ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1850
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

31 Οκτ 2006, 18:46

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
30/10/2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΙΜΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
30. 10. 2006
Δελτίο Τύπου
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ - Ξεκίνησε σήμερα, 30 Οκτωβρίου 2006, με απόλυτη επιτυχία, η λειτουργία της Κοινής Πλατφόρμας υποστήριξης της λειτουργίας των Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Κατά τη σημερινή πρώτη μέρα λειτουργίας της Κοινής Πλατφόρμας, δόθηκε η ευκαιρία σε επτά Μέλη του ΧΑΚ τα οποία έγιναν πρόσφατα αποδεκτά από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ως πλήρη εξ" αποστάσεως Μέλη του ΧΑ, να διαπραγματευτούν και να καταρτίσουν συναλλαγές στις εισηγμένες αξίες του ΧΑ. Ταυτόχρονα, εννέα Μέλη του ΧΑ τα οποία εγκρίθηκαν πρόσφατα και ως εξ" αποστάσεως Μέλη του ΧΑΚ, καθώς επίσης και δεκατρείς Οργανισμοί παροχής υπηρεσιών Θεματοφυλακής, είχαν την ευκαιρία σήμερα να δραστηριοποιηθούν πλήρως στην Κοινή Πλατφόρμα. Η Κοινή Πλατφόρμα είναι το αποτέλεσμα της μακροχρόνιας συνεργασίας των εταιριών του Ομίλου ΕΧΑΕ με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στοχεύει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των δύο αγορών με τη χρήση κοινών τεχνολογικών υποδομών και με συμβατό θεσμικό-κανονιστικό πλαίσιο. Με την έναρξη λειτουργίας της Κοινής Πλατφόρμας, διευκολύνεται η κοινή πρόσβαση των συμμετεχόντων, και στις δύο αγορές με μηδενικό επιπλέον κόστος, γεγονός που επιτρέπει την αύξηση της «ορατότητας» των δύο αγορών, με την εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του κάθε Χρηματιστηρίου καθώς και την ταυτόχρονη μείωση του κόστους λειτουργίας με την αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακος. Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κ. ¶κης Κλεάνθους, με την ευκαιρία της σημερινής πρώτης μέρας λειτουργίας της Κοινής Πλατφόρμας δήλωσε: «Είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι, για την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων, συμπεριλαμβανομένης και της πλήρους αναμόρφωσης του χρηματιστηριακού θεσμού στην Κύπρο. Μέσω της Κοινής Πλατφόρμας και των νέων ρυθμίσεων που αυτή συνεπάγεται το ΧΑΚ υποβοηθείται στην προσπάθεια του για συνεχή εκσυγχρονισμό και ευθυγράμμιση με τις ανεπτυγμένες αγορές, και πρώτιστα για αξιοποίηση ευκαιριών και συνεργιών μαζί με το Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες παρουσιάζονται σε ευρύτερο περιφερειακό επίπεδο». Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σπύρος Καπράλος δήλωσε: «Η συνεργασία των χρηματιστηρίων Αθηνών και Κύπρου μέσω της Κοινής Πλατφόρμας είναι μια συνεργασία που διασφαλίζει την αυτονομία και την εθνική ταυτότητα των χρηματιστηρίων, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα σύγχρονο περιβάλλον συναλλαγών με μικρό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που ένα τόσο σημαντικό στρατηγικό σχέδιο έγινε πλέον πραγματικότητα». Η επιτυχής έναρξη λειτουργίας της Κοινής Πλατφόρμας ΧΑ - ΧΑΚ θα διευκολύνει και θα προωθήσει περαιτέρω τις συνεργασίες και πρωτοβουλίες ανάπτυξης των εργασιών των δύο αγορών στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου. Η ανάπτυξη της Κοινής Πλατφόρμας παρακολουθείται με ενδιαφέρον από τα χρηματιστήρια της περιοχής, ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε ένθερμα από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης της συνεργασίας του ΧΑ και του ΧΑΚ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
30. 10. 2006
Ανακοίνωση
Δεδομένου ότι έχουν πληρωθεί οι εκ του νόμου προϋποθέσεις (άρθρο 78§2 του Κ.Ν. 2190/1920), τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας (ΕΧΑΕ) και των απορροφώμενων εταιρειών (Κ.Α.Α. και ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.) ενέκριναν τη συγχώνευση και ειδικότερα, τον ισολογισμό μετασχηματισμού εκάστης απορροφώμενης εταιρείας της 31.12.2005 και τις από 30.3.2006 εκθέσεις διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού και Παθητικού) των απορροφώμενων εταιρειών, το υπογραφέν από 3.8.2006 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο θα αποτελέσει και το περιεχόμενο της οριστικής Σύμβασης Συγχώνευσης. Περαιτέρω, παρασχέθηκε εντολή προς Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευόμενων εταιρειών όπως συνυπογράψουν την οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης δι απορροφήσεως, η οποία καταρτίζεται κατά το νόμο συμβολαιογραφικώς (άρθρο 74 Κ.Ν. 2190/1920) και γενικώς να προβούν σε κάθε νόμιμη πράξη, ενέργεια και δήλωση, που είναι απαραίτητες, για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης αυτής, πάντοτε εντός των πλαισίων και των όρων που προβλέπονται στις οικείες αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων. Κατόπιν τούτων, επίκειται έγκριση της συγχώνευσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (παρ. 9 άρ. 1 του Ν. 3152/2003) και, ακολούθως, από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης