγράμματος για την χορήγηση δικαιωμάτων προαιρέσεως είναι το έτος 2012, ώστε πέραν αυτού, δεν θα χορηγηθούν άλλα δικαιώματα προαιρέσεως βάσει αυτού του προγράμματος.

Για κάθε κερδοφόρο έτος της εταιρίας, κατά το οποίο θα επιτυγχάνεται κερδοφορία η οποία θα κρίνεται ικανοποιητική βάσει των στόχων της εταιρίας (η σχετική απόφαση του ΔΣ θα λαμβάνεται σε ειδική συνεδρίαση που θα ακολουθεί την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως από το ΔΣ, και πάντως μέχρι την 30.4. εκάστου έτους), θα χορηγούνται δικαιώματα προαιρέσεως σε δικαιούχους στελέχη που θα καθορίζονται από το Δ.Σ. της εταιρίας επί τη βάσει των αρχών και των κριτηρίων της παρούσης αποφάσεως. Με την απόφαση δια της οποίας θα χορηγούνται τα εν λόγω δικαιώματα, θα καθορίζεται και ο χρόνος κατά τον οποίο θα είναι δυνατή η άσκηση των δικαιωμάτων προαιρέσεως, που με την απόφαση μπορεί να καθορίζεται ότι θα είναι μεταγενέστερος του έτους χορηγήσεως των δικαιωμάτων προαιρέσεως (πιστοποιητικών), όχι όμως μεταγενέστερος του τελευταίου έτους άσκησης δικαιωμάτων του παρόντος προγράμματος, ήτοι του έτους 2012. Άν το Δ.Σ. της εταιρίας δεν αποφασίσει διαφορετικά, πρώτο έτος ασκήσεως των δικαιωμάτων προαιρέσεως θα είναι το έτος 2009.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κερδοφορία κατά το προηγούμενο έτος δεν θα χορηγούνται δικαιώματα προαιρέσεως εάν δε η κερδοφορία δεν είναι ικανοποιητική η χορήγηση δικαιωμάτων θα αναβάλλεται για ένα έτος.

Με απόφαση του Δ.Σ., θα καθορίζεται ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν για το κάθε έτος και των αντιστοίχων πιστοποιητικών που θα διατεθούν για την κάθε σειρά, πότε ακριβώς θα διατεθούν τα πιστοποιητικά και πότε θα αρχίσει η διάθεση των μετοχών.

Οι ανωτέρω αποφάσεις του ΔΣ, ανατρέπονται μόνον σε περίπτωση που τυχόν δεν εγκριθούν οι οικονομικές καταστάσεις από την ΓΣ.

Εξαιρετικά, μετά από λήψη σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. και πέραν των ανωτέρω τριών σειρών δικαιωμάτων, θα χορηγηθούν το πολύ 60.000 δικαιώματα εντός του έτους 2007 σε συγκεκριμένα στελέχη της εταιρείας, ανεξαρτήτως στόχων και κερδοφορίας της εταιρείας, λόγω συγκεκριμένης προσφοράς τους στην εταιρεία, τα οποία δικαιώματα θα ασκηθούν εντός του ίδιου έτους.

Δικαιούχοι δικαιώματος προαιρέσεως είναι :

Ανώτατα και ανώτερα Διευθυντικά στελέχη της εταιρίας ή οποιασδήποτε θυγατρικής , τέλος δε και στελέχη απασχολούμενα στην εταιρία με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Με εξαίρεση την περίπτωση της μεταβίβασης του Δικαιώματος προαίρεσης κατά το θάνατο του Δικαιούχου στους κληρονόμους του, το δικαίωμα είναι αμεταβίβαστο, ανεκχώρητο και ανεπίδεκτο οποιασδήποτε τυχόν συναλλαγής ή πράξης απαλλοτρίωσης του από τον ορισθέντα Δικαιούχο.
[/quote0]

Ο διευθύνων σύμβουλος δίνει Stock Options στον...εαυτό του!!!
Ένα αφορολόγητο bonus, προφανώς για να τον "ανταμείψει" για την καλή πορεία της εταιρείας!!!
Δεν χρειάζεται νομίζω περαιτέρω σχολιασμός...
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

Gretsi
Δημοσιεύσεις: 92
Εγγραφή: 17 Αύγ 2003, 09:23
Τοποθεσία: Athens

11 Δεκ 2007, 13:43

Πολύ καλή παρουσίαση Μπάμπη, που με οδήγησε στην ιδέα να δημιουργήσουμε δύο λίστες για τα στοκ όπτιονς, μιά μαύρη και μιά άσπρη!
Για το ΤΤ θα επανέλθω, αναμένω απάντηση από τους "επαϊοντες". Είναι πολύ ακραία περίπτωση για να την αφήσουμε στη σκιά.

ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1848
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

12 Δεκ 2007, 11:08

Συνεχίζουμε την κατά περίπτωση έρευνα των Stock Options

Ας δούμε τη ΝΕΛ:
[quote0]6/7/2007
Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων 25.07.2007

Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε. ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η ΒΆ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των Μετόχων της, την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2007 στην οποία παραβρέθηκαν 41 μέτοχοι αυτοπροσώπως η με αντιπροσώπευση που εκπροσωπούσαν 40,03% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι 42.299.043 μετοχές και άρα συγκεντρώθηκε η εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία του 1/3 για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων.
Η εν λόγω Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε την υιοθέτηση προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920 με τους εξής βασικούς όρους και προϋποθέσεις:
-.Διάρκεια του Προγράμματος : Η διάρκεια του Προγράμματος είναι ένα (1) έτος και αφορά το έτος 2007.
-.Δικαιούχοι : Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός των ανεξάρτητων μελών) και υπάλληλοι της εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών, μετά από αξιολόγηση αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο.
-.Χαρακτηριστικά των Δικαιωμάτων που χορηγούνται : Η αντιστοιχία θα είναι μία μετοχή για κάθε Δικαίωμα, ήτοι θα χορηγηθούν συνολικά μέχρι 2.000.000 Δικαιώματα.
-.Τιμή άσκησης : Ονομαστική αξία πλέον 30% της διαφοράς (μεταξύ της μέσης χρηματιστηριακής τιμής μηνός Νοεμβρίου , πριν από την ημερομηνία άσκησης, μείον την ονομαστική αξία). Σε κάθε περίπτωση η τιμή άσκησης δεν θα υπολείπεται της ονομαστικής αξίας.
- ¶σκηση των Δικαιωμάτων και Περίοδος άσκησης δικαιώματος : Τα Δικαιώματα που έχουν χορηγηθεί και έχουν ωριμάσει, θα μπορούν να ασκηθούν κατά το μήνα Δεκέμβριο και μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1 έως την 15 Δεκεμβρίου 2007.
- Τα δικαιώματα αυτά είναι ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται.
Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες του όλου προγράμματος θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και θα συμπεριληφθούν στο πληροφοριακό έντυπο που θα συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η εν λόγω Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης την κατάργηση του προγράμματος που είχε εγκριθεί με την από 12/3/2006 απόφαση της Γ.Σ.
Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι η A" Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση που είχε προγραμματιστεί την 25/07/2007 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας η ΒΆ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 08.08.2007.[/quote0]

"Καιροσκοπική" θα χαρακτήριζα την παροχή Stock Options της ΝΕΛ, αφού δεν λαμβάνει καθόλου υπ" όψιν τα αποτελέσματα της εταιρείας και επί πλέον δίνεται με 60% discount.
Η τιμή της μετοχής στις 25-7-2007 (ημέρα της Γ.Σ.) ήταν 1,25 Ευρώ. Τα Stock Options, με το πρόσχημα του +30% της ονομαστικής κλπ, δόθηκαν στα 0,47 Ευρώ.

Σαφής κατάχρηση του θεσμού από την εταιρεία...
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1848
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

12 Δεκ 2007, 11:23

Θέλω να τονίσω τα εξής:

Τα stock Options υπάρχουν σαν θεσμός στις αγορές όλου του κόσμου.

Δεν είναι λοιπόν η πρόθεση μας να καταργηθούν...

Πρόθεση μας είναι να ληφθούν μέτρα ώστε να μη γίνεται κατάχρηση του θεσμού από τις εισηγμένες.

Πρέπει όμως να τονίσουμε τα εξής:

Τα Stock Options υπάρχουν σαν θεσμός στις αγορές όλου του κόσμου.

Δεν είναι λοιπόν η πρόθεση μας να καταργηθούν...

Πρόθεση μας είναι να ληφθούν μέτρα ώστε να μη γίνεται κατάχρηση του θεσμού από τις εισηγμένες.

Η χρηστή εφαρμογή του θεσμού των Stock Options, όπως χρησιμοποιείται στις αναπτυγμένες αγορές συνδέεται πάντα με τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών και δίνονται στις εξής περιπτώσεις:

1. Τα μέλη του Δ.Σ., τα διευθυντικά στελέχη και οι εργαζόμενοι λαμβάνουν, κατά περίπτωση, δικαιώματα προαίρεσης, τα οποία λειτουργούν κυρίως σαν κίνητρο για καλύτερη αποδοτικότητα και άνοδο της κερδοφορίας της εταιρείας, που συνεπάγεται και άνοδο της μετοχής.
Σε αυτή την περίπτωση τα Stock Options δίνονται στην τρέχουσα τιμή της αγοράς, για τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια.

2. Επίσης μπορούν να δοθούν αν η εταιρεία τον τελευταίο χρόνο ή χρόνια, είχε απρόσμενα αυξημένα κέρδη.
Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρχει κάποιο discount, που όμως δεν μπορεί να ξεπερνά το λεγόμενο "εμπορικό κέρδος", που είναι γύρω στο 25-30%

3. Τέλος μπορούν να δοθούν όταν η εταιρεία παρουσιάζει ζημιές, υπό την προϋπόθεση ότι οι ζημιές θα μειωθούν και η εταιρεία θα περάσει στην κερδοφορία.
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δίνονται με premium!!!
Δηλαδή σε τιμή ανώτερη από αυτή της αγοράς, για να λειτουργούν σαν κίνητρο για τους δικαιούχους, ώστε η εταιρεία να παρουσιάσει κέρδη που θα σημάνουν και την θεαματική άνοδο της μετοχής!!!

Σε κάθε περίπτωση λοιπόν τα Stock Options πρέπει να συνδέονται με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.
Αν δεν συμβαίνει αυτό τότε, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, έχουμε κατάχρηση του θεσμού από τις εισηγμένες εταιρείες!!!

Καλή η πρόταση του Γιάννη Γρετσίστα για δημιουργία δύο λιστών.
Όταν τελειώσουμε την παρουσίαση ικανού αριθμού προγραμμάτων Stock Options τότε θα ξεχωρίσουμε "την ήρα από το στάρι" οι επενδυτές θα ξέρουν ποιες εταιρείες κάνουν χρηστή εφαρμογή του θεσμού και ποιες κάνουν κατάχρηση.Edited By ENGLEZOS on 1197456512
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1848
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

18 Ιαν 2008, 11:34

Stock options: Από τη χρήση στην... κατάχρηση

του Στέφανου Κοτζαμάνη

Την έντονη δυσφορία των μικροεπενδυτών προκαλούν συχνά τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών που τον τελευταίο καιρό λαμβάνουν τη μορφή χιονοστιβάδας, καθώς υιοθετούνται από ολοένα και περισσότερες εισηγμένες εταιρείες.

Αν και κανείς δεν εναντιώνεται στην παροχή κινήτρων προς όφελος των στελεχών και των εργαζομένων, συχνά προκαλείται δυσφορία στο επενδυτικό κοινό, σε περιπτώσεις που το ύψος των κινήτρων είναι αναλογικά πολύ μεγάλο σε σύγκριση με τις οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών ή όταν η πορεία της μετοχής έχει σαφώς υποαποδώσει έναντι του Γενικού Δείκτη. Οι περιπτώσεις που ακολουθούν είναι άκρως χαρακτηριστικές:

- Η εταιρεία Εκδόσεις Λιβάνη εξέδωσε πρόσφατα μέσω stock options νέες μετοχές που αντιστοιχούν στο 10% του συνόλου των τίτλων της (!) προσφερόμενες έναντι μόλις 30 λεπτών, όταν στις 28/12/2007 η τρέχουσα τιμή του τίτλου ανερχόταν στα 2,50 ευρώ! Ενδεικτικό είναι ότι (με βάση την τιμή της 27ης/12/2007) το όφελος για τα 90 άτομα που ευνοήθηκαν από τα δικαιώματα προαίρεσης υπολογίζεται στα 4,64 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των κερδών της εισηγμένης κατά την τελευταία τριετία 2004 - 2006 (στις 772 χιλιάδες ευρώ τα κέρδη του 2006)!

- Η Everest έχει προχωρήσει τρεις φορές την τελευταία τριετία στην έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης. Το 2005 το σχετικό πρόγραμμα ανερχόταν στο 2% του συνόλου των μετοχών και δόθηκε προς 1 ευρώ ανά μετοχή, το 2006 ανερχόταν στο 1% του συνόλου των μετοχών και διατέθηκε επίσης προς 1 ευρώ ανά μετοχή, ενώ για το 2007 αντιστοιχεί στο 1,1% και δόθηκε προς 2,40 ευρώ ανά μετοχή. Η τιμή του τίτλου στις 28/12/2007 ανερχόταν στα 3 ευρώ. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι το σύνολο των stock options του 2006, των 560.000 μετοχών προς 1 ευρώ, δόθηκε μόνο σε ένα (1) άτομο! Τα άμεσα οφέλη για το άτομο αυτό υπολογίζονται γύρω στα 380.000 ευρώ, καθώς η τρέχουσα τιμή της μετοχής Everest στις 31/12/2006 ανερχόταν στα 2,36 ευρώ... Ο βασικός μέτοχος της εισηγμένης κ. Φρέρης είχε δηλώσει παλαιότερα ότι μέσω των προγραμμάτων αυτών η εταιρεία καταφέρνει να απασχολεί ικανά στελέχη και ότι τα stock options υποκαθιστούν τις αυξημένες αμοιβές που σε διαφορετική περίπτωση θα απαιτούνταν. Παρήγορο είναι, πάντως, ότι η κερδοφορία του εισηγμένου ομίλου κατά την τελευταία τριετία έχει ενισχυθεί σημαντικά. Η μετοχή της Everest, ωστόσο, την περίοδο αυτή έχει αποδώσει μόλις 30%, επίδοση σαφώς χαμηλότερη από αυτήν του Γενικού Δείκτη.

- Οι μέτοχοι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου μόνο ευχαριστημένοι δεν μπορούν να είναι από την πορεία τόσο της μετοχής (έχει υποχωρήσει αρκετά κοντά στην τιμή εισαγωγής της στο Χ.Α.) όσο και των κερδών (απώλειες μέσω δομημένων προϊόντων). Και πέραν αυτού διαπιστώνουν ότι τον Δεκέμβριο δόθηκαν στους εργαζομένους -οι οποίοι φυσικά ουδόλως ευθύνονται για τις "δομημένες" τοποθετήσεις- 1.366.212 νέες μετοχές (το 0,97% του συνόλου) μόλις προς 3,70 ευρώ, προσφέροντας κίνητρο της τάξεως των 11,7 εκατ. ευρώ με βάση την αποτίμηση της μετοχής στις 27/12/07 (έναντι κερδών 137,1 εκατ. το 2006 που αναμένεται να είναι σαφώς μειωμένα το 2007). Αντίστοιχο κίνητρο, ίδιου μεγέθους, αναμένεται να δοθεί και μέσα στο 2008, καθώς τα παραπάνω αποτελούν μόνο την πρώτη δόση ενός διετούς προγράμματος προαίρεσης μετοχών. Οι 2,7 εκατ. μετοχές αυτού του stock option δεν προσφέρονται με κριτήρια παραγωγικότητας κάθε εργαζομένου, αλλά αποκλειστικό κριτήριο ένταξης είναι η συμπλήρωση έξι ετών προϋπηρεσίας. ΓιΆ αυτό άλλωστε και οι φετινοί δικαιούχοι ήταν 1.135 άτομα. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιώματα προαίρεσης δεν λειτουργούν ουσιαστικά ως κίνητρο για μεγαλύτερη αποδοτικότητα των εργαζομένων, αλλά κυρίως ως έμμεσος τρόπος αύξησης των αποδοχών τους.

- Καθόλου ευκαταφρόνητος δεν είναι και ο αριθμός των μετοχών που θα δοθούν σε 25 στελέχη της ΝΕΛ (2.000.000 κομμάτια, το 1,72% του συνόλου, κατόπιν απόφασης που ελήφθη μόλις στις 25/7/2007). Η τρέχουσα τιμή της μετοχής στις 28/12/2007 ήταν κατά 68% ανώτερη από το κόστος απόκτησης αυτών (0,47 ευρώ) και το συνολικό όφελος των στελεχών υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 640 χιλιάδες ευρώ περίπου. Και μπορεί βέβαια το ποσό αυτό συγκριτικά να μη θεωρείται υψηλό, ωστόσο οι μικρομέτοχοι έχουν πολλά χρόνια να εισπράξουν μέρισμα, είδαν και πέρυσι την εταιρεία τους να υποχρεώνεται σε λειτουργικές ζημίες και καλούνται να βάλουν και πάλι το χέρι στην τσέπη, συμμετέχοντας στη δρομολογούμενη αύξηση κεφαλαίου με κύριο στόχο την εξαγορά νέου πλοίου. Όσο για την πορεία της ΝΕΛ στο Χ.Α., οι αποδόσεις των μικρομετόχων διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με το πότε τοποθετήθηκαν στη μετοχή, καθώς το ποσοστό απόδοσης ακολουθεί φθίνουσα πορεία με την πάροδο του χρόνου (+182% στην τριετία, +25% στη διετία, -21% στο δωδεκάμηνο).

---Οι άλλες πολιτικές

Σε διαφορετικό μήκος κύματος κινούνται τα προγράμματα stock options ορισμένων άλλων εισηγμένων εταιρειών, στις οποίες μάλιστα τα διεθνή funds κατέχουν πολύ μεγάλα ποσοστά.

Στην Τιτάν, για παράδειγμα, τα προγράμματα stock options έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και δεν αποτελούν χαριστική αμοιβή χωρίς ανταπόδοση προς τα στελέχη. Έτσι, θα δοθούν 47.370 μετοχές (μόλις το 0,05% του συνόλου) σε 60 στελέχη, εκ των οποίων οι 8.000 μετοχές προς 14,68 ευρώ (αφορούν σε πρόγραμμα του έτους 2000) και οι υπόλοιπες 39.370 προς 2 ευρώ (πρόγραμμα του 2004).

Τα μακροπρόθεσμης διάρκειας δικαιώματα προαίρεσης από τη μία πλευρά "δένουν" αξιόλογα στελέχη με την εταιρεία και από την άλλη τα παρακινούν να εργάζονται πιο αποδοτικά, καθώς όσο περισσότερο κερδοφόρα είναι η εταιρεία τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το αντίκρισμα του κινήτρου των μετοχών που θα λάβουν σε βάθος χρόνου.

Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, αυτού του είδους τα stock options υπερτερούν έναντι των υπολοίπων, τα οποία: έχουν αμφίβολη επίδραση στην αποδοτικότητα των εργαζομένων, καθώς συχνά εκλαμβάνονται σαν "λαχείο", συχνά απευθύνονται σε πάρα πολλούς, ανεξάρτητα από το πόσο αποδοτικοί ήταν αυτοί, και συχνά, επίσης, ρευστοποιούνται αμέσως από τους κατέχοντες προκαλώντας υπερβάλλουσα προσφορά στο ταμπλό της Σοφοκλέους.

Η ΕΧΑΕ έχει λανσάρει δύο προγράμματα stock options για τα στελέχη της. Το δεύτερο που "έτρεξε" πρόσφατα είναι τριετούς διάρκειας (2007 - 2009) και προβλέπει τη διάθεση αθροιστικά έως και του 1% των μετοχών της εταιρείας. Οι μετοχές θα διανέμονται κάθε Δεκέμβριο των τριών αυτών ετών έναντι τιμήματος που αντιστοιχεί στο 90% της χρηματιστηριακής τιμής κάθε Νοεμβρίου. Ειδικότερα για το 2007 δόθηκαν τελικά 108.600 μετοχές προς 20,48 ευρώ η καθεμία.

* Αναδημοσίευση από το φύλλο 512 της εφημερίδας "ΜΕΤΟΧΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ", 11/01 - 15/01/08.

Πηγή:Euro2day.gr
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1848
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

29 Ιαν 2008, 15:35

ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ

Εισαγωγή µετοχών από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µετά από άσκηση
δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών (stock option plan)

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ ότι την Παρασκευή 28 ∆εκεµβρίου 2007 αρχίζει η διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών των 2.109.375 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρίας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του µετοχικού της
κεφαλαίου κατά 632.812,50 Ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών (stock option plan) από τα µέλη του ∆.Σ., τα στελέχη και το προσωπικό της Εταιρίας, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 90 άτοµα, σε τιµή
διάθεσης µετοχής 0,30 Ευρώ, σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 29ης Ιουνίου 2007 και του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου της 22ης Νοεµβρίου 2007.

Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί άµεση τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το ∆.Σ. της Εταιρίας την 12η ∆εκεµβρίου 2007, σε εφαρµογή των αποφάσεων της ως άνω Γενικής Συνέλευσης και καταχωρήθηκε
στο Μ.Α.Ε. µε την υπ" αριθµ. Κ2 - 18104 (OIK) σχετική ανακοίνωση.

Το ∆.Σ. του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή του της 20ης ∆εκεµβρίου 2007 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των ως άνω 2.109.375 νέων κοινών
ονοµαστικών µετοχών της Εταιρίας.
Με απόφαση του ∆.Σ. της εταιρίας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες µετοχές θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. την 28/12/2007.

Από την ίδια ηµεροµηνία ,η τιµή εκκίνησης διαπραγµάτευσης των µετοχών της εταιρίας στο Χ.Α., θα διαµορφωθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χ.Α. και οι νέες µετοχές θα
έχουν πιστωθεί στις µερίδες και τους λογαριασµούς αξιών των δικαιούχων µετόχων στο Σύστηµα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. µέτοχοι µπορούν να ενηµερώνονται από το σχετικό έντυπο το οποίο είναι διαθέσιµο από 18/12/2007 σε έγχαρτη µορφή
και από 18/12/2007 σε ηλεκτρονική µορφή στο δικτυακό τόπο της εταιρείας [url=http://www.livanis.gr,]http://www.livanis.gr,[/url] καθώς επίσης µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-3661254, κος Κονταξής Γεώργιος.).
ΑΘΗΝΑ 21/12/2007

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1848
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

29 Ιαν 2008, 15:43

Η εταιρεία "ΛΙΒΑΝΗΣ" έχει 23.203.125 μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χ.Α.

Τα 2.109.375 μετοχές που δίνονται σαν Stock Options είναι το 9,1% (!!!) του συνόλου των μετοχών της.

Μια καθαρή καταλήστευση των μετόχων που είναι να απορεί κανείς πως εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Χ.Α. και από την Ε.Κ.

Ο ΣΕΔ μετά το συνέδριο θα συνεχίσει τις καταγγελίες όσων εισηγμένων κάνουν κατάχρηση του θεσμού.

Και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση.

Κάνουν λάθος όσοι πιστεύουν ότι θα διαφύγουν της προσοχής μας.
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1848
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

23 Φεβ 2008, 18:26

ΕΘΝΙΚΗ: 23 εκατ. ευρώ το φετινό δωράκι του Αράπογλου

20 Φεβρουάριος 2008

Γράφει ο Νίκος Μανεσιώτης
arapoglou_takhs_575 στελέχη πήραν στα 24 ευρώ
1.806.245 μετοχές

Και ένα, και δύο, και τρία, και τέσσερα stock option…
Ένα για κάθε χρόνο της διοίκησης Αράπογλου. Ασφαλώς, όχι για όλους τους εργαζόμενους της Εθνικής, αλλά μόνο για την ηγετική ομάδα της τράπεζας.

Η υπόλοιπη ομάδα των 12.000 υπαλλήλων (αλήθεια, κύριε Πρόεδρε, αυτοί δεν συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της τράπεζας; Μόνο στους 75 εκλεκτούς οφείλονται τα υπερκέρδη της Εθνικής;) απλώς παρακολουθεί την ηγεσία να θησαυρίζει από τα… δώρα στον εαυτό της!

Περιττό να σημειώσουμε ότι η πολιτική αυτή της διοίκησης της Εθνικής αντιβαίνει στην διεθνή πρακτική -αν και διεθνής τράπεζα πλέον- που ακολουθείται σε γενικές γραμμές και στην Ελλάδα. Ο θεσμός των stock option εφαρμόζεται ως ένα κίνητρο στα στελέχη για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και δεν εξαιρεί τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Μάλιστα, είθισται -τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις- οι μετοχές να παραχωρούνται σε υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή. Έτσι οι επιχειρήσεις δίνουν ένα επί πλέον κίνητρο παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας στους υπαλλήλους της (αυξήστε τα κέρδη, κυρίες και κύριοι, να ανέβει η μετοχή να κερδίσετε από το stock option).
Το δώρο...

Η Εθνική, ωστόσο, στο συγκεκριμένο θέμα -όπως και σε κάθε ζήτημα που άπτεται των συμφερόντων της διοικητικής ομάδας ή των ξένων θεσμικών μετόχων της- προτιμά να ακολουθήσει τον δικό της… εθνικό δρόμο.
Έναν δρόμο, βεβαίως, στρωμένο με τρελά κέρδη για 75 μόνο στελέχη της τράπεζας.
Έτσι το stock option για το 2007 προβλέπει την διάθεση σε αυτούς 1.806.245 μετοχών, οι οποίες με την τρέχουσα τιμή της μετοχής στο ταμπλό (37 ευρώ) αξίζουν 66,6 εκατ. ευρώ.

Προσέξτε με την τρέχουσα πιεσμένη τιμή! Με άλλα λόγια 75 άτομα στην Εθνική εισέπραξαν 66,6 εκατ. ευρώ τα οποία θα γίνουν 70 με 72 όταν η μετοχή επανέλθει στα 40 ευρώ (κάτι που θεωρούν εύκολο στην αγορά όταν επιστρέψει το καλό κλίμα στην αγορά)!

Η άλλη κρίσιμη παράμετρος του θέματος αφορά την τιμή στην οποία αγόρασαν τις μετοχές οι 75 εκλεκτοί. Το stock option πραγματοποιήθηκε στα 24 ευρώ περίπου. ΄Ητοι 13 χαμηλότερα από την τωρινή χρηματιστηριακή τιμή της. Δηλαδή πλήρωσαν 43 εκατ. ευρώ για να έχουν σήμερα κέρδη πάνω από 23 εκατ. ευρώ.

...και σε ποιους πήγε

Η fmvoice.gr έχει στα χέρια της όλα τα ονόματα των 75 στελεχών. Οι περισσότεροι αποτελούν μεταγραφές της διοίκησης Αράπογλου (όλως... τυχαίως φυσικά). Ωστόσο, το μάτι πέφτει αμέσως σε ορισμένα ονόματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει για ποιο λόγο συμμετείχαν στο stock option. ΄Οπως, εξ ίσου εύκολα, πέφτει στο άφθνο χαρτί των 100.000, των 60.000, των 55.000, των 50.000 κ.λ.π. που πήραν ορισμένοι εξ αυτών.

Οι αποφάσεις της ηγεσίας της Εθνικής έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων μέσα στον όμιλο.

Το ρεπορτάζ συνεχίζεται...

Πηγή:Fmvoice.gr
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1848
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

24 Φεβ 2008, 11:17

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Εισαγωγή μετοχών από άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan)

Ανακοινώνεται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ότι μετά από σχετική έγκριση του Χ.Α., την 17-01-2008 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 1.561.242 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της, κατά 7.806.210 Ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., Διευθυντικά και λοιπά Στελέχη της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, που ανέρχονται συνολικά σε 381 δικαιούχους όσον αφορά το Πρόγραμμα διάθεσης, με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς, μετοχών της Τράπεζας έτους 2005 και σε 492 δικαιούχους, όσον αφορά το αντίστοιχο Πρόγραμμα έτους 2006 σε τιμή διάθεσης μετοχής 23,80 Ευρώ, και 23 Ευρώ αντίστοιχα σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Τράπεζας της 22/06/2005 και 01/06/2006 καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων της 29/11/2006 και της 01/11/2007.

Η ανωτέρω αύξηση, στο πλαίσιο της οποίας προσαρμόστηκε εξίσου το άρθρο 4 του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Τράπεζας την 20/12/2007 σε εφαρμογή των αποφάσεων των ως άνω Γενικών Συνελεύσεων, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Κ2-18442/31.12.2007 και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. με την υπ" αριθμ. Κ2-18442 αντίστοιχη απόφαση.

Το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή του στις 10-01-2008 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 1.561.242 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας. Με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. την 17-01-2008 μετά την έγκριση του Χ.Α. Από την ίδια ημερομηνία θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) Ανακοινώνεται επίσης προς τους μετόχους της Τράπεζας ότι από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α.

Αθήνα 15-1-2008Edited By ENGLEZOS on 1203844898
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1848
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

24 Φεβ 2008, 11:32

Μερικές παρατηρήσεις:

Η ανακοίνωση στο Χ.Α. αναφέρει 381 δικαιούχους το 2005 και 492 το 2006.

Πουθενά δεν αναφέρεται ο αριθμός των "75 εκλεκτών" που λέει ο κ. Μανεσιώτης.

Μήπως υπάρχει άλλη ανακοίνωση και δεν την ξέρουμε;

Επίσης τα Stock Options της Εθνικής αποφασίστηκαν το 2005 και το 2006, στην τρέχουσα τότε τιμή της αγοράς.

Από τότε η τράπεζα είχε κέρδη, η μετοχή ανέβηκε και σήμερα οι δικαιούχοι έχουν κέρδη από τα Stock Options.

Το ίδιο Stock Option Plan έχουν εφαρμόσει και οι άλλες τράπεζες και η ΕΧΑΕ, πράγμα που, κατά τη γνώμη μου, δεν συνιστά κατάχρηση του θεσμού.

Υπάρχει βεβαίως ένα ζήτημα, σε ποιους δίνονται τα Stock Options.

Γιατί να δίνονται μόνο στα διευθυντικά στελέχη και όχι σε όλους τους εργαζόμενους...

Εδώ, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ένα ζήτημα, που όμως δεν αφορά τον ΣΕΔ.

Αφορά τον Σύλλογο υπαλλήλων της Εθνικής τον οποίο δεν είδα να κάνει κάποια διαμαρτυρία!!!

Ο ΣΕΔ δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο των υπαλλήλων των εισηγμένων εταιρειών.

Αν ο Σύλλογος υπαλλήλων της Εθνικής κάνει κάποια διαμαρτυρία και ζητήσει τη συνδρομή μας, τότε θα το συζητήσουμε στο Δ.Σ. του ΣΕΔ και μπορεί να την προσφέρουμε.
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1848
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

09 Ιούλ 2008, 10:17

Τα stock options στοίχισαν στις μετοχές 14,5% της αξίας τους

Του Ανεστη Ντοκα

Υποαξία 14,5% στη χρηματιστηριακή αξία 35 εισηγμένων εταιρειών μέσα σε 12 μήνες, προκάλεσε η έκδοση stock options την περίοδο 2006 - 2008. Η αρνητική αυτή εξέλιξη προκύπτει από έρευνα που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για τις επιπτώσεις που προκαλεί ο θεσμός των stock options στις εισηγμένες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα με τίτλο: «Το βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα της έκδοσης stock options. Η ελληνική εμπειρία» που επιμελήθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Βέργος (πρόεδρος Ελληνικής Ενωσης Πιστοποιημένων Αναλυτών) και ο κ. Απ. Χριστόπουλος, προκύπτει ότι τα stock options ελληνικών εταιρειών όταν εκδίδονται με σημαντική έκπτωση έναντι της τιμής των μετοχών προκαλούν αρνητική επίπτωση στην αξία της εταιρείας. Η μελέτη εξέτασε τα stock options 35 εισηγμένων στο Χ.Α. που εξέδωσαν συνολικά 44 φορές stock options στη διάρκεια της περιόδου 2006 - 2008. Κατά μέσο όρο κάθε έκδοση stock option αντιστοιχούσε σε 0,5% του αριθμού των μετοχών. Σε γενικές γραμμές, από την έρευνα προκύπτει ότι τα στελέχη των εταιρειών βιάζονται να πουλήσουν stock options, γεγονός που επηρεάζει σοβαρά την τιμή της μετοχής. Ομως, το σημαντικότερο είναι ότι η μεγάλη έκπτωση (discount) των stock options έναντι της τιμής της μετοχής δίνει την ένδειξη ότι η τιμή της μετοχής είναι ακριβή στους υπόλοιπους μετόχους (θεσμικούς κ.λπ.), οι οποίοι προχωρούν σε πωλήσεις στη συνέχεια. Οπως υπογραμμίζεται στην έρευνα: «Οποιος πάντως και αν είναι ο λόγος, προκύπτει ότι η έκδοση stock option πρέπει να μελετηθεί εις βάθος από τους παράγοντες της αγοράς, καθώς συνδυάζει ασύμμετρα αποτελέσματα, δηλαδή οφέλη για κάποιους και βαριές απώλειες για κάποιους άλλους. Οι περισσότερες εισηγμένες επιχειρήσεις που εφάρμοσαν την τελευταία διετία 2006 - 2007 τη μέθοδο του stock option προέρχονται κυρίως από τη βιομηχανία, τις τράπεζες και το εμπόριο. Εξυπακούεται ότι οι επιχειρήσεις που προχωρούν σε μία τέτοια μέθοδο ανταμοιβής των στελεχών τους έχουν κερδοφόρο πορεία, αλλά υπήρξαν στο άμεσο παρελθόν και εταιρείες με προβληματικό cash flow που ζημίωσαν την εταιρεία προχωρώντας στη διάθεση των μετοχών.

Περισσότερα από 120 εκατ. ευρώ το 2006 και σχεδόν 100 εκατ. ευρώ το 2007 διατέθηκαν σε υψηλόβαθμα στελέχη από το ο 1/7 των εισηγμένων επιχειρήσεων με τη μορφή της μεθόδου των stock options. Το γαϊτανάκι του δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών συνεχίζεται και φέτος, παρά τη διεθνή οικονομική κρίση που έχει οδηγήσει την πλειοψηφία των μετοχών σε χαμηλές χρηματιστηριακές τιμές. Να διευκρινίσουμε ότι πολλά προγράμματα stock options δεν εξαντλούνται σε μία χρηματιστηριακή περίοδο, αλλά διαρκούν σε βάθος χρόνου. Συνεπώς, ένα στέλεχος επιχείρησης που έχει δικαίωμα του stock options κρίνει μόνο του πότε είναι η καλύτερη περίοδος για να ρευστοποιήσει, αφού αρκετές φορές η διάρκεια εφαρμογής του stock option φθάνει και τα 4 ή και 5 χρόνια.

Βεβαίως, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το premium που πετυχαίνουν τα στελέχη των επιχειρήσεων ρευστοποιώντας τις μετοχές που απέκτησαν είναι σαφέστατα πολύ μεγάλο κίνητρο από μία ικανοποιητική αύξηση του μισθού τους.

Ακτινογραφία του κλάδου

«Χρήματα χάνουν όλοι πλην ΟΤΕ», παραδέχεται ο διευθυντής επενδύσεων της Attica Ventures, κ. Α. Μαρκάτος. O ίδιος σημειώνει ότι η κάμψη του μεριδίου ΟΤΕ στη διάρκεια του 2007 ήταν αμελητέα και ότι πλέον έχει γίνει εμφανές στην αγορά ότι, αν ο τηλεπικοινωνιακός οργανισμός έχει κάποιον ως ανταγωνιστή, αυτός δεν είναι άλλος από την κινητή τηλεφωνία.

Στο αΆ τρίμηνο του έτους η κατάσταση δεν φαίνεται ότι βελτιώθηκε. Οι τρεις εισηγμένες στο Χ.Α. επιχειρήσεις (Fothnet, Lannet, hellas online) εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους 25,5 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσιες απΆ ότι ήταν στο αΆ τρίμηνο του 2007. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, όσο οι εταιρείες προσθέτουν συνδρομητές, τόσο οι ζημίες διευρύνονται.

Τα πρώτα θύματα του υψηλού ανταγωνισμού είναι οι επιχειρήσεις που παρέμειναν αποκλειστικά στην παροχή τηλεφωνίας. Οι επιχειρήσεις που δεν επένδυσαν στο Internet και στο λεγόμενο double play (τηλεφωνία και Internet) φαίνεται να αποτελούν τα εύκολα θύματα του υψηλού ανταγωνισμού και της κρίσης στην αγορά.

Πηγή:Καθημερινή
Κυριακή 6-7-2008
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1848
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

09 Ιούλ 2008, 10:18

Τα stock options έριξαν 14,5% τις τιμές των μετοχών

Υποαξία 14,5%, κατά μέσο όρο, στη χρηματιστηριακή αξία 35 εισηγμένων εταιρειών μέσα σε 12 μήνες, προκάλεσε η έκδοση stock options τη περίοδο 2006-2008. Η αρνητική αυτή εξέλιξη προκύπτει από έρευνα που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα αναφορικά με τις επιπτώσεις που προκαλεί ο θεσμός των stock options στις εισηγμένες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, προκύπτει πως όταν εκδίδονται με σημαντική έκπτωση έναντι της τιμής των μετοχών προκαλούν αρνητική επίπτωση στην αξία της εταιρείας. Συγκεκριμένα, η μελέτη εξέτασε τα stock options 35 εισηγμένων στο Χ.Α. που εξέδωσαν συνολικά 44 φορές stock options στη διάρκεια της περιόδου 2006-2008. Κατά μέσο όρο κάθε έκδοση αντιστοιχούσε στο 0,5% του αριθμού των μετοχών.

Σε γενικές γραμμές από την έρευνα προκύπτει ότι τα στελέχη των εταιρειών βιάζονται να πουλήσουν τα stock options, γεγονός που επηρεάζει σοβαρά τη τιμή της μετοχής.

Ομως το σημαντικότερο είναι ότι η μεγάλη έκπτωση (discount) στην τιμή τους έναντι της τρέχουσας τιμής της μετοχής δίνει ένδειξη ότι η τελευταία είναι ακριβή, στους υπόλοιπους μετόχους (θεσμικούς κ.λπ.), οι οποίοι προχωρούν σε πωλήσεις στη συνέχεια. Οπως υπογραμμίζεται αρμοδίως «όποιος και αν είναι ο λόγος έκδοσής τους προκύπτει ότι ο θεσμός πρέπει να μελετηθεί εις βάθος από τους παράγοντες της αγοράς, καθώς συνδυάζει ασύμετρα αποτελέσματα, δηλαδή οφέλη για κάποιους και βαριές απώλειες για κάποιους άλλους». Για την ιστορία, οι περισσότερες εισηγμένες επιχειρήσεις που εφάρμοσαν τη τελευταία διετία 2006-2007 τη μέθοδο του stock options προέρχονται κυρίως από τη βιομηχανία, τις τράπεζες και το εμπόριο.

Πηγή:Καθημερινή
Κυριακή 6-7-2008
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 3 επισκέπτες