sed2
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 528
Εγγραφή: 08 Δεκ 2009, 12:08

25 Νοέμ 2010, 13:13

[img0]http://www.sed.gr/images/sedsima2.jpg[/img0]
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
website: [url=http://www.sed.gr]www.sed.gr[/url] e-mail: [email]info@sed.gr[/email]


ΧΑΡΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1.Ανεξάρτητα μέλη στα Δ.Σ. των εισηγμένων.
Τουλάχιστον τα μισά από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη επιλέγονται με διαφανή διαδικασία, από το "πρόγραμμα Ανεξαρτήτων μελών" που καταρτίζει ειδικός φορέας και μετά από συνεντεύξεις που αφορούν τα προσόντα του καθενός, καταρτίζεται ο "κατάλογος ανεξαρτήτων μελών" ξεχωριστά για κάθε εταιρεία, από τον οποίο επιλέγουν οι εισηγμένες ανεξάρτητα μέλη.
Οι εισηγμένες οφείλουν να αποδεικνύουν έμπρακτα ότι έχουν πραγματικά ανεξάρτητα μέλη στο Δ.Σ. Αυτό κατ" αρχήν μπορεί να γίνει με την αναβάθμιση των ανεξαρτήτων μελών, τα οποία, σε ανάλογο ποσοστό θα εκπροσωπούν στο Δ.Σ. τους μετόχους μειοψηφίας. Τουλάχιστον ένα από τα ανεξάρτητα μέλη πρέπει να εκλέγεται από τους μετόχους μειοψηφίας, μέσω του συστήματος "αθροιστικής ψήφου" και να μην είναι της απολύτου επιλογής του μεγαλομετόχου. Στην ετήσια Γεν. Συνέλευση της εταιρείας, εκπρόσωπος των ανεξαρτήτων μελών διαβάζει την «Έκθεση ανεξαρτήτων μελών».

2.Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη έστω στοιχειώδους Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Ο επικεφαλής της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου διαβάζει στην ετήσια Γεν. Συνέλευση την έκθεση της Επιτροπής. Η εταιρεία οφείλει να αποδεικνύει έμπρακτα την πραγματική και ουσιαστική ανεξαρτησία της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου.

3. Επιτροπή ελέγχου.
Πρέπει να αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. και είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη του έργου των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών

4. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, ώστε να προβλέπει το σύστημα "αθροιστικής ψήφου" για την εκλογή των μελών του ΔΣ (μόνο), με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους μετόχους μειοψηφίας, να εκλέξουν μέλος η μέλη στο ΔΣ, ανάλογα με το ποσοστό που κατέχουν και με το μέγεθος του ΔΣ της εταιρείας.

5. Παρουσία μελών Δ.Σ. στις Γεν. Συνελεύσεις.
Στις Γεν. Συνελεύσεις της εταιρείας και ειδικά στην ετήσια απολογιστική Γεν.Συνέλευση, οφείλουν να παρευρίσκονται όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Δ.Σ. και να είναι σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις των μετόχων.

6. Επιτροπή επιλογής, αξιολόγησης και αμοιβών διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ.
Αποτελείται αποκλειστικά, ή κύρια από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

7. Επιτροπή Διαχείρισης κινδύνων.
Αξιολογεί τους ενδεχόμενους κινδύνους που αναλαμβάνει η εταιρεία, τις επενδύσεις, τις εξαγορές, συγχωνεύσεις, επεκτάσεις κλπ

8. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Όλες οι επιτροπές υποβάλλουν μία φορά το χρόνο έκθεση των πεπραγμένων τους. Οι εκθέσεις συμπεριλαμβάνονται στην «Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης», την οποία συντάσσει το Δ.Σ. και διαβάζει ο Πρόεδρος στην ετήσια Γεν. Συνέλευση. Στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται και το σύστημα Ε.Δ. που ακολουθεί η εταιρεία.

9. Εταιρική Ιστοσελίδα.
Η ιστοσελίδα της κάθε εταιρείας πρέπει να είναι λειτουργική και με ευθύνη του τμήματος επενδυτικών σχέσεων να ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα τους μετόχους της εταιρείας με όλες τις οικονομικές και διοικητικές μεταβολές και ανακοινώσεις. Στην ιστοσελίδα πρέπει να υπάρχουν αναρτημένα σε εμφανές σημείο, το Καταστατικό και ο Εσωτερικός Κανονισμός της εταιρείας.
Επίσης 10 μέρες πριν από την ετήσια Γεν. Συνέλευση πρέπει να είναι διαθέσιμο για κατέβασμα από την ιστοσελίδα το ετήσιο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, στο οποίο απαραίτητα πρέπει να αναφέρονται οι αμοιβές όλων των μελών του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης.
Τέλος, είναι απαραίτητο στην ιστοσελίδα να λειτουργεί "forum των μετόχων της εταιρείας", μέσω του οποίου οι μέτοχοι θα συζητούν μεταξύ τους και με το τμήμα επενδυτικών σχέσεων και μέσω αυτού με το Δ.Σ. της εταιρείας. Στο forum οι μέτοχοι θα εκθέτουν τις προτάσεις και τις απόψεις τους για την εταιρεία, θα κάνουν προτάσεις για την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας, αλλά και της ίδιας της εταιρείας.

10.Πολυμετοχικότητα.
Όσο μικρότερο ποσοστό μετοχών έχει ο μεγαλομέτοχος στην κατοχή του (μέχρι το 51%) και όσο μεγαλύτερη είναι η διασπορά των μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές και στο κοινό, τόσο μεγαλύτερο βαθμό θα παίρνει η εταιρεία στον Δείκτη Εταιρικής Διακυβέρνησης.

11.Διαφορετικά πρόσωπα για τις θέσεις Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στην κάθε εταιρεία.

12.Λειτουργία αυτόνομου τμήματος Επενδυτικών σχέσεων.
Όσο πιο αυτόνομο είναι το τμήμα τόσο μεγαλύτερο βαθμό θα παίρνει η εταιρεία στον Δείκτη Εταιρικής Διακυβέρνησης.

13. Διευκολύνσεις προς τους μετόχους για τη συμμετοχή τους στη Γεν. Συνέλευση της εταιρείας.
Οι απομακρυσμένες εταιρείες οφείλουν να διεξάγουν τουλάχιστον την ετήσια Γεν. Συνέλευση στο κοντινότερο αστικό κέντρο (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) και με αναμετάδοση μέσω internet με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων.

14. Ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας τακτικής Γεν. Συνέλευσης.
Έγκαιρη διεξαγωγή της ετήσιας Γεν. Συνέλευσης και όχι η διεξαγωγή της στις 3 τελευταίες μέρες του Ιουνίου.

15 .Κίνητρα Απόδοσης Στελεχών.
Να συναρτώνται με τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την επιχείρηση.
Εάν χορηγούνται δικαιώματα προαίρεσης, να μη γίνεται κατάχρηση του θεσμού από την εταιρεία.

16. Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Δείχνουν ότι η εταιρεία είναι σοβαρή και νοιάζεται για το κοινωνικό σύνολο.


Σημ.ΣΕΔ:
Ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου, παρουσιάζει για πρώτη φορά στη χώρα μας, τον "Χάρτη Εταιρικής Διακυβέρνησης" των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών.

Ο "Χάρτης Ε.Δ." κατατέθηκε για πρώτη φορά στο "Forum για την Εταιρική Διακυβέρνηση" και στο Δ.Σ. του ΣΕΔ από τον Πρόεδρο κ. Μπάμπη Εγγλέζο, στις 10 Ιουλίου 2010 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου με σκοπό να μεσολαβήσει ένα ικανό διάστημα διαβούλευσης, για να καταθέσουν τις προτάσεις τους όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Ο "Χάρτης" επίσης κατατέθηκε και υιοθετήθηκε σαν ψήφισμα στο 8ο Συνέδριο του Συνδέσμου, που έγινε τον Δεκέμβριο του 2010 και έχει αποσταλεί σε όλες τις εισηγμένες εταιρείες και στους φορείς της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

Σκοπός του ΣΕΔ είναι να προχωρήσει στη δημιουργία "ΔΕΙΚΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ", με κριτήριο την υιοθέτηση του "Χάρτη" από τις εισηγμένες εταιρείες.

Καλούμε τις διοικήσεις όλων των εισηγμένων εταιρειών, να συνεργαστούν με τον ΣΕΔ για την εφαρμογή των κανόνων χρηστής Εταιρικής Διακυβέρνησης που προβλέπονται στον "Χάρτη Ε.Δ.".Edited By ΣΕΔ on 1394445238
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

sed2
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 528
Εγγραφή: 08 Δεκ 2009, 12:08

10 Δεκ 2010, 09:06

[url=http://www.bankingnews.gr/%CE%8C%CE%BB%CE%B7-%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/item/10444]Bankingnews.gr[/url]

[url=http://www.capital.gr/News.asp?id=1121851]Capital.gr[/url]

[url=http://www.euro2day.gr/news/market/123/articles/623991/Article.aspx]Euro2day.gr[/url]

[url=http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1390886&nt=103]Κerdos.gr[/url]

[url=http://www.nea-epohi.gr/main/node/1687]Nea-epohi.gr[/url]Edited By ΣΕΔ on 1295944064
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

sed2
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 528
Εγγραφή: 08 Δεκ 2009, 12:08

26 Ιαν 2011, 10:35

[url=http://ksipnistere.blogspot.com/2011/01/blog-post_1239.html]Δάσκαλος Δάσκαλος[/url]
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης