sed2
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 528
Εγγραφή: 08 Δεκ 2009, 12:08

10 Ιούλ 2010, 13:24

Ο Πρόεδρος του ΣΕΔ κ. Μπάμπης Εγγλέζος έστειλε στο Forum για την Εταιρική Διακυβέρνηση και στο Δ.Σ. του ΣΕΔ, το πρώτο κείμενο προς διαβούλευση του "ΧΑΡΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ".

Το κείμενο αυτό, που φέρνει μια νέα φιλοσοφία στην Εταιρική Διακυβέρνηση, αποτελείται από 12 σημεία, κανόνες δεοντολογίας, τους οποίους πρέπει να ακολουθήσουν οι εισηγμένες εταιρείες, αν θέλουν να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών προς τον θεσμό του Χ.Α.

Με βάση τον "Χάρτη", θα γίνεται η βαθμολόγηση των εισηγμένων εταιρειών και θα βγαίνει ο Δείκτης Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το κείμενο του "Χάρτη" προς διαβούλευση είναι το εξής:
-------------------------------------------------------------------------
ΧΑΡΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1.Ανεξάρτητα μέλη στα Δ.Σ. των εισηγμένων
Οι εισηγμένες οφείλουν να αποδεικνύουν έμπρακτα ότι έχουν πραγματικά ανεξάρτητα μέλη στο Δ.Σ. Αυτό κατΆ αρχήν μπορεί να γίνει με την αναβάθμιση των ανεξαρτήτων μελών, τα οποία, σε ανάλογο ποσοστό θα εκπροσωπούν στο Δ.Σ. τους μετόχους μειοψηφίας. Τουλάχιστον ένα από τα ανεξάρτητα μέλη πρέπει να εκλέγεται από τους μετόχους μειοψηφίας, μέσω συστήματος αθροιστικής ψήφου και να μην είναι της απολύτου επιλογής του μεγαλομετόχου. Στην ετήσια Γεν. Συνέλευση της εταιρείας, εκπρόσωπος των ανεξαρτήτων μελών διαβάζει την «Έκθεση ανεξαρτήτων μελών».

2. Παρουσία μελών Δ.Σ. στις Γεν. Συνελεύσεις
Στις Γεν. Συνελεύσεις της εταιρείας , οφείλουν να παρευρίσκονται όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Δ.Σ. και να είναι σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις των μετόχων.

3.Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη έστω στοιχειώδους Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Ο επικεφαλής της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου διαβάζει στην ετήσια Γεν. Συνέλευση την έκθεση της Επιτροπής.

4. Επιτροπή ελέγχου
Πρέπει να αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.
και είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη του έργου των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών

5. Επιτροπή επιλογής, αξιολόγησης και αμοιβών διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ.
Αποτελείται αποκλειστικά, ή κύρια από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

6. Επιτροπή Διαχείρισης κινδύνων, η οποία θα αξιολογεί τους ενδεχόμενους κινδύνους που αναλαμβάνει η εταιρεία, τις επενδύσεις, τις εξαγορές, συγχωνεύσεις, επεκτάσεις κλπ

7. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης
Όλες οι επιτροπές υποβάλλουν μία φορά το χρόνο έκθεση των πεπραγμένων τους. Οι εκθέσεις συμπεριλαμβάνονται στην «Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης», την οποία συντάσσει το Δ.Σ. και διαβάζει ο Πρόεδρος στην ετήσια Γεν. Συνέλευση. Στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται και το σύστημα Ε.Δ. που ακολουθεί η εταιρεία.

8. Εταιρική Ιστοσελίδα
Η ιστοσελίδα της κάθε εταιρείας πρέπει να είναι λειτουργική και με ευθύνη του τμήματος επενδυτικών σχέσεων να ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα τους μετόχους της εταιρείας με όλες τις οικονομικές και διοικητικές μεταβολές και ανακοινώσεις. Στην ιστοσελίδα πρέπει να υπάρχουν αναρτημένα σε εμφανές σημείο, το Καταστατικό και ο Εσωτερικός Κανονισμός της εταιρείας.
Επίσης 10 μέρες πριν από την ετήσια Γεν. Συνέλευση πρέπει να είναι διαθέσιμο για κατέβασμα από την ιστοσελίδα το ετήσιο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, στο οποίο απαραίτητα πρέπει να αναφέρονται οι αμοιβές όλων των μελών του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης.
Τέλος, είναι απαραίτητο στην ιστοσελίδα να λειτουργεί Forum των μετόχων της εταιρείας, μέσω του οποίου οι μέτοχοι θα συζητούν μεταξύ τους και με το τμήμα επενδυτικών σχέσεων και μέσω αυτού με το Δ.Σ. της εταιρείας. Στο forum οι μέτοχοι θα εκθέτουν τις προτάσεις και τις απόψεις τους για την εταιρεία, θα κάνουν προτάσεις για την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας κλπ

9.Πολυμετοχικότητα
Όσο μικρότερο ποσοστό μετοχών έχει ο μεγαλομέτοχος στην κατοχή του και όσο μεγαλύτερη είναι η διασπορά των μετοχών στο κοινό, τόσο μεγαλύτερο βαθμό θα παίρνει η εταιρεία στον Δείκτη Εταιρικής Διακυβέρνησης.

10.Διαφορετικά πρόσωπα για τις θέσεις Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στην κάθε εταιρεία.

11.Λειτουργία αυτόνομου τμήματος Επενδυτικών σχέσεων
Όσο πιο αυτόνομο είναι το τμήμα τόσο μεγαλύτερο βαθμό θα παίρνει η εταιρεία στον Δείκτη Εταιρικής Διακυβέρνησης

12. Διευκολύνσεις προς τους μετόχους για τη συμμετοχή τους στη Γεν.Συνέλευση της εταιρείας. Οι απομακρυσμένες εταιρείες οφείλουν να διεξάγουν τουλάχιστον την ετήσια Γεν.Συνέλευση στο κοντινότερο αστικό κέντρο (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) και με αναμετάδοση μέσω internet με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων.

13. Ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας τακτικής Γεν.Συνέλευσης.
Έγκαιρη διεξαγωγή της ετήσιας Γεν. Συνέλευσης και όχι η διεξαγωγή της στις 3 τελευταίες μέρες του Ιουνίου.

14. Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι οποίες δείχνουν ότι η εταιρεία είναι σοβαρή και ενδιαφέρεται για το κοινωνικό σύνολο.

--------------------------------------------------------------------------
Καλούνται όλοι οι επενδυτές, μέλη και φίλοι του ΣΕΔ, να διατυπώσουν τις απόψεις, θέσεις και προτάσεις τους πάνω στον "Χάρτη Εταιρικής Διακυβέρνησης"r

Από το γραφείο τύπου του ΣΕΔEdited By ENGLEZOS on 1285139640
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

saitis
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 26 Νοέμ 2003, 10:44

11 Αύγ 2010, 11:15

Προτάσεις:
1. Αναμετάδωση των γενικών συνελεύσεων μέσω διαδικτύου με δυνατότητα αλληλεπίδρασης ώστε να δύνεται η δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων σε απομακρυσμένους μετόχους.
2. Προγραμματισμός των Ετήσιων τακτικών Γεν.Συνελεύσεων ώστε να μην γίνονται περισσότερες από 5 ανά ημέρα και να μη συμπίπτουν οι ώρες διεξαγωγής τους.
saitis vasilis

ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1855
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

10 Σεπ 2010, 11:09

Αγαπητέ φίλε σωστές οι προτάσεις σου.
Η πρώτη συμπεριλήφθηκε ήδη στον "Χάρτη"r

Η δεύτερη όμως, η οποία είναι επίσης σωστή, αφορά τις εποπτικές αρχές και όχι την κάθε εταιρεία ξεχωριστά.
Θα την υποβάλλουμε και αυτήν μαζί με άλλες προτάσεις του ΣΕΔ προς την Ε.Κ. και το Χ.Α.

Φιλικά
Χ.Ε.
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης