ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1850
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

24 Δεκ 2006, 11:23

Ένα παράδειγμα για το πως πρέπει να γίνονται οι αναλύσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Κ. από την ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Ενδιαφέρον έχει και το disclamer που ακολουθεί:
----------------------------------------------------------------------
Γεν.Δείκτης Χ.Α. Σαφές το τρίγωνο και η
συσσώρευση, παραθέτουμε το προηγούμενο :

Σταθερά ανοδικός ο ΓΔ που βρίσκεται μεν σε volatility resistances αλλά επί της ουσίας συσσωρεύει προς νέα υψηλά. Το πρωϊνό ανοδικό gap "έκλεισε" με το δείκτη να προδιαθέτει για συνέχεια της ανοδικής του τάσης. Το ιδιαίτερα bullish σενάριο της Elliott μέτρησης που δικαιολογεί
την ανοδική διάσπαση του pennant είναι αυτό του running flat (δείγμα έντονα τασικής αγοράς) με το c υποκύμα του τέσσερα να τοποθετείται στο τοπικό χαμηλό των 4345.66 μονάδων. Έχει επομένως εκκινήσει το πέμπτο ανοδικό υποκύμα του Impulse που αναπτύσσεται από τις 06/12. Στόχος οι 4420 μονάδες με εναλλακτικό σενάριο αυτό του wedge που δε θα δώσει τη διάσπαση του pennant και θα οδηγήσει άμεσα στην πρώτη στήριξη.

Στήριξη: 4355 , 4325 Μονάδες

Αντίσταση: 4423 , 4467 Μονάδες

FTSE20 - Χ.Α.
Tρίγωνο και για τον 20άρη. Χωρίς αλλαγή κατά τα
λοιπά :

Running flat σενάριο και για τον 20άρη που δε δείχνει δατεθειμένος να διασπάσει ανοδικά τη συσσώρευσή του για την ώρα. Μια σχετική αύξηση του volatility παρατηρήθηκε δείγμα τοπικής τουλάχιστον κορυφής. Πολύ πιθανό
ένα μικρό τρίγωνο στην παρούσα φάση με τις 2380 να "κρατάνε".

Στήριξη: 2370 , 2345-2350

Αντίσταση: 2377 , 2432

FTSE100 UNITED KINGDOM: Ομοίως,
συσσώρευση επί της ουσίας για την Αγγλία :

Διορθωτικό a-b-c είδαμε για τον FTSE 100 αλλά δείχνει να υστερεί χρονικά ως retrace. Ως εκ" τούτου ένα X wave είναι πιθανό να βρίσκεται σε εξέλιξη οπότε και θα "τεστάρει" πάλι τα υψηλά του 6297 προτού δούμε ένα δεύτερο καθοδικό a-b-c. Εναλλακτικά θα αναπτυχθεί άμεσα ένα ανοδικό
(πέμπτο υποκύμα) του impulse που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στήριξη: 6247 , 6200

Αντίσταση: 6270 , 6315

DAX GERMANY: Διάθεση για έξοδο
από τη συσσώρευση αλλά χωρίς impulsive χαρακτηριστικά. Το ενδεχόμενο του τριγώνου για τον DAX να ακυρώνεται μόνο σε περίπτωση άμεσης ανοδικής στήριξης.

Στήριξη: 6645 , 6600

Αντίσταση: 6688 , 6745

Ευρώ-Δολάριο : Χωρίς αλλαγή :

Καθαρά corrective η κίνηση του ευρώ με τις πρώτες αντιστάσεις να βρίσκονται κοντά. Η στήριξη της περιοχής του 1.3100 είναι εξαιρετική και πιθανότατα θα δώσει το αναμενόμενο ισχυρό rebound (ή retrace).

Στήριξη: 1.3081-1.3090, 1.3000

Αντίσταση: 1.3200 , 1.3295

EURO - BUND: Πολύ αδύναμο με την αντίσταση του
117.50 να δημιουργεί πιέσεις στο BUND το οποίο πάντα ισορροπεί μεταξύ μιας αντίδρασης και μιας επιταχυνόμενης καθοδικής κίνησης. Διάσπαση του 117.50 οδηγεί στη δεύτερη αντίσταση που είναι και ισχυρότατη ενώ καθοδική διάσπαση του 117.34 σε νέα χαμηλά.

Στήριξη: 117.13 , 116.60

Αντίσταση: 117.50 , 118.82

*_Παράρτημα Γνωστοποιήσεων_*

*Μεθοδολογία*

Οι τεχνικές αναλύσεις γίνονται με κύριο εργαλείο την μεθοδολογία της Elliott Wave Theory (EWT).

*Βεβαίωση Αναλυτή*

Οι αναλυτές της ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. δια του παρόντος βεβαιώνουν ότι οι απόψεις σχετικά με τις εταιρείες και τις κινητές αξίες που περιέχονται στην παρούσα ανάλυση αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την προσωπική τους γνώμη και ότι η αμοιβή τους δεν σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα
με τις συγκεκριμένες συστάσεις ή απόψεις αυτής της ανάλυσης.

*Σημαντικές εκ του Νόμου Γνωστοποιήσεις για τις Υπό Ανάλυση Εταιρείες*

Οι πληροφορίες και απόψεις αυτής της ανάλυσης συντάχθηκαν από την ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. η οποία είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η αμοιβή των αναλυτών που είναι υπεύθυνοι για την εκπόνηση αυτής της ανάλυσης δύναται να εξαρτάται από διάφορούς παράγοντες όπως η ποιότητα των αναλύσεων, οι επιλογές μετοχών, τα σχόλια των πελατών και η συνολική
κερδοφορία της εταιρείας.

Αυτή η ανάλυση έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με τις οδηγίες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων της ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Σύμφωνα με αυτές, το Τμήμα Ανάλυσης της/ /ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να τηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, με την εξαίρεση των
στοιχείων που επιτρέπεται να δημοσιευθούν σύμφωνα με τον νόμο. Το Τμήμα Ανάλυσης βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στα κεντρικά γραφεία της ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., όπου μόνο υπάλληλοι του Τμήματος έχουν
πρόσβαση, με σκοπό την τήρηση των διατάξεων περί εμπιστευτικής πληροφόρησης, καθώς και την διαφύλαξη των αρχείων και στοιχείων που διατηρούνται στο χώρο αυτό από τις υπόλοιπες μονάδες της ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE
Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.. Η επικοινωνία των διαφόρων μονάδων της Εταιρείας με το Research Department, περιορίζεται μέχρι το σημείο που επιτρέπουν τα τείχη που έχουν καθοριστεί μεταξύ των τμημάτων (Chinese walls), με σκοπό
την τήρηση των διατάξεων περί εμπιστευτικής πληροφόρησης και χειραγώγησης της αγοράς.

*Αξιολογήσεις μετοχών*

Θα πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά τους ορισμούς των αξιολογήσεων που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση. Επιπλέον, θα πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά ολόκληρη την ανάλυση για να έχετε μια σαφή εικόνα των απόψεων του αναλυτή και να μην συνάγετε το περιεχόμενό της από μόνη την αξιολόγηση.

*¶λλες Σημαντικές Γνωστοποιήσεις*

Η ανωτέρω γνωστοποίηση σας παρέχεται μόνο για λόγους πληροφόρησης και δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ή να εκληφθεί ως προσφορά ή προτροπή για αγορές ή πωλήσεις ή εγγραφές για κινητές αξίες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα. Η ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. δεν θα θεωρεί τους
αποδέκτες της παρούσας ως πελάτες της εξαιτίας του ότι λαμβάνουν την παρούσα ανάλυση. Οι επενδύσεις που αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές και σας
συνιστάται να αξιολογείτε κάθε συγκεκριμένη επένδυση και στρατηγική ξεχωριστά και να συμβουλεύεστε ένα ανεξάρτητο επενδυτικό σύμβουλο αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τέτοιες επενδύσεις ή επενδυτικές υπηρεσίες.
Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση υπόκεινται σε επενδυτικά ρίσκα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας του κεφαλαίου που επενδύθηκε. Η ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ή οι συνδεδεμένες με αυτή
εταιρείες ή τα άτομα που συνδέονται με αυτή και/ή οι διευθυντές και/ή υπάλληλοι και/ή πελάτες είναι πιθανό να έχουν θέση, να είναι ειδικοί διαπραματευτές, ή να διενεργούν συναλλαγές σε οποιεσδήποτε από τις
κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα ή σε οποιοδήποτε συναφές χρηματοπιστωτικό μέσο, ή να επιδιώκουν την συνεργασία με οποιαδήποτε από
τις εταιρείες που αναφέρονται στην παρούσα. Οι πληροφορίες ή γνώμες που περιέχονται στην παρούσα ανάλυση έχουν αντληθεί από πηγές τις οποίες η ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. θεωρεί ως αξιόπιστες, αλλά δεν μπορεί να
εγγυηθεί για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την ορθότητά τους. Κατά την εκπόνηση των αναλύσεων, το Τμήμα Ανάλυσης της ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. πιθανόν να έχει δεχθεί βοήθεια από τις εταιρείες που αφορά η ανάλυση. Η συνδρομή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει πρόσβαση στις ιστοσελίδες στο διαδίκτυο των εκδοτών, επισκέψεις σε εγκαταστάσεις των
εταιρειών που αφορά η ανάλυση, συναντήσεις με την διοίκηση, τους υπαλλήλους ή άλλα μέρη που έχουν σχέση με τις εταιρείες που αφορά η ανάλυση και την παράδοση από αυτούς ιστορικών στοιχείων σχετικά με τις εταιρείες που αφορά η ανάλυση (οικονομικές καταστάσεις και άλλα
οικονομικά στοιχεία), καθώς και όλων των δημόσια γνωστών πληροφοριών σχετικά με την στρατηγική και τους οικονομικούς στόχους. Το προσωπικό του Τμήματος Ανάλυσης της ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. δεν επιτρέπεται
να λαμβάνει πληρωμή ή αποζημίωση για έξοδα ταξιδίων από επισκέψεις σε υπό ανάλυση εταιρείες. Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι ο συντάκτης της παρούσας ανάλυσης, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, προβαίνει σε προηγούμενη συζήτηση με τις υπό ανάλυση εταιρείες αποκλειστικά
προκειμένου να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των γεγονότων πριν την δημοσίευση. Όλες οι γνώμες, αναφορές και εκτιμήσεις αποτελούν την κρίση του συντάκτη κατά την ημερομηνία της ανάλυσης και δίδονται καλόπιστα,
αλλά δύνανται να μεταβληθούν δίχως προειδοποίηση. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των χρηματοπιστωτικών μέσων δύναται επίσης να μεταβληθούν δίχως προειδοποίηση. Οι τιμές που αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση είναι αυτές του κλεισίματος της συνεδρίασης της προηγούμενης ημέρας, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην ανάλυση. Αν και η ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. δεν θέτει προκαθορισμένη συχνότητα για δημοσιεύσεις, αν αυτή είναι η βασική ανάλυση κάποιας εταιρείας, είναι πρόθεση της ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. να παράσχει κάλυψη αναφορικά με την υπό ανάλυση
εταιρεία, μεταξύ των άλλων σε συνέχεια ειδήσεων που επηρεάζουν τον συγκεκριμένο εκδότη, εκτός αν υπάρχει έλλειψη ειδήσεων, χωρητικότητας ή διαθέσιμου προσωπικού. Η παρούσα ανάλυση απευθύνεται σε επαγγελματίες
επενδυτές μόνο και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αντιγραφεί ή διαδοθεί για οποιοδήποτε λόγο δίχως άδεια. Η ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή αποθετική ζημία λόγω της χρήσης αυτού του εγγράφου ή των περιεχομένων του, ή λόγω λαθών ή παραλήψεων αυτού.Edited By ENGLEZOS on 1166953188
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 4 επισκέπτες