ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1850
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

23 Φεβ 2004, 16:48

Στα πλαίσια του Μετοχικού Ακτιβισμού που εφαρμόζεται στη χώρα μας για πρώτη φορά από τον Σύνδεσμο Επενδυτών & Διαδικτύου-(ΣΕΔ) (www.sed.gr), πρέπει μεταξύ άλλων, να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο διοικούνται και ελέγχονται οι εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χ.Α..

Σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα προστασίας των συμφερόντων των μετόχων, ιδιαίτερα των μικρομετόχων, πρέπει να ερευνηθούν και να απαντηθούν από το Μετοχικό Ακτιβισμό

Σε αρκετές χώρες του κόσμου έχουν ήδη θεσπισθεί κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, οι οποίοι έχουν σαν βασικό στόχο τη διασφάλιση διαφανούς, χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης που μεγιστοποιεί την οικονομική αξία των εταιριών, προστατεύοντας ταυτοχρόνως τα συμφέροντα όλων των μετόχων.

Οι κανόνες αυτοί αναφέρονται κυρίως στο Διοικητικό Συμβούλιο της κάθε εταιρίας, την οργάνωσή του και εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του από μεγαλομετόχους και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας

Οι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων προβλέπουν:

1. Συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών μη εκτελεστικών μελών, δηλαδή Συμβούλων που δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρία.

2. Συμμετοχή ενός αριθμού ανεξαρτήτων Συμβούλων, δηλαδή Συμβούλων που δεν έχουν στενούς συγγενικούς δεσμούς με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή με τους μεγαλομετόχους.

3.. Διαφορετικά άτομα για τις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

4. Ειδική υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου που απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Υποχρεωτική ύπαρξη εσωτερικού κανονισμού της κάθε εταιρίας, ο οποίος μεταξύ άλλων πρέπει να περιλαμβάνει την διάρθρωση όλων των υπηρεσιών και τη σχέση μεταξύ τους, καθώς και τις διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών των μελών του Δ.Σ., των διευθυντικών στελεχών και γενικά όλων όσων έχουν εσωτερική πληροφόρηση εξ αίτίας της θέσης τους στην εταιρία.

6. Ειδική υπηρεσία καθορισμού αμοιβών διευθυντικών στελεχών που θα απαρτίζεται αποκλειστικά, ή κύρια από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.


Η κεντρική ιδέα πίσω από τους παραπάνω κανόνες είναι πως όσο ενισχύεται η ανεξαρτησία του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι των διευθυντικών στελεχών τόσο θωρακίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση του εποπτικού και ελεγκτικού του ρόλου επί των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ή ακόμα και την αντικατάσταση των ανεπαρκών στελεχών. .

Σε σχετικές έρευνες που έχουν γίνει παγκοσμίως έχει τεθεί προς διερεύνηση η υπόθεση πως η σχέση ανάμεσα σε μη εθελούσιες αποχωρήσεις (απολύσεις) ανωτάτων διευθυντικών στελεχών και σε εταιρική αποδοτικότητα θα είναι ισχυρότερη στην εποχή μετά την εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης.
Πράγματι, τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών κατέληξαν μεταξύ άλλων, στα παρακάτω συμπεράσματα:

1.Παρατηρείται αύξηση στις μη εθελούσιες αποχωρήσεις ανωτάτων διευθυντικών στελεχών μετά τη θέσπιση των κανόνων Ε.Δ., ιδιαίτερα στις εταιρίες που συμμορφώθηκαν με τις βασικές υποδείξεις των κανόνων

2.Στις επιχειρήσεις που υιοθέτησαν τους κανόνες Ε.Δ., κυρίως σε όσες αυξήθηκε το ποσοστό των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατηρείται αύξηση του συντελεστή συσχέτισης ανάμεσα σε αποχωρήσεις ανωτάτων στελεχών και εταιρική αποδοτικότητα.

Επί πλέον διερευνήθηκε η σχέση ανάμεσα σε εταιρική αξία και την εφαρμογή των κανόνων Ε.Δ. από εταιρείες εισηγμένες σε Χρηματιστήρια αναπτυγμένων αγορών.
Τα ευρήματά τους συνοψίζονται ως εξής :

1.Η εταιρική αξία αυξάνεται όταν οι εταιρίες θεσπίζουν επιτροπή εσωτερικού ελέγχου ή-και επιτροπή καθορισμού αμοιβών διευθυντικών στελεχών.

2.Η εταιρική αξία μειώνεται όταν στις επιτροπές εσωτερικού ελέγχου ή-και καθορισμού αμοιβών διευθυντικών στελεχών συμμετέχουν κορυφαία διευθυντικά στελέχη.

3.Η εταιρική αξία αυξάνεται όσο αυξάνεται, πέρα κάποιου ορίου, το ποσοστό συμμετοχής στο διοικητικό συμβούλιο των μη-εκτελεστικών μελών.

Σε αρκετές χώρες έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αναφέρονται στις σχέσεις ανάμεσα σε θεσμικούς επενδυτές και στις εταιρίες που επενδύουν οι θεσμικοί επενδυτές.

Για παράδειγμα, στη Βρετανία λειτουργεί επιτροπή εταιρικής διακυβέρνησης (Committee on Corporate Governance, UK 1998), η οποία ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των μετόχων (Μετοχικός Ακτιβισμός-shareholder activism) στις εταιρικές υποθέσεις με τους εξής τρόπους:

1.Την ανάπτυξη εκ μέρους των θεσμικών επενδυτών πολιτικής συμμετοχής στις ψηφοφορίες των εταιριών, στις οποίες έχουν επενδύσει.

2.Την ανάπτυξη πιο στενής επικοινωνίας και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων ανάμεσα στις εταιρίες και στους βασικούς τους, θεσμικούς επενδυτές.

Η σχετική εμπειρική έρευνα των Solomon and Solomon (1999) διαπιστώνει πως τα διευθυντικά στελέχη των Επενδυτικών Εταιριών :

1.Υιοθετούν την ενεργό συμμετοχή των μετόχων, έχουν αναπτύξει πολιτικές συμμετοχής στις ψηφοφορίες των εταιριών, στις οποίες επενδύουν και υποστηρίζουν τη γνωστοποίηση αυτών των πολιτικών στους πελάτες τους.

2. Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη στενών και μακροπρόθεσμων σχέσεων επικοινωνίας και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων με τις εταιρίες, στις οποίες επενδύουν.

3.Υποστηρίζουν τη χάραξη επενδυτικών στρατηγικών με μακροπρόθεσμες προοπτικές σε αντίθεση με τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές.

4.Έχουν καλωσορίσει τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στη Βρετανία σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και έχουν υποστηρίξει πως οι σχετικές μεταρρυθμίσεις έχουν θετικές επιδράσεις τόσο στους θεσμικούς επενδυτές, όσο και στις εταιρίες, στις οποίες επενδύουν.

5.Έχουν εκφράσει κάποιο προβληματισμό σχετικά με την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων από τις μικρές εταιρίες.


Συμπερασματικά, στις σύγχρονες επιχειρήσεις τα συμφέροντα των μεγαλομετόχων, μικρομετόχων, διευθυντικών στελεχών και πιστωτών δεν ταυτίζονται πάντοτε.
Αντιθέτως εκδηλώνονται συχνά συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα στις παραπάνω ομάδες με αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία της επιχείρησης.

Η καθιέρωση κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, επιδιώκει να περιορίσει τα σχετικά προβλήματα αλλά αδυνατεί να τα εξαλείψει τελείως.
Τα τελευταία δέκα χρόνια, υπό την πίεση δυσμενών επιχειρηματικών εξελίξεων σε αρκετές χώρες, ξεκίνησε από τη Βρετανία μια πρωτοβουλία μεταρρύθμισης του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης των Βρετανικών επιχειρήσεων που μεταδόθηκε σύντομα σε πολλές χώρες σε όλες τις Ηπείρους.

Τα εμπειρικά ευρήματα ενισχύουν την άποψη πως οι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, εφ" όσον εφαρμοσθούν σωστά, έχουν θετικές επιπτώσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Στη χώρα μας η εταιρική διακυβέρνηση καθιερώθηκε με το νόμο 3016/2002 και συμπληρώθηκε με τροπολογία στο νόμο 3091/2002. Ο προηγούμενος νόμος ήταν ο 2190/1920(!), ορισμένες διατάξεις του οποίου εξακολουθούν να ισχύουν ακόμη και σήμερα. Αρκετές από αυτές τις διατάξεις είναι πλέον αναχρονιστικές και πρέπει να προσαρμοστούν στις σύγχρονες αντιλήψεις περί λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Επί πλέον το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο των Θεσμικών χαρτοφυλακίων στη χώρα μας είναι τέτοιο, που αποτρέπει σε μεγάλο βαθμό τη συμμετοχή των Θεσμικών επενδυτών σε δραστηριότητες Μετοχικού Ακτιβισμού.

Ο Μετοχικός Ακτιβισμός στη χώρα μας, μεταξύ άλλων, διεκδικεί:
-Την επί πλέον συμπλήρωση των νόμων περί εταιρικής διακυβέρνησης και λειτουργίας των εισηγμένων εταιριών
-Την τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου των Θεσμικών χαρτοφυλακίων
ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους σε διαδικασίες Μετοχικού Ακτιβισμού
-Τη καθιέρωση «Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης»
-Την καθιέρωση «Δείκτη Εταιρικής Διακυβέρνησης» εκ μέρους των εποπτικών αρχών της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση, πιστεύω ότι είναι μια ιστορική αναγκαιότητα, η οποία θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά.

Ο Μετοχικός Ακτιβισμός έχει σαν πρώτη προτεραιότητα την πλήρη και ορθολογική εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης εκ μέρους των εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.

Κοντολογίς, το μέγα ζητούμενο του Μετοχικού Ακτιβισμού είναι η απόκτηση επενδυτικής κουλτούρας από όλους όσους συμμετέχουν στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά και ενδιαφέρονται για την ουσιαστική αναβάθμιση του Χ.Α , γεγονός που θα το καταστήσει ισχυρό και αξιόπιστο μοχλό ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας..

Χαρ. Εγγλέζος
Οικονομολόγος
Πρόεδρος του ΣΕΔEdited By SED on 1078995069
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

Άβαταρ μέλους
SED
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 484
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 01:44
Τοποθεσία: Αθήνα
Επικοινωνία: Ιστοσελίδα

11 Μαρ 2004, 03:41

Ο ΣΕΔ σκοπεύει να προτείνει προς τις αρχές της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς τη δημιουργία Επιτροπής "Εταιρικής Διακυβέρνησης" σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, όπως περιγράφονται στο άρθρο.

Πιστεύουμε ότι στην επιτροπή αυτή πρέπει να συμμετέχει και αντιπρόσωπος των μικρομετόχων.

Επίσης πιστεύουμε ότι θα ήταν χρήσιμο και θα βοηθούσε πολύ στον τομέα της διαφάνειας, η συμμετοχή αντιπροσώπου των μικρομετόχων στο Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,ως μη εκτελεστικού μέλους, πράγμα που επίσης σκοπεύουμε να προτείνουμε προς τις εποπτικές αρχές του Χ.Α.

Από το γραφείο τύπου του ΣΕΔEdited By SED on 1078995193
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΣΕΔ

Άβαταρ μέλους
SED
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 484
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 01:44
Τοποθεσία: Αθήνα
Επικοινωνία: Ιστοσελίδα

29 Μαρ 2004, 14:12

Η εταιρική διακυβέρνηση στο επίκεντρο

του Paul J. Davies

Δύο στους τρεις διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων θεωρούν πως έχει αυξηθεί η σημαντικότητα των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης μέσα στην τελευταία τριετία, σύμφωνα με επισκόπηση της εταιρίας αναλύσεων Morningstar.

Σύμφωνα με το γκάλοπ της εταιρίας, το 67% επί 63 διαχειριστών που διαχειρίζονται επενδυτικά κεφάλαια ύψους 54 δισ. ευρώ θεωρούν την εταιρική διακυβέρνηση "πολύ σημαντικότερη" από ό,τι θεωρούταν το 2001.

Επιπροσθέτως, το 61% των διαχειριστών δήλωσε πως θα εγείρουν ζητήματα διακυβέρνησης στις εφετινές ετήσιες γενικές συνελεύσεις των εταιριών.

Ωστόσο, το 1/4 των διαχειριστών παραδέχθηκε πως δεν πρόκειται να διαθέσει περισσότερους πόρους στην εταιρική διακυβέρνηση.

Πάντως, όπως αναφέρει ο υπεύθυνος διεξαγωγής της έρευνας, Niklas Tell, η πλειοψηφία των διαχειριστών δεν προτίθεται να γίνει "σταυροφόρος" εταιρικής διακυβέρνησης.

"Μια εταιρία μας είπε πως οι διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων αντιμετωπίζουν τα καθήκοντά τους πιο σοβαρά και γίνονται μεν πιο ενεργητικοί, αλλά δεν γίνονται ακτιβιστές", εξηγεί ο κ. Tell.

Περίπου το 40% αυτών που ανταποκρίθηκαν στην επισκόπηση αποφάνθηκαν πως οι επενδυτικές εταιρίες δεν πρέπει να διατελούν ενεργό ρόλο στις εταιρίες στις οποίες επενδύουν.

Ο κ. Tell επεσήμανε πως εάν οι διαχειριστές κεφαλαίων πάρουν στα σοβαρά τα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, οι δυσάρεστες εκπλήξεις θα περιορισθούν σημαντικά.

Σύμφωνα με την έρευνα, η χώρα στην οποία οι διαχειριστές διαδραματίζουν τον λιγότερο ενεργό ρόλο στα των εταιριών είναι η Ιταλία - η χώρα στην οποία έλαβε χώρα το οικονομικό σκάνδαλο της Parmalat.

Εν κατακλείδι, η έρευνα διαπίστωσε πως, ενώ οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις των διαχειριστών κεφαλαίων μέσα στο επόμενο έτος είναι σε μετοχές, το ποσοστό εξ" αυτών που θεωρεί ότι η παγκόσμια αγορά μετοχών θα κινηθεί ανοδικά άνω του 10% στο διάστημα αυτό, είναι το μικρότερο από τον Απρίλιο του 2002.

(29/03/04 - 12:33)

ΠΗΓΗ: FT.com
Copyright The Financial Times Ltd. All rights reserved.Edited By SED on 1080558929
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΣΕΔ

Άβαταρ μέλους
SED
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 484
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 01:44
Τοποθεσία: Αθήνα
Επικοινωνία: Ιστοσελίδα

31 Μαρ 2004, 02:51

Ο ακτιβισμός της "ντουντούκας"r

του Paul Betts

Στην εποχή του μετοχικού ακτιβισμού, πρέπει άραγε οι επενδυτές και οι εταιρίες να κάθονται ο ένας στο λαιμό του άλλου; Οι επιχειρηματικοί ηγέτες και τα επενδυτικά ιδρύματα πραγματοποίησαν "ειρηνευτικές συνομιλίες" χθές το βράδυ, μετά από πολλές θορυβώδεις διαμάχες.

Οι εταιρίες κατηγορούν τους ομίλους των επενδυτών ότι καταφεύγουν σε "ακτιβισμό του τηλεβόα" για τις πληρωμές των στελεχών, τους διορισμούς στα διοικητικά συμβούλια και την εταιρική διακυβέρνηση.

Τα ζητήματα αυτά είναι ευαίσθητα σε πολλές χώρες. Η Deutsche Telekom την περασμένη Δευτέρα αφαίρεσε τα δικαιώματα μετοχών από τα πακέτα αμοιβών των στελεχών, μια κίνηση που είχε προκαλέσει την οργή των μετόχων της στο παρελθόν.

Οι διαμάχες περί των διοικητικών αμοιβών είναι ένας από τους λόγους που οδήγησαν στην ξαφνική αποχώρηση του Tapio Hintikka, του Φινλανδού προέδρου της τηλεπικοινωνιακής εταιρίας TeliaSonera.

Οι διαμάχες επί αγγλικού εδάφους έχουν υπάρξει ιδιαίτερα έντονες. Πέρυσι, οι θεσμικοί επενδυτές καταψήφισαν ένα πακέτο αμοιβών του Jean-Pierre Garnier, του διευθύνοντος συμβούλου της GlaxoSmithKline.

Πρόσφατα εξώθησαν τον Sir Ian Prosser σε παραίτηση από τη θέση του προέδρου της J. Sainsbury και εξεδίωξαν τον Michael Green από τη θέση του εκλεγμένου προέδρου του ανεξάρτητου ραδιοφωνικού σταθμού ITV.

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι επιχειρήσεις θέλουν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, καθώς οδεύουν προς τις αναμενόμενες ταραχώδεις ετήσιες γενικές συνελεύσεις της άνοιξης. Οι επενδυτές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη δύναμή τους με υπευθυνότητα.

Αλλά, ενώ και οι δυο πλευρές συμφωνούν για την ανάγκη καλύτερης επικοινωνίας, είναι δύσκολο να συγκρατήσει κανείς το ρεύμα του μετοχικού ακτιβισμού.

Οι επενδυτικοί όμιλοι υπόσχονται, ορθώς, να κινηθούν με διαφάνεια, οπότε αποκλείονται οι "ψιθυριστές συμφωνίες". Η καλύτερη προσέγγιση, την οποία υιοθετεί η Investment Management Association, είναι να υπάρχει "ισορροπία και ενασχόληση".

Για τις εταιρίες, ο μόνος τρόπος να αποφύγουν την κριτική είναι να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες έχουν νόημα στα αυτιά των επενδυτών.

(30/03/04 - 22:10)

ΠΗΓΗ: FT.com
Copyright The Financial Times Ltd. All rights reserved.Edited By SED on 1080690828
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΣΕΔ

ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1850
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

22 Απρ 2004, 17:47

H Daimler εγκαταλείπει τα stock options

του James Mackintosh στο Λονδίνο

Την εγκατάλειψη της αμφιλεγόμενης πολιτικής της χορήγησης stock options στα διευθυντικά στελέχη αποφάσισε η DaimlerChrysler, αντικαθιστώντας την με μακροπρόθεσμο σχέδιο απονομής bonus, συνδεδεμένου με την τιμή της μετοχής της εταιρίας, σύμφωνα με εμπιστευτικές πηγές.

Ο Hilmar Kopper, πρόεδρος του επιβλέποντος συμβουλίου, αναμένεται να αναλύσει τη νέα πολιτική στην ετήσια γενική συνέλευση της εταιρίας την Τετάρτη στο Βερολίνο. Οι γενικές συνελεύσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας διαρκούν καθ" όλη τη διάρκεια της ημέρας και παρακολουθούνται από χιλιάδες μικροεπενδυτές.

Η Daimler έχει δεχτεί κριτική για τη γενναιοδωρία του προηγούμενου σχεδίου απονομής stock options, η οποία έχει αποδώσει μετοχικά δικαιώματα στα στελέχη της εταιρίας την τελευταία τετραετία, που αναλογούν σε 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της.

Ωστόσο, κανένα option δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί, κυρίως λόγω της κακής πορείας που έχει διαγράψει η μετοχή της εταιρίας από το 2000, οπότε και πρωτοχρησιμοποιήθηκαν.

Η εταιρία έχει ήδη συμβουλευθεί τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές της και θεωρεί πως θα υποστηριχθεί στο νέο σχέδιο πληρωμών.

Η απόφαση της εταιρίας να εγκαταλείψει την πολιτική της αντί να την ανανεώσει ελήφθη παρά το γεγονός ότι δαπάνησε τρία χρόνια στα δικαστήρια, σε διαμάχη της με μέτοχο που αμφισβητούσε τη νομιμότητα της απονομής stock options από την εταιρία.

Η Daimler, όπως και πολλές ακόμη γερμανικές εταιρίες, αρνείται να αποκαλύψει τις πληρωμές που πραγματοποιεί στα διευθυντικά της στελέχη, σε αντίθεση με όσα συνιστά ο γερμανικός κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης.

Πέρυσι οι συνολικές πληρωμές και τα bonus της τέταρτης μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας του κόσμου ανήλθαν σε 40,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10 εκατ. ευρώ, γεγονός που συνιστά μέση πληρωμή 2,9 εκατ. ευρώ ανά διοικητικό στέλεχος, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν μακροπρόθεσμες πληρωμές.

Ωστόσο, τα διοικητικά στελέχη έλαβαν 3,14 εκατ. stock options, ενώ συνολικά οι εργαζόμενοι της εταιρίας έλαβαν options αξίας 123 εκατ. ευρώ.

Οι μισές πληρωμές bonus που περιλαμβάνονται στο σχέδιο θα καθοριστούν από ένα συνδυασμό της απόδοσης επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας με το κεφαλαιακό κόστος, αποτελώντας έτσι ένα μέτρο τα "δημιουργίας εσωτερικής αξίας". Το έτερον ήμισυ θα εξαρτηθεί από τη σύγκριση με τις ανταγωνιστικές εταιρίες, με πολλαπλασιαστή ανάλογο της απόδοσης της τιμής της μετοχής.

Η εταιρία απέφυγε να τοποθετηθεί επίσημα στο ζήτημα, ανακοινώνοντας πως "επανεξετάζει το πρόγραμμα και λογικά θα συζητηθεί στη γενική συνέλευση".

Η DaimlerChrysler είχε αλλάξει το λογιστικό της σύστημα πέρυσι, προσθέτοντας τα stock options στα έξοδα, σε συμμόρφωση με τη νέα πρακτική που ακολουθείται στις ΗΠΑ.

(05/04/04 - 12:11)

ΠΗΓΗ: FT.com
Euro2day.grEdited By ENGLEZOS on 1082646120
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1850
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

22 Απρ 2004, 17:50

Οι μέτοχοι επί ποδός πολέμου

του Sundeep Tucker

Οι ετήσιες γενικές συνελεύσεις μπορούν να προκαλέσουν φόβο ακόμη και στα ισχυρότερα διευθυντικά στελέχη. Είναι η στιγμή κατά την οποία ο μέτοχος μπορεί να πλήξει τα "αφεντικά" των εταιριών που έχουν επιδείξει αδιαλλαξία ή χαμηλή απόδοση, ψηφίζοντας αρνητικά σε ζητήματα, όπως οι πληρωμές των στελεχών και οι υποψηφιότητες του διοικητικού συμβουλίου. Αλλά, θα είναι η εφετινή περίοδος τόσο "διασκεδαστική" όσο η προηγούμενη;

Εν έτει 2003, οι μέτοχοι της GlaxoSmithKline πρωτοπόρησαν, ψηφίζοντας αρνητικά στο προτεινόμενο πακέτο αποδοχών του διευθύνοντα συμβούλου της εταιρίας, Jean-Pierre Garnier. Τον Νοέμβριο, εκτυλίχθηκαν σκηνές απείρου κάλους στην ετήσια γ.σ. της BSkyB, μετά από τον διορισμό του James Murdoch, γιο του προέδρου Rupert, ως διάδοχο του Tony Ball στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του δορυφορικού τηλεοπτικού σταθμού.

Ο νέος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος περιλαμβάνει τα ευρήματα της έρευνας του Sir Derek Higgs στο ζήτημα των μη εκτελεστικών μελών των διοικητικών συμβουλίων, αποτελεί μια τεράστια σκιά πάνω από όλες τις συνελεύσεις.

Οι εταιρίες έχουν, ουσιαστικά, διορία μέχρι το 2005 για να διασφαλίσουν πως οι ετήσιες αναφορές τους είναι συμβατές με τον Sir Higgs, εμπεριέχοντας, για παράδειγμα, λεπτομέρειες αναφορικά με την ανεξαρτησία των μελών του δ.σ. Πολλές εταιρίες που δεν επιθυμούν διαμάχες με τους μετόχους έχουν ήδη υιοθετήσει τις εν λόγω πρακτικές.

Ο David Somerlinck, υπεύθυνος χάραξης πολιτικής των Pensions Investment Research Consultants, ενός ομίλου εταιρικής διακυβέρνησης, επισημαίνει πως "Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, λόγω του συνδυασμένου κώδικα". Ο κ. Somerlinck θεωρεί, όπως και άλλοι σχολιαστές, πως το ζήτημα των πληρωμών θα κυριαρχήσει στις γενικές συνελεύσεις.

...Το πλέον ανησυχητικό είναι η παντελής έλλειψη διαφάνειας. Κάποιοι άνθρωποι λαμβάνουν μεγάλα bοnus μόνο και μόνο επειδή "αναδιαρθρώνουν" την εταιρία, ενώ είναι απλώς η δουλειά τους να το κάνουν...

Το P.I.R.C. αναμένεται επίσης να συνεχίσει την σταυροφορία του εναντίον των πολλαπλών δεσμεύσεων των στελεχών. Πέρυσι, στο στόχαστρο του επενδυτικού αντιπρόσωπου βρέθηκε ο Sir Nigel Rudd, πρόεδρος της Pikington, για τις πολλές ακόμη θέσεις που κατείχε. Εφέτος, έχει ξεχωρίσει για παρόμοιους λόγους, τον Allan Leighton, πρόεδρο της Royal Mail.

Το P.I.R.C. έχει στρέψει επίσης την προσοχή τους στις εταιρίες που παρέχουν ιδιαίτερα επικερδείς συμβουλευτικές εργασίες στους λογιστές. Την ίδια ανησυχία έχει και το Association of British Insurers, μια επενδυτική ένωση, τα μέλη της οποίας κατέχουν περισσότερο του 1/5 των μετοχών του αγγλικού χρηματιστηρίου.

Το A.B.I. εκτιμά πως οι πληρωμές θα είναι και πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και επικεντρώνεται στη μεταστροφή των εταιριών από τα stock options στα bonus.

H Sarah Wilson, διευθύνων σύμβουλος της Manifest, εταιρίας αντιπροσώπευσης, προβλέπει πως θα αυξάνεται σταδιακά η πίεση προς τις εταιρίες να υιοθετήσουν το όλο πνεύμα του νέου κώδικα... ιδιαίτερα σε θέματα, όπως τις κινήσεις των διευθυνόντων συμβούλων να αναλάβουν τον προεδρικό θώκο. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο η J. Sainsbury, όσο και η Barclays αναμένεται να αντιμετωπίσουν τη σκληρή στάση των επενδυτών και εφέτος.

Ωστόσο, κάποιοι επενδυτές θεωρούν πως η εφετινή περίοδος των γενικών συνελεύσεων δεν θα είναι τόσο επεισοδιακή όσο η περυσινή. Ο William Claxton – Smith της εταιρίας διαχείρισης κεφαλαίων Insight αναφέρει: "Οι πληρωμές θα συνεχίσουν να αποτελούν ζήτημα, ενώ οι επενδυτές θα ενδιαφερθούν στα βήματα που πραγματοποιούν οι εταιρίες ως προς την προσέγγιση "συμμορφώνομαι ή εξηγώ" του Higgs."r

Όντως, πολλές εταιρίες ενέδωσαν στην πίεση των επενδυτών, εγκαταλείποντας τα σχέδια πληρωμών που θα επέτρεπαν σε κάποια διευθυντικά στελέχη να "ξαναδοκιμάσουν" τα stock options. Την περασμένη εβδομάδα, η συμβουλευτική εταιρία WPP αναγκάσθηκε να αλλάξει μέρος του πενταετούς σχεδιασμού απονομής stock options μετά από απειλή των επενδυτών ότι θα το καταψήφιζαν.

(05/04/04 - 14:32)

ΠΗΓΗ: FT.com
Euro2day.grEdited By ENGLEZOS on 1082647282
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1850
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

22 Απρ 2004, 17:53

Αμοιβές στελεχών: Είναι πολλά τα λεφτά...

του Sundeep Tucker στο Λονδίνο

Στο πενταπλάσιο του βασικού τους μισθού αντιστοιχούν οι πληρωμές σε μετοχές, μακροπρόθεσμα κίνητρα, αποζημιώσεις και εισφορές σε συνταξιοδοτικά ταμεία των διευθυνόντων συμβούλων των μεγαλύτερων επιχειρήσεων της Αγγλίας, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Ο μισθός αντιστοιχούσε μόλις στο 16% των συνολικών αποδοχών των κορυφαίων διευθυντικών στελεχών πέρυσι, σύμφωνα με ανάλυση σε 9 εκ των 10 μεγαλύτερων εταιριών του δείκτη FTSE 100, που πραγματοποιήθηκε από την συμβουλευτική εταιρία Independent Remuneration Solutions.

Η έρευνα βασίζεται σε στοιχεία από τα τελευταία ετήσια ενημερωτικά δελτία των μεγαλύτερων εταιριών του FTSE 100. Ο πετρελαϊκός κολοσσός Shell έχει αναβάλλει την έκδοση του ενημερωτικού της δελτίου λόγω των πρόσφατων υποβαθμίσεων των αποθεματικών της. Οι εταιρίες παρακολουθούνται στενά από συμβούλους πληρωμών και μικρότερες εταιρίες του FTSE, καθώς θεωρούνται πως καθορίζουν την τάση στις αποδοχές των στελεχών.

Η ανάλυση της εταιρίας καταδεικνύει μια μεταστροφή σε αποδοχές που σχετίζονται με την απόδοση, χωρίς μείωση της βασικής αμοιβής των στελεχών. Ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 3%, ενώ τα συνολικά πακέτα αποδοχών αυξήθηκαν κατά 24% πέρυσι, σύμφωνα με την IRS.

Ο Cliff Weight, συγγραφέας της μελέτης και διευθυντής της IRS, δήλωσε: "Οι διευθύνοντες σύμβουλοι δεν κερδίζουν το ψωμί τους αλλά το παντεσπάνι τους." Οι συνολικές αποδοχές κυμάνθηκαν, για το 2003, από 10,9 εκ. στερλίνες (20 εκ. δολάρια) που έλαβε ο Sir Christopher Gent της Vodafone έως 2 εκ. στερλίνες για τον Eric Daniels της Lloyds TSB. Ο μέσος όρος διαμορφώνεται σε 5,4 εκ. στερλίνες.

Η IRS προσέθεσε τις ξεκάθαρες απολαβές, όπως το βασικό μισθό, τα ετήσια μπόνους και τις αμοιβές, με "κρυμμένα" στοιχεία πληρωμών, όπως την αξία των συντάξιμων αποδοχών των στελεχών, την εκτιμώμενη αξία των μακροπρόθεσμων κινήτρων, τις μετοχές και τις stock options που αποδόθηκαν στα στελέχη πέρυσι.

Κάποιες από τις εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν πως τα στοιχεία της IRS δεν είναι ορθά, καθώς συμπεριλαμβάνουν πολλά μακροπρόθεσμα μετοχικά κίνητρα που δεν λαμβάνονται από τα στελέχη λόγω κατώτερης απόδοσης από την αναμενόμενη.

Η IRS ζήτησε επίσης την ξεκάθαρη αναφορά των πληρωμών στα ενημερωτικά δελτία. "Η ισχύουσα μερική αποκάλυψη και η διασπορά των πληροφοριών δεν συνιστούν διαφάνεια και υποδηλώνουν πως οι εταιρίες έχουν κάτι να κρύψουν", δήλωσε ο κ. Weight.

(13/04/04 - 14:52)

ΠΗΓΗ: FT.com
Euro2day.grEdited By ENGLEZOS on 1082647426
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1850
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

22 Απρ 2004, 17:55

Στην Calpers το "λάβαρο" του μετοχικού ακτιβισμού

της Deborah Brewster στη Νέα Υόρκη

H εταιρία Calpers, το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο των ΗΠΑ, που διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 160 δισ. δολ., προτίθεται να ψηφίσει κατά της επανεκλογής του Charles Prince (διευθύνοντος συμβούλου της Citigroup), του Sandy Weill (προέδρου του διοικητικού συμβουλίου) και έξι ακόμη διευθυντών στην ετήσια γενική συνέλευση της τράπεζας την επόμενη Τρίτη.

Η εταιρία ανακοίνωσε επίσης πως θα ψηφίσει εναντίον της επανεκλογής του Warren Buffett, του δισεκατομμυριούχου επενδυτή που ηγείται της Berkshire Hathaway, στο διοικητικό συμβούλιο της Coca-Cola, λόγω του ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

Σύμφωνα με την Calpers, ο κ. Buffett και έξι ακόμη μέλη του διοικητικού συμβουλίου εξουσιοδότησαν τον λογιστή της Coca-Cola να παράσχει μη λογιστικές υπηρεσίες, οπότε θα καταψηφίσει και τους επτά.

Η κίνηση αποτελεί το τελευταίο σημάδι τα αυξανόμενης προθυμίας των επενδυτών, κυρίως κρατικών συνταξιοδοτικών ταμείων, να προκαλούν ή να καταψηφίζουν τα διοικητικά σχήματα και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων.

Η Calpers κατέχει 26 εκ. μετοχές της Citigroup, που αντιστοιχούν μόλις στο 0,5% των ψήφων, αλλά αντιμετωπίζεται συχνά από μικρότερες εταιρίες επενδύσεων ως ηγέτης του ακτιβισμού στις ψηφοφορίες.

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωσή της, η εταιρία ανησυχεί κυρίως γιατί πέντε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Citigroup, συμπεριλαμβανομένου του κ. Prince, ήταν μέλη της επιτροπής λογιστών που εξουσιοδότησαν το λογιστή της εταιρίας να παράσχει μη λογιστικές υπηρεσίες.

Η Lindy Plaza, εκπρόσωπος της Calpers, δήλωσε πως η αυξανόμενη ανησυχία της εταιρίας της, καθώς και άλλων συνταξιοδοτικών ταμείων για τα λογιστικά των εταιριών και την ανεξαρτησία απορρέει από το σκάνδαλο της Enron, το οποίο έχει αφήσει πικρή γεύση στα στόματα των επενδυτών.

Η Calpers είχε ψηφίσει υπέρ των μελών του δ.σ. πέρυσι, αλλά η εταιρία έχει έκτοτε αναπτύξει μια νέα, αυστηρότερη πολιτική στο ζήτημα της λογιστικής, σύμφωνα με την κ. Plaza.

H Calpers δήλωσε πως θεωρεί ότι ο κ. Weill, ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ως διευθύνων σύμβουλος από το 1998 έως το 2003,...διατέλεσε σημαντικό ρόλο σε διάφορα σκάνδαλα που επηρέασαν αρνητικά την εταιρία.

Θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος για τα σημαντικά κόστη που προκλήθηκαν από τις έρευνες για τις ανορθόδοξες πρακτικές και τις συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ του τμήματος επενδυτικών ερευνών και του τμήματος επενδυτικής τραπεζικής....

Το ταμείο πιστεύει επίσης, ότι η τράπεζα θα εξυπηρετούνταν καλύτερα με έναν ανεξάρτητο πρόεδρο. Η κ. Plaza δήλωσε πως δεν ενημέρωσε ευθέως την Citigroup για τις προθέσεις της Calpers, αλλά τις δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της.

Παρόμοια στάση προτίθεται να τηρήσει και εναντίον ολόκληρου του διοικητικού συμβουλίου της Pacific Gas & Electric, της μεγαλύτερης εταιρίας κοινής ωφελείας της Καλιφόρνια, καθώς απέτυχε να προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.

(13/04/04 - 16:34)

ΠΗΓΗ: FT.com
Euro2day.grEdited By ENGLEZOS on 1082647534
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1850
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

22 Απρ 2004, 17:57

Oι εταιρίες παλεύουν κατά του μετοχικού ακτιβισμού

της Deborah Brewster στη Νέα Υόρκη

Μεθόδους καταστολής της αυξανόμενης "υστερίας" του μετοχικού ακτιβισμού θα αναζητήσουν αυτή την εβδομάδα οι επιχειρηματικοί ηγέτες των ΗΠΑ, στο πλαίσιο των ετήσιων γενικών συνελεύσεων δυο εκ των μεγαλύτερων αμερικανικών επιχειρήσεων.

Διάφορα συνταξιοδοτικά ταμεία σχεδιάζουν να παρακρατήσουν τις ψήφους υποστήριξης προς τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων της Coca Cola και της Citigroup, λόγω υποτιθέμενων αποτυχιών εταιρικής διακυβέρνησης.

Στο στόχαστρο των συνταξιοδοτικών ταμείων βρίσκονται, ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής του δ.σ. της Coca Cola, Warren Buffet και ο Sandy Weill, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Citigroup.

Ωστόσο, οι εταιρίες θεωρούν πως η κριτική των ταμείων είναι μηδενιστική και ότι κινητοποιείται από τα εργατικά συνδικάτα.

Ο John Castellani, πρόεδρος της Business Roundable, η οποία εκπροσωπεί 150 μεγάλες αμερικανικές εταιρίες, δήλωσε: "Δεν πρόκειται για εταιρική διακυβέρνηση. Πρόκειται για υστερία που καθοδηγείται από συγκεκριμένα συνταξιοδοτικά ταμεία, στα οποία κυριαρχούν οι απόψεις των εργατικών συνδικάτων. Χρησιμοποιούν ένα περιτύλιγμα εταιρικής διακυβέρνησης για να αποκομίσουν εξουσία και επιρροή".

H Calpers, το μεγαλύτερο αμερικανικό συνταξιοδοτικό ταμείο, ανακοίνωσε πως θα κατακρατήσει τις ψήφους εμπιστοσύνης προς τα μέλη των δ.σ. εκατοντάδων από τις 1.600 εταιρίες στις οποίες μετέχει.

Το ταμείο δήλωσε πως ο Sandy Weill, ο διευθύνων σύμβουλος της Citigroup Charles Prince και έξι ακόμη μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας δεν είναι αρκούντως ανεξάρτητα, καθώς και ότι ο κ. Weill θα έπρεπε να θεωρηθεί υπεύθυνος για τον ρόλο της τράπεζας στα σκάνδαλα που οδήγησαν στον περυσινό συμβιβασμό μεταξύ της Wall Street και των νομοθετικών αρχών.

Η ετήσια γενική συνέλευση της Citigroup θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη.

Η Calpers σκοπεύει να παρακρατήσει τις ψήφους της από εννέα εκ των 16 μελών του δ.σ. της Coca Cola, συμπεριλαμβανομένου του κ. Buffett, με την ίδια αιτιολογία, της "ανεπαρκούς ανεξαρτησίας". Η Institutional Shareholder Services, ένας σύμβουλος μετοχικών δικαιωμάτων, έχει συστήσει την απομάκρυνση του κ. Buffett από την επιτροπή λογιστών της εταιρίας.

Ωστόσο, ο Bruce Goldfarb, διευθυντικό στέλεχος της Georgeson, ενός οργανισμού αντιπροσώπευσης μετοχικών δικαιωμάτων που ενεργεί για την Coca Cola, δήλωσε: "Είναι σημαντικό να αναλογιζόμαστε το αποτέλεσμα της πολιτικής μετοχικών δικαιωμάτων, ιδίως εάν καταλήγει σε παράλογα συμπεράσματα, όπως αυτό για τον κ. Buffett."r

"H εταιρία του είναι ένας εκ των σημαντικών ιδιοκτητών της Coca - Cola και ο ίδιος έχει αποδείξει πως αποτελεί έναν πρώτης τάξεως επενδυτή και υπερασπιστή της μετοχικής υπεραξίας. Πρόκειται ακριβώς για τον τύπο ανθρώπου που θα επιθυμούσαν οι μέτοχοι σε όλα τα διοικητικά συμβούλια."

"Αντιμετωπίζουμε αναπάντεχα αποτελέσματα από αυτές τις αλλαγές πολιτικής, και ίσως αυτές οι πολιτικές θα έπρεπε να επανεξετασθούν με βάση τα αποτελέσματα".

Η όλη ιστορία με τα μετοχικά δικαιώματα αποτελεί μέρος μιας γενικότερης τάσης εναντίωσης των κρατικών συνταξιοδοτικών ταμείων προς τις εταιρίες, καθώς και την ανάπτυξη νέων οδηγιών στην αντιπροσώπευση που θέτουν τέρμα στην παράδοση της σύμπραξης των μετόχων με το υφιστάμενο διοικητικό σχήμα.

Ο Nell Minow, συντάκτης τoυ Corporate Library, ενός ομίλου εκδόσεων εταιρικής διακυβέρνησης δήλωσε πως τα αμοιβαία κεφάλαια θα ακολουθήσουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία, παρακρατώντας τις ψήφους τους από τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων.

(19/04/04 - 17:09)

ΠΗΓΗ: FT.com
Euro2day.grEdited By ENGLEZOS on 1082647982
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1850
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

22 Απρ 2004, 17:59

Νέες Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης από τον ΟΟΣΑ

του Paul Betts στο Παρίσι

Οι κορυφαίες βιομηχανικές χώρες αναμένεται να εγκρίνουν σήμερα, Πέμπτη, μια σειρά αυστηρότερων κανονισμών εταιρικής διακυβέρνησης σε μια προσπάθεια αναδόμησης της εμπιστοσύνης στις εταιρίες και τα χρηματιστήρια, τα οποία "ταρακουνήθηκαν" από σειρά πρόσφατων εταιρικών σκανδάλων.

Οι αναθεωρημένες Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης αποσκοπούν στην ενίσχυση του δικαιώματος των μετόχων να απομακρύνουν μέλη των διοικητικών συμβουλίων και στην ενεργότερη συμμετοχή τους στους διορισμούς των μελών και στις εκλογικές διαδικασίες των εταιριών.

Οι νέες αρχές προτείνουν επίσης την μεγαλύτερη εμπλοκή των μετόχων στις πληρωμές των στελεχών και των μελών των δ.σ. Προτρέπουν επίσης τους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές να αποκαλύπτουν πως θα χρησιμοποιούν τα δικαιώματα ψήφου τους στις γενικές συνελεύσεις και να διαχειρίζονται καλύτερα τις συγκρούσεις συμφερόντων που ενδέχεται να συμβιβάσουν την ψήφο τους.

Οι πρώτες αρχές του ΟΟΣΑ, οι οποίες υιοθετήθηκαν το 1999 από τις 30 χώρες - μέλη του οργανισμού, καθιέρωσαν τις συγκρίσεις σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης. Ωστόσο, οι χώρες - μέλη επέστησαν την ανάγκη ενίσχυσης των αρχών, στον απόηχο των ολοένα και αυξανόμενων εταιρικών σκανδάλων, τα οποία ξεκίνησαν με την Enron, την οποία ακολούθησε η Parmalat, ενώ τώρα συνεχίζονται με την υπόθεση των διογκωμένων αποθεμάτων της Royal Dutch/Shell.

Οι αναθεωρημένες αρχές καλούν επίσης τις εταιρίες πιστοληπτικής αξιολόγησης και τις εταιρίες αναλύσεων να αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων που θα μπορούσαν να συμβιβάσουν τις συμβουλές τους, ενώ ενισχύουν τα καθήκοντα και την λογοδοσία των ορκωτών λογιστών.

Επιπροσθέτως, οι αρχές συνηγορούν στην προστασία των λεγόμενων "whistleblowers", των εργαζομένων που αντιλαμβάνονται τις παράνομες ή παράτυπες διαδικασίες μέσα στις επιχειρήσεις και τις κοινοποιούν.

Ο Donald Johnston, ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, δήλωσε την Τετάρτη πως θεωρεί την ανεξαρτησία και τις πιστωτικές υποχρεώσεις των διοικητικών συμβουλίων ως το "ζήτημα νούμερο ένα". Τα διοικητικά συμβούλια "δεν πρέπει να βρίσκονται στο τσεπάκι του management", πρόσθεσε.

Οι αναθεωρημένες αρχές καλούν για διορισμό επαρκούς αριθμού μελών των δ.σ. που δεν προέρχεται από το management των εταιριών, ώστε να καταστεί δυνατή η ανεξάρτητη κρίση σε εργασίες που ενέχουν τον κίνδυνο της σύγκρουσης συμφερόντων, όπως τις οικονομικές και μη-οικονομικές εκθέσεις, τους διορισμούς των μελών των συμβουλίων και των κορυφαίων εταιρικών στελεχών, καθώς και τα πακέτα αποζημίωσης των μελών των διοικητικών συμβουλίων.

Τα μέλη των δ.σ. θα πρέπει επίσης να δεσμεύουν εαυτούς ως προς τις ευθύνες τους, περιορίζοντας τις συμμετοχές τους στα διοικητικά συμβούλια πολλών εταιριών. Πολλά από τα πρόσφατα σκάνδαλα, τόνισε ο κ. Johnston, ήταν αποτέλεσμα της ελεγκτικής αποτυχίας των μελών του δ.σ., λόγω της υπερβολικής απώλειας χρόνου σε γεύματα και σε άλλα διοικητικά συμβούλια.

(22/04/04 - 10:50)

ΠΗΓΗ: FT.com
Euro2day.grEdited By ENGLEZOS on 1082648143
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

Άβαταρ μέλους
SED
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 484
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 01:44
Τοποθεσία: Αθήνα
Επικοινωνία: Ιστοσελίδα

04 Μάιος 2004, 11:44

Η παγκόσμια πρόκληση της εταιρικής διακυβέρνησης

του Michael Klein και του Tim Harford (*)

Στον Adam Smith δεν θα προκαλούσαν έκπληξη οι περιπτώσεις της Enron, της Parmalat και των λοιπών. Ο πατέρας της Οικονομίας πίστευε ακράδαντα πως οι πολυμετοχικές εταιρίες δεν μπορούν να ευημερήσουν, καθώς οι managers δεν έχουν κίνητρο να προστατεύσουν τα συμφέροντα της διασπαρμένης μετοχικής βάσης.

"Οπότε, η αδιαφορία και οι σπατάλες κυριαρχούν, λίγο ως πολύ, στην διαχείριση των ζητημάτων τέτοιων επιχειρήσεων", έγραφε στο "The Wealth of Nations".

Ωστόσο, ο Smith είχε λάθος. Μπορεί να μην το ξέρετε επειδή δεν καταλαμβάνει τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλά οι υποθέσεις σοβαρής απάτης παραμένουν η εξαίρεση.

Στις περισσότερες πλούσιες χώρες, οι μικροεπενδυτές συνεχίζουν να τοποθετούν τα χρήματά τους σε μεγάλες εταιρίες, στις οποίες δεν έχουν ουσιαστικό έλεγχο, πιστεύοντας ορθώς πως θα κερδίσουν από την συναλλαγή.

Δεδομένης της πλειάδας ευκαιριών για απάτη και απαλλοτρίωση από τα διοικητικά σχήματα και της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι μέτοχοι στο να περιορίσουν την κλοπή εις βάρος τους, η ανάπτυξη των πολυμετοχικών εταιριών είναι ένα μικρό θαύμα.

Είναι επίσης και ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της σύγχρονης ευημερίας. Τα εμπόδια που φαίνονταν απροσπέλαστα στον Adam Smith το 1776 έχουν υπερκεραστεί και τα περιοδικά σκάνδαλα βοηθάν στο να μένουν σε επαγρύπνηση οι επενδυτές και οι νομοθέτες.

Έτσι, ενώ υπάρχει χώρος για περαιτέρω βελτίωση, το γεγονός ότι οι οικονομικές απάτες είναι σπάνιες σε σχέση με τους φόβους του Adam Smith αποτελεί τη διαθήκη που θέτουν τα υψηλά στάνταρντς της εταιρικής διακυβέρνησης στον ανεπτυγμένο κόσμο.

Οπότε, ο Smith ήταν πολύ πεσιμιστής, αναφορικά με τις μεγάλες επιχειρήσεις στις πλούσιες χώρες. Δυστυχώς όμως, έχει αποδειχθεί ορθός αναφορικά με τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης στο μεγαλύτερο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Σε πολλές φτωχές χώρες, η επιβολή της επιχειρηματικής νομοθεσίας είναι ανεπαρκής και πολλές μορφές απαλλοτρίωσης από το management είναι ακόμη και απολύτως σύννομες.

Η ανεπαρκής εταιρική διακυβέρνηση στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Είναι αλήθεια ότι κάποιες χώρες, όπως η Νότιος Κορέα, κατάφεραν να εισχωρήσουν στις βιομηχανικές χώρες, μετά από εντυπωσιακή αναπτυξιακή τροχιά, παρά τις "ρωγμές" στην εταιρική διακυβέρνηση. Ωστόσο, ακόμη και η Νότιος Κορέα έχει πολλά να κερδίσει από την βελτίωση των στάνταρντς.

Οι ισχυρές οικογένειες συνεχίζουν να ελέγχουν τα τσεμπόλ μέσω βυζαντινού τύπου παράλληλων συμμετοχών. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές δεν έχουν εμπιστοσύνη στις νοτιοκορεάτικες μετοχές, με αποτέλεσμα να διαπραγματεύονται με τεράστια έκπτωση.

Εάν ενισχυόταν η εταιρική διακυβέρνηση στη χώρα, οι επιχειρήσεις της θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν φθηνότερη χρηματοδότηση... στοιχείο ζωτικής σημασίας για την συνέχιση της προόδου σε μια οικονομία υψηλής καινοτομίας.

Σε άλλες χώρες, το πρόβλημα είναι ακόμη οξύτερο. Εάν οι επιχειρήσεις στις αναδυόμενες αγορές δεν μπορούν να προσελκύσουν μετοχικά κεφάλαια, είναι καταδικασμένες να παραμείνουν μικρές και υπανάπτυκτες. Εάν οι μικρές επιχειρήσεις μάχονται για να αναπτυχθούν, το ίδιο θα κάνουν και οι φτωχές χώρες.

Πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα για την φτώχεια στον κόσμο, και τόσο η Παγκόσμια Τράπεζα όσο και ο International Finance Corporation προσπαθούν σκληρά για να βελτιώσουν την κατάσταση, εν μέρει σε συνεργασία και με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Οι νέες Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ, οι οποίες εγκρίθηκαν τον προηγούμενο μήνα, αποτελούν μια ευπρόσδεκτη προσπάθεια για να καθοριστούν τα καλύτερα δυνατά στάνταρντς. Το βασικό μας μέλημα είναι πλέον, να καθιερώσουμε αυτά τα υψηλά στάνταρντς στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η πρόκληση για μας είναι να δημιουργήσουμε προσεγγίσεις, συμβατές ως προς το τοπικό υπόβαθρο της κάθε χώρας. Για παράδειγμα, σε μια μικρή χώρα όπως η Χιλή, με "στενή" επιχειρηματική κοινότητα, δεν έχει νόημα να επιμείνουμε πολύ στην "διερεύνηση από ανεξάρτητους διευθυντές".

Η Χιλή, ορθώς, αναγνωρίζει πως οι επενδυτές χρειάζονται διαφορετικού τύπου προστασία.

Η επιθυμία να δούμε φτωχούς ανθρώπους να διασφαλίζουν καλές θέσεις εργασίας σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις είναι επαρκής λόγος για να νοιαζόμαστε για το ζήτημα.

Αλλά, ενώ η ανεπαρκής εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί ήδη εμπόδιο στην ανάπτυξη, αναμένεται επιπλέον, να αποτελέσει ζήτημα εκτενών συζητήσεων στην εξωτερική πολιτική των χωρών, καθώς μελλοντικά, η πολιτική του δημοσίου στην εταιρική διακυβέρνηση θα αφορά την διασφάλιση των δικαιωμάτων των διασυνοριακών επενδυτών.

Οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν ένα ολοένα και αυξανόμενο ποσοστό συνταξιούχων. Κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως η Κίνα, δεν είναι πολύ πίσω στην δημογραφική καμπύλη.

Ως εκ τούτου, οι συνταξιούχοι και από τους δύο τύπους κρατών, θα αναζητήσουν χρηματοδότηση των συντάξεών τους με παραγωγικές επενδύσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πρόκειται για μια τεράστια ευκαιρία κερδών από τη συνεργασία των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών. Όλο και περισσότερα χρήματα θα οδεύουν εκτός συνόρων, εφόσον οι επενδυτές νιώθουν σίγουροι ότι θα τα πάρουν πίσω.

Έως το 2100, τα κεφάλαια που θα αναζητούν αξιόπιστες και παραγωγικές επιχειρήσεις στις μέχρι στιγμής αναπτυσσόμενες χώρες, ενδέχεται να ανέρχονται ακόμη και σε 500.000 δισ. δολ., με την προϋπόθεση ότι η οικονομική ανάπτυξη συνεχίσει με ρυθμούς αντίστοιχους του 20ου αιώνα, έτσι ώστε ο παγκόσμιος πολίτης θα διαθέτει χαρτοφυλάκιο αντίστοιχο του σημερινού αμερικανού πολίτη.

Η πρόκληση της εξωτερικής πολιτικής του 21ου αιώνα είναι να καταστήσει δυνατές αυτές τις διασυνοριακές επενδύσεις, βοηθώντας έτσι στη συρρίκνωση της ψαλίδας μεταξύ φτωχών και πλουσίων.

(*) Ο Michael Klein είναι αντιπρόεδρος και επικεφαλής των οικονομολόγων στον International Finance Organisation και αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο Tim Harford είναι οικονομολόγος στην Παγκόσμια Τράπεζα και τον IFC.

(04/05/04 - 09:11)

ΠΗΓΗ: FT.com
Euro2day.grEdited By SED on 1083660430
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΣΕΔ

Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης