sed2
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 528
Εγγραφή: 08 Δεκ 2009, 12:08

28 Απρ 2013, 22:32

[img0]http://www.sed.gr/images/sedsima2.jpg[/img0]
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
website: [url=http://www.sed.gr]www.sed.gr[/url] e-mail: [email]info@sed.gr[/email]


Αθήνα 26 Απριλίου 2013

Αρ. Πρωτ.: 268/ΧΕ

Προς το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης

Θέμα: Προτάσεις για την αναμόρφωση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει δοθεί προς διαβούλευση από το ΕΣΕΔ, βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, αν και ακόμα δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε. Σημαντικά προβλήματα που έχουν προκύψει από την μέχρι τώρα εφαρμογή της Εταιρικής Διακυβέρνησης στα 11 χρόνια που ισχύει ο σχετικός νόμος στη χώρα μας, δεν αντιμετωπίζονται δραστικά.

Καταθέτουμε μερικές προτάσεις οι οποίες θεωρούμε ότι αν ενσωματωθούν στον Κώδικα, θα αποτελέσουν ένα σημαντικό βήμα προόδου της Εταιρικής Διακυβέρνησης στη χώρα μας. Οι προτάσεις αυτές εισάγουν μια νέα φιλοσοφία σύμφωνα με την οποία το ΕΣΕΔ δεν αρκείται μόνο στη σύνταξη του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, αλλά συμμετέχει ενεργά, συμβουλεύει και διευκολύνει τις εισηγμένες εταιρείες για την χρηστή εφαρμογή του.

Ο Κώδικας πρέπει να εφαρμόζεται από όλες τις εισηγμένες εταιρείες καθώς οι γενικές αρχές και οι ειδικές πρακτικές, που περιλαμβάνει, θα αποτελέσουν κριτήρια για τον Δείκτη Εταιρικής Διακυβέρνησης, που ήδη έχει προτείνει ο Πρόεδρος του ΣΕΔ κ. Μπάμπης Εγγλέζος και απεδέχθη, κατΆ αρχήν, ο Πρόεδρος του Χ.Α. κ. Σωκράτης Λαζαρίδης.

Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι η εφαρμογή των συνιστώμενων πρακτικών του Κώδικα από κάθε εταιρεία, πρέπει να μπορεί να μετρηθεί τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά μέσω του Δείκτη Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Επιπρόσθετα θα αξιολογείται και θα αποτυπώνεται στον Δείκτη η ποιότητα της εξήγησης στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με κάποια συγκεκριμένη πρακτική (comply or explain)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Τουλάχιστον τα μισά από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη επιλέγονται με διαφανή διαδικασία, από το "πρόγραμμα Ανεξαρτήτων μελών" που καταρτίζει το ΕΣΕΔ, ή άλλος φορέας και μετά από συνεντεύξεις που αφορούν τα προσόντα του καθενός, καταρτίζεται ο "κατάλογος ανεξαρτήτων μελών" ξεχωριστά για κάθε εταιρεία, από τον οποίο επιλέγουν οι εισηγμένες ανεξάρτητα μέλη.

2.Τα ανεξάρτητα μέλη υποβάλλουν κάθε χρόνο την "Έκθεση ανεξαρτήτων μελών" στην τακτική Γεν. Συνέλευση της εταιρείας και εφΆ όσον το θεωρούν αναγκαίο σε τυχόν έκτακτη Γεν. Συνέλευση.

3. Οι συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας (ή των θυγατρικών της) και συνδεδεμένων με αυτή προσώπων, θα πρέπει να αξιολογούνται από την Επιτροπή Ελέγχου και να δημοσιοποιούνται σαν "ρυθμιζόμενη πληροφορία" όπως ήδη αναφέρεται στον Κώδικα, χωρίς εξαιρέσεις.

4. Καθιέρωση του συστήματος της "αθροιστικής ψήφου" για την εκλογή των μελών του ΔΣ (μόνο), με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους μετόχους μειοψηφίας, να εκλέξουν μέλος η μέλη στο ΔΣ, ανάλογα με το ποσοστό που κατέχουν και με το μέγεθος του ΔΣ της εταιρείας.

5. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση να διατυπώνει τεκμηριωμένη άποψη περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Η κάθε εισηγμένη θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου διενεργεί ουσιαστικούς ελέγχους σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων.

6. Στην ετήσια Γεν. Συνέλευση της εταιρείας οφείλει να παρευρίσκεται σύσσωμο το ΔΣ και όλα τα μέλη να είναι διαθέσιμα για να απαντήσουν σε ερωτήσεις των μετόχων.

7. Στην ιστοσελίδα της εταιρείας να λειτουργεί "forum ανταλλαγής απόψεων" μεταξύ των μετόχων, αλλά και επικοινωνίας με τη Διοίκηση.

8. Το ΕΣΕΔ καταρτίζει κάθε χρόνο το "Ετήσιο πρόγραμμα Γεν. Συνελεύσεων", για όσες εταιρείες δεν δίνουν στους μετόχους τους εναλλακτικές δυνατότητες συμμετοχής στην Γεν. Συνέλευση, είτε με ηλεκτρονική ψήφο και παρακολούθηση της Γεν. Συνέλευσης μέσω διαδικτύου, είτε με ψήφο διΆ αλληλογραφίας, με σκοπό να υπάρξει προγραμματισμός και κατανομή των ημερομηνιών διεξαγωγής των Γεν. Συνελεύσεων, ώστε να μη συμπίπτουν πολλές συνελεύσεις ταυτόχρονα τις τρεις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου.

9. Η πολυμετοχικότητα
Η πολυμετοχικότητα και η ευρεία διασπορά της μετοχής είναι ένα σημαντικό στοιχείο, που χαρακτηρίζει το επίπεδο Εταιρικής Διακυβέρνησης μιας εταιρείας.

10. Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.)
Οι δράσεις Ε.Κ.Ε. δείχνουν την σοβαρότητα και την ευαισθησία της κάθε εταιρείας, προς το κοινωνικό σύνολο.

Προτείνουμε όλες οι παραπάνω πρακτικές, μαζί με άλλες που ήδη υπάρχουν στον Κώδικα, όπως: Οι κατευθύνσεις για τη σύνταξη της δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, η δημοσιοποίηση των αμοιβών των μελών του ΔΣ, , η ηλεκτρονική ψήφος κλπ, να αποτελέσουν μελλοντικά τα κριτήρια αξιολόγησης για τον Δείκτη Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Το κάθε ένα από αυτά τα κριτήρια, εφΆ όσον υιοθετείται, θα προσθέτει βαθμούς στον Δείκτη Εταιρικής Διακυβέρνησης της κάθε εταιρείας ξεχωριστά.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Μπάμπης Εγγλέζος Γιάννης ΣαρρήςEdited By ΣΕΔ on 1394445166
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης