shareholder-cs
Δημοσιεύσεις: 183
Εγγραφή: 10 Απρ 2008, 12:35

31 Οκτ 2010, 16:39

Αναφερόμενοι στη πρόταση συγχώνευσης με απορρόφηση της επενδυτικής ΔΙΑΣ από τη Τραπεζας EUROBANK EFG με σχέση ανταλλαγής 6,2 μετοχές Δίας προς 1 μετοχή Eurobank EFG, ως μέτοχοι μειοψηφίας της επενδυτικής, νοιώθουμε την ανάγκη να καταγγείλλουμε άλλη μια νομότυπη προσπάθεια των μετόχων πλειοψηφίας (δηλαδή της Τράπεζας) να εκμαιεύσουν αποφάσεις γενικής Συνέλευσης σε βάρος του συμφέροντος των υπολοίπων μετόχων εν προκειμένω της "ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου"r
.
Η Τραπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. στα πλαίσια της ανάγκης ισχυροποίησης της
κεφαλαιακής της βάσης και ενίσχυσης των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας (ενόψει του αυστηρότερου εποπτικού πλαισίου) καθώς και από την προφανή ανάγκη ενδυνάμωσης της θέσης της τράπεζας στον ανταγωνισμό μετά και τις ΑΚΜ και τα ΜΟΔ άλλων ανταγωνιστικών τραπεζών που μόλις έλαβαν ή θα λάβουν χώρα το αμέσως προσεχές διάστημα, βρήκε ένα νομότυπο τρόπο:

Ετσι εκμεταλλευόμενη τη πλειοψηφική της θέση στο μετοχικό κεφάλαιο της "ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" και νοιώθοντας ότι κρατά και το μαχαίρι και το πεπόνι, λόγω της συνήθους αδράνειας των μικρομετόχων, επιχειρεί να οδηγήσει τη ΓΣ της τελευταίας σε απόφαση αποδοχής της συγχώνευσης δια απορροφήσεως με ανταλλαγή μετοχών.
Βεβαίως προσπαθεί να παρουσιάσει ως δήθεν θελκτική τη πρότασή της, δηλώνοντας ότι μειώνει το discount που έχει η σημερινή τιμή της μετοχής της ΔΙΑΣ στο ταμπλώ σε σχέση με την εσωτερική αξία (αξία ρευστοποίησης).

Είναι προφανής ο σκοπός της κίνησης αυτής της EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.:
μετά τη συγχώνευση θα ρευστοποιήσουν το χαρτοφυλάκιο της επενδυτικής εταιρείας.
Έτσι η τράπεζα θα εισπράξει ζεστά κεφάλαια απ τη ρευστοποίηση αυτή, έχοντας διαμοιράσει αντ αυτών τις μετοχές της ΕΥΡΩΒ στους σημερινούς μετόχους της ΔΙΑΣ, χωρίς να περάσει από την δαπανηρή και επώδυνη για τη μετοχή της διαδικασία μιας Αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου στις παρούσες εποχές χαμηλής ρευστότητας.

Και το χειρότερο για τους σημερινούς μετόχους της ΔΙΑΣ: θα καρπωθεί έτσι η τράπεζα ΟΛO το υπολειπόμενο discount του χαρτοφυλακίου και όχι αυτό που αναλογεί στη ποσοστό της στη μετοχική σύνθεση της επενδυτικής.
Διότι αν είναι να «χαθεί» η ΔΙΑΣ, το συμφέρον των υπολοίπων μετόχων της, επιτάσσει να ρευστοποιηθεί προηγουμένως το χαρτοφυλάκιο του ΔΙΑ και να το πάρουν πίσω αναλογικά, στο 100% της αξίας, ως επιστροφή κεφαλαίου.
Αλλιώς διαμοιράζονται το discount του χαρτοφυλακίου, με όλους τους υπόλοιπους (και πολύ περισσότερους) μετόχους της τράπεζας, και τον κ. Λάτση.

Φυσικά η πρόταση της EFG Eurobank Ergasias Α.Ε αναμένεται να απομειώνει εν μέρει το σημερινό discount, όμως πέρα απ το θέμα πού θίξαμε, η πρόταση αποκρύπτει έντεχνα και το γεγονός ότι η κερδοφορία της ΔΙΑΣ της επέτρεψε να μοιράσει για τη τελευταία χρήση μέρισμα 6 λεπτά ανά μετοχή και θα της επιτρέπει ακόμα και φέτος να μοιράσει κάποιο μέρισμα στους μετόχους της.
Αλήθεια ποια είναι τα κέρδη της τράπεζας το 2010 και ποιο το μέρισμα που θα λάβουν οι μέτοχοι της ΔΙΑΣ αν αποδεχτούν τη τραπεζική πρόταση συγχώνευσης;
Χωρίς να είμαστε μάντεις αλλά έχοντας γνώση της αγοράς, της κατάστασης του τραπεζικού κλάδου και των σημαντικών επισφαλειών που αντιμετωπίζει, την ανάγκη επιστροφής της κρατικής χρηματοδότησης κλπ εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρξει μέρισμα ούτε φέτος, και πιθανότατα ούτε του χρόνου.

Ήδη μάλιστα οι συνεδριάσεις της Τετάρτης Πέμπτης και Παρασκευής έδειξαν το μεγάλο volatility που απέκτησε η μετοχή της ΔΙΑΣ από της πρόσδεση της στη σχέση ανταλλαγής και πόσο εύκολο είναι να χαθεί η σμίκρυνση του discount που προσφέρεται ως δέλεαρ.

Τέλος αξιολογούμε αρνητικά το ότι δια της συγχώνευσης θα χαθεί η σημαντικότερη ίσως σήμερα εισηγμένη επενδυτική εταιρεία χαρτοφυλακίου.
ΧÏ￾ήστος ΣαμαÏ￾άς

shareholder-cs
Δημοσιεύσεις: 183
Εγγραφή: 10 Απρ 2008, 12:35

31 Οκτ 2010, 17:02

Το πρόβλημα είναι οτι γενικώς, όταν η χρηματιστηριακή αγορά είναι τόσο υποτιμημένη οπως τώρα, και ο οικονομικός κύκλος βρίσκεται στα πλέον χαμηλά του, και οι μετοχές "κείτονται στο χώμα" και διαπραγματεύονται συχνά στη μισή απ τη λογιστική αξία τους , τότε ο βασικός μέτοχος ή όποιος άλλος έχει σημαντική ρευτότητα, έχει τη χρυσή ευκαιρία να μπορεί να "υποκλέψει" νόμιμα την πραγματική αξία της εταιρίας απο το κάθε μέτοχο μειοψηφίας που τυχαίνει και δεν έχει ρευτότητα και που καρτερικά περιμένει τον χρόνο εως να ανακάμψει η αγορά και συνακόλουθα η μετοχή.

Ο πλέον απλούστατος τρόπος υφαρπαγής της αξίας λέγεται Αυξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Οπου η εταιρεία αποφασίζει (δηλαδή ο βασικός μέτοχος) και συχνά διπλασιάζει τις μετοχές της έναντι μόλις μερικών εκατομμυρίων ζεστού μετρητού, και τότε όλες οι πραγματικές της αξίες και υπεραξίες, οικοπεδα κλπ αναμοιράζονται στο νέο αριθμό μετοχών.
Και όποιος μέτοχος δεν έχει τα λεφτά να μπει στην αυξηση έστω κατά το ποσοστό του, "κρεμάζεται"...

The cash is king...
ΧÏ￾ήστος ΣαμαÏ￾άς

shareholder-cs
Δημοσιεύσεις: 183
Εγγραφή: 10 Απρ 2008, 12:35

31 Οκτ 2010, 17:15

Τι θα γίνει αγαπητέ μέτοχε της ΔΙΑΣ αν μεθαύριο, τότε που θα βρεθείς με μετοχές της ΕΥΡΩΒ στα χέρια, αποφασίσει η τράπεζα μια μεγάλη ΑΜΚ για παράδειγμα στα 3 ευρώ; (σενάριο καθόλου απίθανο…)
Έχεις τα ανάλογα λεφτά να ακολουθήσεις;
Προς ποια τιμή θα συγκλίνει τότε η μετοχή της ΕΥΡΩΒ;
Μήπως τότε, διαιρώντας τη μετοχή με το 6,2 βρεθείς όχι με το σημερινό discount αλλά με ακόμα μεγαλύτερο;
ΧÏ￾ήστος ΣαμαÏ￾άς

sed2
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 528
Εγγραφή: 08 Δεκ 2009, 12:08

11 Ιαν 2011, 05:41

Θεσσαλονίκη, 10/1/2011

Προς το Σύνδεσμο Επενδυτών & Διαδικτύου

Θέμα: Απορρόφηση της ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ από την τράπεζα Eurobank. Ένα χρηματιστηριακό σκάνδαλο


Αγαπητοί κύριοι/ες,

η πρόταση για λύση της ΔΙΑΣ και συγχώνευσή της με τη Eurobank, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τους επενδυτές στο χρηματιστήριο κι όχι μόνο για τους χιλιάδες μετόχους του ΔΙΑ που πρόκειται να χάσουν κοντά στα 50 εκ. ευρώ. Αν ο κύριος μέτοχος μιας εταιρείας, ακόμα κι αν είναι στην πραγματικότητα μέτοχος μειοψηφίας, καταφέρει να εξαγοράσει μία εταιρεία επενδύσεων στο μισό της αξίας του χαρτοφυλακίου της, τότε αυτό αποτελεί ισχυρό πλήγμα για το θεσμό του χρηματιστηρίου, αφού για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι οι μικροεπενδυτές είναι εντελώς απροστάτευτοι. Πολλοί μικρομέτοχοι της ΔΙΑΣ δεν γνωρίζουν καν για τις εξελίξεις, καθώς δεν ενημερώθηκαν με ατομικές επιστολές από την εταιρεία για την πολύ σημαντική συνέλευση, με θέμα την ίδια τη διάλυση της ΔΙΑΣ. Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι μονόδρομος για την επιβίωση της χώρας. Το χρηματιστήριο μπορεί και πρέπει να είναι ένας από τους μοχλούς αυτής της ανάπτυξης. Με την υπόθεση της ΔΙΑΣ η μετοχική ιδέα δέχεται ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα.

Ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου στην από 2/11/2010 ανοιχτή επιστολή του μιλά για «discount πάνω από 20%, αδικαιολόγητα μεγάλο σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο της ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ» καθώς και «για άλλη μία περίπτωση εκμετάλλευσης των μετόχων μειοψηφίας από τους μεγαλομετόχους μιας εισηγμένης εταιρείας και μάλιστα με "νόμιμο μανδύα"». Σήμερα που το discount έχει φτάσει στο 52%, φαίνεται ότι πρόκειται ουσιαστικά για απόπειρα ληστείας, για ένα μεγάλο χρηματιστηριακό σκάνδαλο. Η Eurobank με τις σημερινές τιμές αποτιμά την αξία της ΔΙΑΣ σε 55 εκ. ενώ η αξία του χαρτοφυλακίου της ήταν στις 31/12/2010, 115 εκ. ευρώ. Όπως προκύπτει από τον τελευταίο πίνακα με το χαρτοφυλάκιο της ΔΙΑΣ μόνο οι κατεθέσεις της ΔΙΑΣ ήταν στις 31/12/2010 ήταν 41 εκ. ευρώ και το χαρτοφυλάκιο των μετοχών της άλλα 74 εκ. ευρώ
(http://www.diasfund.gr/UserFiles/File/ARXEIA/PINAKES_EPENDYSEWN/095027_INVEST_TABLE_31122010.pdf )

Η συχγώνευση προϋποθέτει μια δίκαια αποτίμηση των εταιρειών, γιΆ αυτό και είναι αναγκαίες οι προβλεπόμενες από το νόμο αποτιμήσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι εκτιμήσεις ότι η σχέση ανταλλαγής είναι δίκαιη, είναι προφανές ότι είναι μεροληπτικές και λανθασμένες. Η σταθερότητα στην εσωτερική αξία του ΔΙΑ και η πτώση κατά 40% της Eurobank το έχει αποδείξη. Δεν ελήφθη υπόψη η ιδιαιτερότητα μιας επενδυτικής εταιρείας, η δυνατότητα της άμεσης ρευστοποίησης του ενεργητικού της. Δηλαδή, ότι η εσωτερική αξία της εταιρείας, αντιστοιχεί ουσιαστικά με μετρητά. (Ήδη η διοίκηση της ΔΙΑΣ ρευστοποίησε το τελευταίο τρίμηνο πάνω από το 1/3 του χαρτοφυλακίου της). Πώς είναι δυνατό να αγοράσεις μετρητά ανταλλάσσοντας τα με μετοχές μισής αξίας, οι οποίες μάλιστα βρίσκονται σε κάθετη πτώση;
Ο ΣΕΔ έκανε το τελευταίο διάστημα σημαντικές παρεμβάσεις, όπως για το θέμα των δημόσιων προτάσεων, για την εταιρεία ΖΑΜΠΑ, κ.α. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει δυναμική παρέμβασή σας και για το θέμα του ΔΙΑ. Θα πρέπει να ζητήσετε την παρέμβαση των εποπτικών αρχών, αλλά και να κινητοποιήσετε όσο περισσότερους μετόχους μπορείτε για να συμμετέχουν στη συνέλευση. Μπορεί ο ΣΕΔ να καλέσει όσους μετόχους θέλουν να διορίσουν τον πρόεδρο του ΣΕΔ ως αντιπρόσωπό τους για την Α΄ επαναληπτική συνέλευση. Ο ΔΙΑΣ είναι η μεγαλύτερη και πιο αποδοτική εταιρεία επενδύσεων στη χώρα μας. Μία από τις πιο ασφαλείς μετοχές του χρηματιστηρίου. Έχει θετικές αποδόσεις ακόμα και μέσα στη δύσκολη σημερινή συγκυρία κι υπόσχεται μεγάλες αποδόσεις όταν αλλάξει το κλίμα. Δεν μπορεί να χαθεί και μάλιστα προς όφελος μόνο του 25% των μετόχων του. Αν αποφασιστεί να κλείσει να γίνει με λύση και εκκαθάριση τη εταιρείας ώστε να ωφεληθούν όλοι οι μέτοχοι.

Δείτε την επιστολή διαμαρτυρίας που έστειλα στο Δ.Σ. της ΔΙΑΣ, καθώς και το σχόλιο μου για τη σημερινή Γ.Σ. της ΔΙΑΣ και τη σχετική συζήτηση που ακολουθεί.
[url=http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=2013299]http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=2013299[/url]

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας.


Με εκτίμηση

Δαρβούδης Αθανάσιος

Δρ. Ειδικής Αγωγής
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

shareholder-cs
Δημοσιεύσεις: 183
Εγγραφή: 10 Απρ 2008, 12:35

12 Ιαν 2011, 20:31

Αγαπητοι μέτοχοι της ΔΙΑΣ επενδυτική
μπορούμε να παράμβουμε δυναμικά στη ΓΣ ως ΣΕΔ, ηδη αρκετοι φίλοι και μέλη σκοπεύουν να μας εξουσιοδοτήσουν σχετικά (δεν χρειάζεται δέσμευση των μετοχών)

[url=http://www.diasfund.gr/userfiles/file/arxeia/diafores_anakoinwseis/etos_2010/165342_model_dior_epan_27012011.pdf]http://www.diasfund.gr/userfil....011.pdf[/url]

[url=http://www.diasfund.gr/default.asp?siteid=1&pageid=14&langid=1]http://www.diasfund.gr/default.asp?siteid=1&pageid=14&langid=1[/url]


[url=http://www.diasfund.gr/userfiles/file/arxeia/diafores_anakoinwseis/etos_2010/170121_prosklisi_a_epan_27012011.pdf]http://www.diasfund.gr/userfil....011.pdf[/url]

Μη παραμελείτε τα δικαιώματά σας, οσο κι αν έχετε λίγες μετοχές...

Δείτε κι εδώ ο Χαμαιλέων:
"Δίας: «Έλαβε το μήνυμα» η Eurobank"
[url=http://www.euro2day.gr/chameleon/139/articles/621771/ChameleonArticle.aspx]http://www.euro2day.gr/chamele....le.aspx[/url]

Πάμε πιο δυνατά παιδιά...

Αλλιώς μη παραπονιέστε εκ των υστέρων, οταν συμβαίνουν τέτοια όπως στην ΡΙΝΤΕΝΚΟ:

[url=http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/621966/Article.aspx]http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/621966/Article.aspx[/url]
ΧÏ￾ήστος ΣαμαÏ￾άς

shareholder-cs
Δημοσιεύσεις: 183
Εγγραφή: 10 Απρ 2008, 12:35

19 Ιαν 2011, 04:13

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτημα των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των εταιριών«EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ» και «INTERINVEST ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ» για τη λύση και εκκαθάριση των ΑΕΕΧ με σκοπό τη μετατροπή τους σε αμοιβαία κεφάλαια.

Ιδού το παράδειγμα για τη ΔΙΑΣ επενδυτική...
ΧÏ￾ήστος ΣαμαÏ￾άς

shareholder-cs
Δημοσιεύσεις: 183
Εγγραφή: 10 Απρ 2008, 12:35

24 Ιαν 2011, 12:57

Εδω παραθέτω τη σχετική ανακοινωση του ΣΕΔ , και μερικές δημοσιεύεσεις της
[url=http://www.sed.gr/phpBB2/phpBB2/viewtopic.php?t=145]http://www.sed.gr/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi?act=ST;f=11;t=327[/url]
ΧÏ￾ήστος ΣαμαÏ￾άς

shareholder-cs
Δημοσιεύσεις: 183
Εγγραφή: 10 Απρ 2008, 12:35

31 Ιαν 2011, 12:37

[url=http://www.sed.gr/phpBB2/phpBB2/viewtopic.php?t=146]http://www.sed.gr/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi?act=ST;f=11;t=330[/url]

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-(ΣΕΔ)
Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
website: [url=http://www.sed.gr]www.sed.gr[/url] e-mail: [email]info@sed.gr[/email]
Τηλ.:210-4911427 6977-649431

ΑΘΗΝΑ 31-1-2011
Αρ.Πρωτ.:237

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Απορρόφηση της ΔΙΑΣ επενδυτική ΑΕΕΧ από την τράπεζα Eurobank EFG

Ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου (ΣΕΔ) καλεί εκ νέου τους μετόχους της ΔΙΑΣ Επενδυτική Α.Ε.Ε.Χ., να παραστούν μαζικά στη Β! επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8ης Φεβρουαρίου 2011 (ώρα 12.00. ξενοδοχείο Athens Plaza) και να καταψηφίσουν την απορρόφηση της ΔΙΑΣ Επενδυτική Α.Ε.Ε.Χ. από την Eurobank EFG με τους προτεινόμενους όρους. Όσοι αδυνατούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα και το e-mail του ΣΕΔ, για να δώσουν εξουσιοδότηση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα παραστούν στη Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του Μετοχικού Ακτιβισμού.

Η σχέση ανταλλαγής η οποία προτείνεται (6,2 μετοχές της ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ προς μία της Eurobank EFG) είναι κατάφωρα άδικη και επιβαρυντική για τους μετόχους μειοψηφίας της ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ και η αξία της μετοχής της Eurobank EFG είναι σαφώς μικρότερη από την αξία της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που αναλογούν στις 6,2 μετοχές της ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. Την υπεραξία που προκύπτει από αυτή τη σχέση ανταλλαγής σκοπεύει να καρπωθεί η Eurobank EFG, η οποία κατέχει ποσοστό μικρότερο από 27% των μετοχών της ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ.

Δυστυχώς η ανταπόκριση των μετόχων μειοψηφίας στην Α! Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Ιανουαρίου 2011 δεν ήταν επαρκής για να ανατρέψει το σχεδιασμό της Eurobank EFG.

Οι μέτοχοι που εκπροσωπήθηκαν ήταν το 40,74% του μετοχικού κεφαλαίου και σημειώνουμε ότι είναι δύσκολο η Eurobank EFG να εξασφαλίσει στήριξη που να υπερβαίνει το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ.

Καλούμε τα μέλη του ΣΜΕΧΑ και του ΣΕΔΥΚΑ να ενημερώσουν τους πελάτες τους για την ύπαρξη της Β! επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την δυνατότητα εκπροσώπησης τους από τον Σ.Ε.Δ.
Καλούμε επίσης τον οικονομικό τύπο να δώσει στο θέμα την αρμόζουσα διάσταση.

Πιστεύουμε ότι η πλειοψηφία των μετόχων μειοψηφίας, αν ενημερωθεί σωστά, είναι σε θέση να εκτιμήσει τα συμφέροντα της και να πράξει ανάλογα.

Πρέπει όλοι να λάβουν υπ όψιν τους ότι παρά το γεγονός ότι τα μεγέθη της ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. είναι απολύτως μετρήσιμα και λιγότερο υποκειμενικά από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, κινδυνεύει να γίνει αποδεκτή η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής, εξ αιτίας της αποχής των μετόχων μειοψηφίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Μπάμπης Εγγλέζος Γιάννης Σαρρής
ΧÏ￾ήστος ΣαμαÏ￾άς

gem2004
Δημοσιεύσεις: 63
Εγγραφή: 27 Μαρ 2002, 22:37
Επικοινωνία: Ιστοσελίδα

08 Φεβ 2011, 07:47

Από τον τελευταίο πίνακα επενδύσεων της ΔΙΑΣ 31/12/10 βλέπω ότι είχαν € 38,97 εκ. διαθέσιμα και € 75,86 εκ. επενδύσεις, δηλαδή συνολική αξία εταιρείας € 114,83 εκ.

Με τους νέους όρους ανταλλαγής 5,3 προς 1 που προτείνει η Eurobank θα ανταλλαχθούν οι 105.371.746 μετοχές της ΔΙΑΣ με 19.881.461 μετοχές ΕΥΡΩΒ πού έκλεισαν χθες στα € 4,65 δηλαδή τους δίνει € 92,45 εκ.

Εάν αφαιρέσουμε το ζεστό παραδάκι των διαθεσίμων, τότε η Eurobank αγοράζει με € 53,48 εκ. ένα χαρτοφυλάκιο αξίας € 75,86 εκ.

Δηλαδή με κούρεμα της τάξεως του 30% η Eurobank κερδίζει αέρα πατέρα € 22,38 εκ.

Εάν η ανταλλαγή γίνει στο 4,3 προς 1 τότε θα είναι fair. Αλλιώς για άλλη μία φορά οι μικρομέτοχοι ζημιώνουν.

Μήπως είναι καιρός να ξυπνήσουν;

Μακάρι να συγκεντρώσει ο ΣΕΔ το απαιτούμενο ποσοστό ψήφων στη Γενική Συνέλευση σήμερα και να αλλάξει τους όρους ανταλλαγής.
Γιώργος Μάρκοβιτς\r\nhttp://tinyurl.com/6xy3man

koumbarosg
Δημοσιεύσεις: 246
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 14:01
Τοποθεσία: Αθήνα
Επικοινωνία: WLM

08 Φεβ 2011, 09:31

[url=http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_07/02/2011_377137]Από την Καθημερινή[/url]


Με σκοπό την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E ("EUROBANK") ανακοίνωσε ότι έλαβε σήμερα επιστολή από την, κατά ποσοστό 43,6% μέτοχό της, εταιρεία EFG Consolidated Holdings S.A., η οποία της ανακοίνωσε ότι κατά την μετ" αναβολή Α" Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8ης Φεβρουαρίου 2011 - η οποία καλείται να αποφασίσει για την έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» ("ΔΙΑΣ") από την EUROBANK - θα προτείνει τη μεταβολή της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών της ΔΙΑΣ προς τις νέες μετοχές της EUROBANK από 6,2 μετοχές ΔΙΑΣ προς μία νέα μετοχή EUROBANK σε 5,3 μετοχές ΔΙΑΣ προς μία νέα μετοχή EUROBANK.

Η μεταβολή αυτή προτείνεται για τους εξής λόγους:

Κατά το διάστημα που μεσολάβησε, από την αρχική ανακοίνωση της σχέσης ανταλλαγής (στις 22.10.2010) μέχρι σήμερα, οι συνθήκες της αγοράς έχουν μεταβληθεί. Υπάρχουν νέα δεδομένα, που προέκυψαν μετά την έγκριση της σχέσης ανταλλαγής από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών και τα οποία δεν ήταν δυνατόν να ληφθούν υπόψη στις αντίστοιχες εκθέσεις.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, η τιμή της Eurobank στο χρηματιστήριο παρουσίασε σημαντική διακύμανση ακολουθώντας την πορεία των Ελληνικών τραπεζών. Η σημερινή τιμή κλεισίματος της μετοχής της Eurobank ήταν €4,65, μειωμένη κατά 9% σε σχέση με την τελευταία τιμή πριν την ανακοίνωση της συγχώνευσης (€5,12 στις 21.10.2010).

Παράλληλα, η εσωτερική αξία της ΔΙΑΣ στο διάστημα αυτό έχει αυξηθεί κατά 1%. Σημειώνεται ότι η μεταβολή της χρηματιστηριακής αξίας της ΔΙΑΣ στο διάστημα που μεσολάβησε μετά την αρχική ανακοίνωση της συγχώνευσης δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη διότι έχει βέβαια επηρεαστεί από την ίδια την ανακοίνωση, αφού η τιμή της ΔΙΑΣ ακολουθεί την τιμή της Eurobank, με βάση την ανακοινωμένη σχέση ανταλλαγής. Η προτεινόμενη σχέση διαμορφώθηκε με βάση τις νέες συνθήκες, με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων και των δύο εταιριών προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγχώνευση.

[url=http://www.kathimerini.gr]www.kathimerini.gr[/url] με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Γιώργος Κουμπάρος

shareholder-cs
Δημοσιεύσεις: 183
Εγγραφή: 10 Απρ 2008, 12:35

09 Φεβ 2011, 10:10

Μια περιληπτική αναφορά όσων έγιναν στη χθεσινή ΓΔ της ΔΙΑΣ.

Λέει η εταιρική ανακοινωση
[url=http://www.diasfund.gr/UserFiles/File/ARXEIA/DIAFORES_ANAKOINWSEIS/]http://www.diasfund.gr/UserFiles/File/ARXEIA/DIAFORES_ANAKOINWSEIS/[/url]
ETOS_2010/174234_DELTIO_TIPOU_08022011.pdf

«Κατά τη σημερινή Β" Επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης
παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 66,32% του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου.»

Η ΔΙΑΣ έχει 105.371.746 μετοχές, εκ των οποίων, 1.812.617 μετοχές είναι ίδιες μετοχές της Εταιρίας, των οποίων τα δικαιώματα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται σύμφωνα μετο κ.ν. 2190/1920 και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.
Με δεδομένο ότι η τράπεζα έχει το 25,36 % του Μετοχικού κεφαλαίου αντιλαμβάνεστε ότι κινήθηκε δραστήρια όλος της ο μηχανισμός για να μαζευτεί και να εκπροσωπηθεί στη συνέλευση κάπου ένα 40% ακόμα -πέραν των όσων μάζεψε ο ΣΕΔ και άλλων μετόχων που διάκειντο εξαρχής αρνητικά προς τη συγχώνευση.

Εν ολίγοις δια των παρόντων και των εκπροσώπων, παρίσταντο κάπου 70 εκατ. μετοχές. Έτσι η αίθουσα της συνέλευσης ήταν γεμάτη και υπήρχαν και αρκετοί όρθιοι μέτοχοι.
Μετά τα τυπικά έλαβαν το λόγο επι τρίλεπτο γύρω στους 10 μετόχους απ τους οποίους 3-4 ήταν του ΣΕΔ (ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο γράφων κλπ) οι οποίοι αλληλοσυμπληρόμενοι έθεσαν και ανέδειξαν όλα τα κρίσιμα θέματα

Οι απαντήσεις που λάβαμε:

Σε γραπτή ερώτηση μετόχου, το ΔΣ απάντησε ότι θεωρεί ότι η αποχώρηση του κ. Βασιλείου Κλέτσα από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της επενδυτικής, δεν σχετίζεται με το υπο συζήτηση θέμα και διαβεβαίωσε το σώμα ότι στη επιστολή παραίτησης του δεν αναφέρονται λόγοι σχετκοί με το θέμα της ΓΣ.
Φυσικά η επιστολή παραίτησης μπορεί να ήταν τυπική. Ούτε περιμέναμε να «θεωρήσει» κάτι διαφορετικό το ΔΣ, απλώς «έπρεπε» να ακουστεί στη ΓΣ ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση της συγχώνευσης ακολούθησε η παραίτηση, ώστε να είναι γνωστό, και ας βγάλει καθένας τα συμπεράσματά του.

Ερωτήθηκε το ΔΣ αν εξέτασε άλλες εναλλακτικές όπως τη μετατροπή σε Αμοιβαίο, ή τη λύση της εταιρείας και επιστροφή του κεφαλαίου στους μετόχους κλπ και γιατί τις απέρριψε αφού εκείνες θα επέστρεφαν περισσότερα χρήματα στους μετόχους.
Η απάντηση έλεγε ότι αυτές οι λύσεις είναι χρονοβόρες άνω του ενός έτους και πολλοί μέτοχοι (εννοείται η Τράπεζα) ήθελαν να απεμπλακούν άμεσα από τη μετοχή της ΔΙΑΣ η οποία σταθερά όλο το χρονικό διάστημα ενσωμάτωνε ένα μεγάλο discount.
Για τις σχέσεις ανταλλαγής έδωσε τις εξηγήσεις της η DELOITE (όσο μπορεί να εξηγήσει κανείς με τα δικά τους μοντέλα κάτι που είναι προφανές όσο η λογιστική αποτίμηση του χαρτοφυλακίου).
Επειδή ήταν κατανοητό ότι η τράπεζα έλεγχε το αποτέλεσμα της ΓΣ και δεν θα δεχόταν νέα αλλαγή της σχέσης ανταλλαγής προτάθηκε από κάποιους μετόχους (και τον γράφοντα) τουλάχιστον να δοθεί μέρισμα απ τη ΔΙΑΣ για τη χρήση του 2010 (αφού απ τη τράπεζα μέρισμα θα δούμε με το κυάλι) ώστε να βελτιωθεί έμμεσα η σχέση ανταλλαγής αλλά απαντήθηκε ότι αυτό δεν ήταν εφικτό διότι οι ισολογισμοί μετασχηματισμού έγιναν αρχές Νοέμβρη του 2010 και τυπικά η ΔΙΑΣ δεν έχει ολοκληρώσει τη χρήση του 2010.

Ζητήθηκε να μας εξηγηθεί αν ρευστοποιήθηκε το χαρτοφυλάκιο της επενδυτικής όπως δείχνει η παραμονή της εσωτερικής αξίας όλο το διάστημα στο 1,09 ενώ η κύρια αγορά όπου δραστηριοποιείται, δηλαδή η Ελληνική σημέιωσε άλμα 250 μονάδων ΓΔ. και πως αυτό έγινε κατά παράβαση του καταστατικού αφού η απορρόφηση της επενδυτικής δεν έχει ακόμα αποφασιστεί τυπικά.
Μας απαντήθηκε ότι δεν έχει γίνει καμιά ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου αλλά εξακολουθεί επενδεδυμένο και απέδωσε τη μη άνοδο της εσωτερικής αξίας στο γεγονός της πτώσης της Αιγύπτου, της σταθερότητας της Τουρκίας, της μη ανόδου πολλών χαρτιών όπως της 3Ε κλπ.

Επειδή ο αντιπρόεδρος του ΣΕΔ κ. Κουμπάρος έθεσε θέμα ότι αναγκαστικά βρισκόμαστε να ανταλλάσουμε με μετοχές μιας τράπεζας όπου δεν έχουμε ξεκάθαρη οπτική για της αξία της σε περίπτωση κουρέματος των Ελληνικών ομολόγων και αύξησης των επισφαλειών, το ΔΣ εκθείασε τη τραπεζα αλλά δεν απάντησε πόσες μετοχές της ΕΥΡΩΒ έχει στο χαρτοφυλάκιό του ο ΔΙΑΣ

Ρωτηθήκαν τα μέλη του ΔΣ πόσες μετοχές ΔΙΑΣ έχουν και ποιες είναι οι επαγγελματικές σχέσεις τους με τη τράπεζα, όπου απέφευγαν να απαντήσουν ευθέως. Βέβαια είναι γνωστό ότι ο κ. Καραβίας και ο κ. Τσιχριντζής είναι στελέχη της τράπεζας…

Οι περισσότεροι μέτοχοι, ήταν στο κλίμα της Τράπεζας και πιθανόν έχοντας ευρύτερες σχέσεις μαζί της πχ δάνεια, πιστώσεις κλπ ψήφισαν αποδεχόμενοι τη πρόταση ή είχαν δώσει εξουσιοδοτήσεις στη τράπεζα χωρίς να το πολυψάξουν το θέμα.
Πάντως υπολογίζοντας (μεταφράζοντας) από το ποσοστό του 3,1%, κάπου 2,150,000. μετοχές καταψήφισαν τη πρόταση. Ως ποσοστό είναι μεν μικρό, αλλά μη ξεχνάμε ότι το να μαζέψεις σε μια υπόθεση τόσους μετόχους, έχοντας μερικές χιλιάδες μετοχές έκαστος, δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Αποδεικνύεται πάντως ότι όταν υπάρχει η συντονισμένη πίεση των μετόχων, όταν γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας και τα ασκούμε, όταν υπερασπίζουμε τη περιουσία μας και δεν αποδεχόμαστε παθητικά τις αποφάσεις των μεγαλοσχημόνων, τότε δεν είμαστε στο έλεος τους, ότι κάτι μπορεί να επιτευχθεί προς την ισονομία, ότι δεν θα τους είναι περίπατος να περνάνε απ τις γενικές συνελεύσεις ότι τους συμφέρει, ότι θα μας υπολογίζουν ως ένα βαθμό.
Χρειάζεται βέβαια κάποιος να συντονίζει τη δράση, γι αυτό αγαπητοί συμμέτοχοι επανδρώστε τον ΣΕΔ, τον μόνο σύνδεσμο επενδυτών της χώρας.
ΧÏ￾ήστος ΣαμαÏ￾άς

shareholder-cs
Δημοσιεύσεις: 183
Εγγραφή: 10 Απρ 2008, 12:35

09 Φεβ 2011, 15:21

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είχαν ως εξής:
Ψήφισαν υπέρ μέτοχοι που κατείχαν 67.723.744 μετοχές, ήτοι ποσοστό 96,913% των παρόντων.
Ψήφισαν κατά μέτοχοι που κατείχαν 1.900.956 μετοχές ήτοι ποσοστό 2,720% των παρόντων.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που κατείχαν 256.048 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,366% των παρόντων.
ΧÏ￾ήστος ΣαμαÏ￾άς

Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης