sed2
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 528
Εγγραφή: 08 Δεκ 2009, 12:08

14 Φεβ 2011, 23:35

Crown: Στα 13,50 ευρώ το τίμημα ανά μετοχή της δημόσιας πρότασης της Lomond

Στα 13,50 ευρώ ανά μετοχή αυξάνεται το τίμημα της δημόσιας πρότασης που έχει υποβάλει η «Lοmond Υπηρεσίες Μεταλλικών Προϊόντων» για την «Crown Hellas can Βιομηχανία Ειδών Συσκευασίας».

Η Lomond είχε υποβάλει στις 21 Σεπτεμβρίου 2010 δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της «CROWN τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, έναντι 9,74 ευρώ ανά μετοχή της.

Όμως, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, στις 14 Φεβρουαρίου ο ανεξάρτητος αποτιμητής που όρισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσδιόρισε ότι η «εύλογη αξία» της μετοχής της εταιρείας ανέρχεται σε 13,50 Ευρώ.

Ως εκ τούτου, το αρχικώς προσφερθέν αντάλλαγμα των 9,74 Ευτώανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης προσαρμόζεται αντιστοίχως και ανέρχεται πλέον στο ποσό των 13,50 Ευρώ ανά Μετοχή.

Στην ανακοίνωση προστίθεται πως από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης μέχρι τουλάχιστον τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτά μετοχές της Εταιρείας χρηματιστηριακά ή άλλως σε τιμή ανά μετοχή που δεν θα υπερβαίνει το Προσαρμοσμένο Προσφερόμενο Τίμημα.

Σημαντικές Σημειώσεις

1. Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους μετόχους της Εταιρείας και μόνο σε πρόσωπα που είναι δυνατό να τους απευθυνθεί νόμιμα. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα άτομα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή σε αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο τέτοιων προσώπων (στο εξής οι «Αλλοδαποί Μέτοχοι») μπορεί να διενεργηθεί σύμφωνα με τους νόμους της σχετικής περιοχής, εκτός των χωρών όπου, σύμφωνα με τους οικείους νόμους, κανόνες ή κανονισμούς, η υποβολή, η διενέργεια ή η παρουσίαση της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή αυτής της ανακοίνωσης, του πληροφοριακού δελτίου, της δήλωσης αποδοχής και οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου ή εντύπου (στο εξής συνολικά τα «Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης») απαγορεύεται ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (στο εξής τέτοιες χώρες θα αναφέρονται ως «Εξαιρούμενες Χώρες»).

2. Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με ταχυδρομείο ή άλλα μέσα, προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Συνεπακόλουθα, αντίγραφα οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται και δεν πρέπει, άμεσα ή έμμεσα, να ταχυδρομηθούν, προωθηθούν, ή με οποιονδήποτε τρόπο αποσταλούν από οποιονδήποτε προς οποιονδήποτε σε ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

3. Κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ωσάν να ήταν πρόσκληση ή προσφορά προς αυτό, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, στη σχετική περιοχή δικαιοδοσίας του, μια τέτοια πρόσκληση ή προσφορά δεν μπορεί να του υποβληθεί νομίμως ή ένα τέτοιο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως χωρίς παράβαση οποιωνδήποτε νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

4. Είναι ευθύνη των Αλλοδαπών Μετόχων που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση να ενημερωθούν και να φροντίσουν για την πλήρη τήρηση των νόμων των οικείων περιοχών δικαιοδοσίας τους σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν είστε Αλλοδαπός Μέτοχος και δεν είστε σίγουρος για τη νομική θέση σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλό σας στη σχετική αλλοδαπή περιοχή δικαιοδοσίας.

Πηγή:[url=http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1934006]Naftemporiki.gr[/url]
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

sed2
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 528
Εγγραφή: 08 Δεκ 2009, 12:08

16 Φεβ 2011, 10:02

Mitica:Δεν μας ικανοποιεί η νέα πρόταση της Crown

Το χαμηλό τίμημα που προσέφερε η Crown στη δημόσια πρόταση προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες των μικρομετόχων και της Mitica με αποτέλεσμα η μητρική να προβεί σε βελτιωμένη πρόταση κατά 40%.

Ομως και τώρα η απάντηση είναι αρνητική καθώς , όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η διαφορά των 13,5 ευρώ (νέα προσφορά) από τα 30 ευρώ παραμένει τεράστια.

Η ανακοίνωση της Mitica

Εδώ και πολλούς μήνες (σε συνέχεια παρόμοιων προσπαθειών ετών), μια εταιρία αχυράνθρωπος της μεγαλομετόχου της Crown Hellas Can προσπαθεί να εξαναγκάσει μια ομάδα μικρομετόχων, που κατέχουν όμως ποσοστό που θα απέκλειε παρόμοια προσπάθεια σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, να της πωλήσουν τις μετοχές τους σε εξευτελιστικά χαμηλή τιμή.

Πρόσφατη απόλυτα συγκρίσιμη συναλλαγή στην Ισπανία (χώρα στην οποία η Ελληνική εισηγμένη έχει το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου της) αποκαλύπτει ότι η πραγματική αξία της μετοχής είναι περίπου ¤30 (δηλαδή υπερτριπλάσια της αρχικής προσφοράς).

Μόλις χθες, ανακοινώθηκε ότι αποτίμηση που προκάλεσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (σε εφαρμογή του κακού νόμου που η ίδια η Επιτροπή επιδιώκει να καταργήσει) τοποθετεί τη μετοχή στα ¤13,5, δηλαδή περίπου 40% περισσότερο από την αρχική προσφορά των ¤9,74!

Φαίνεται ότι η αντίσταση των μικρομετόχων στον καταναγκασμό αποδίδει κάποια αποτελέσματα - πενιχρά όμως, μέχρι στιγμής. Ασφαλώς η εκτίμηση της μετοχής στα ¤13,5 απέχει από την τιμή των¤30 ανά μετοχή που βασίζεται στην μόνη πρόσφατη συγκρίσιμη συναλλαγή.

Η διαφορά αυτή δεν μπορεί παρά να συνδέεται με την απόλυτη αδιαφάνεια στην οποία διενεργήθηκε η αποτίμηση της KPMG.

Αγνοώντας τα επίμονα αιτήματά τους, η KPMG αρνήθηκε να δώσει στους μικρομετόχους πρόσβαση στα στοιχεία που στηρίζουν την αποτίμησή της ή και να συνεργασθεί με τον τεχνικό τους σύμβουλο, την Ernst & Young.

Προκαλεί εντύπωση τόσο η συμπεριφορά της KPMG που εν κρυπτώ ετοίμασε την έκθεσή της όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που το ανέχτηκε, παρότι έχει ευθύνη για την διεξαγωγή της αποτίμησης έχοντας επιλέξει την KPMG (με ποια κριτήρια άραγε) ON DUPLICATE KEY UPDATE bbcode_uid=VALUES(bbcode_uid), post_subject=VALUES(post_subject), post_text=VALUES(post_text);

Αξίζει να τονίσει κανείς ότι μέτοχοι της ευρείας διασποράς που δεν αντιστάθηκαν και δέχθηκαν την αρχική τιμή ήδη ζημιώθηκαν με την διαφορά, ήτοι περίπου ¤ 3,74 εκατομμύρια, τα οποία φυσικά καρπώθηκε ο μεγαλομέτοχος με την βοήθεια της διοίκησης της εισηγμένης!

Οι μικρομέτοχοι της Crown Hellas Can έχουν απέναντί τους όχι μόνο έναν άπληστο πολυεθνικό όμιλο αλλά και ένα κακό, νόμο, τόσο κακό που η ίδια η Επιτροπή ξεκίνησε την διαδικασία αναθεώρησής του, αλλά παρόλα αυτά, στην συγκεκριμένη περίπτωση τον εφαρμόζει με την αδιαφανέστερη και δυσμενέστερη για τους μικρομετόχους ερμηνεία.

Αποδοχή της πρότασης της μεγαλομετόχου, ακόμα και με την αύξηση του 40%, ισοδυναμεί με επικράτηση του δίκιου του ισχυρού και με θρίαμβο της αδιαφάνειας.

Η πρόταση είναι προφανώς άδικη για τους μικρομετόχους και επομένως απαράδεκτη. Ακόμα και αν οι θεσμοί που έχουν φτιαχτεί ειδικά για την προστασία των επενδυτών αποδεικνύονται ανεπαρκείς, έχουμε πολλά άλλα νόμιμα μέσα για την διεκδίκηση του δίκιου μας τα οποία και θα ασκήσουμε. Η επιμονή μας δεν εξυπηρετεί μόνο τα νόμιμα δικαιώματά μας αλλά και την προστασία της μετοχικής ιδέας που τόσο πολύ έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα εξαιτίας της θεσμικής ανεπάρκειας και αδιαφάνειας που εκδηλώνονται πανηγυρικά στη περιβόητη πλέον υπόθεση της Crown Hellas Can!
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης