ethe
Δημοσιεύσεις: 123
Εγγραφή: 09 Ιούλ 2007, 12:34

05 Μαρ 2010, 16:50

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2010
7599

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ "ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)" ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη της όπως επίσης και οι στόχοι και η στρατηγική ανάπτυξής της.
Το 2009 υπήρξε για τη "ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ" μία ακόμη σημαντική χρονιά από άποψη υλοποίησης επενδύσεων, εξαγορών, και επίτευξης οικονομικών αποτελεσμάτων.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009 συνεχίστηκε το πρόγραμμα επέκτασης του Διϋλιστηρίου της Εταιρείας (Refinery Expansion Program) με την επενδυτική δαπάνη να διαμορφώνεται στα Ευρώ 190 εκατ. περίπου.
Το μεγαλύτερο μέρος της παραπάνω επενδυτικής δαπάνης, και συγκεκριμένα ποσό Ευρώ 130 εκατ. περίπου, αφορούσε τη φάση κατασκευής (construction) της νέας Μονάδας Απόσταξης Αργού (Crude Distillation Unit) η οποία υλοποιείται με επιταχυνόμενο ρυθμό προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το ταχύτερο δυνατό εντός του 2010. Η συνολική δαπάνη της νέας CDU, δυναμικότητος περίπου 60.000 βαρελιών την ημέρα (bbl/d), θα ανέλθει σε Ευρώ 180 εκατ. και με την προσθήκη της η παραγωγική δυναμικότητα του Διϋλιστηρίου θα αυξηθεί κατά 25% ξεπερνώντας τα 170.000 bbl/d ή τα 9 εκατ. μετρικούς τόννους ετησίως. Πρόσθετα οφέλη αναμένονται από την υποκατάσταση εισαγωγών μαζούτ (Straight Run Fuel Oil) από ιδιοπαραγόμενο, από τη βελτιστοποίηση προμηθειών αργού και από τη δυνατότητα κατεργασίας νέων τύπων αργού.

ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Το Μάϊο 2009 ολοκληρώθηκε από τον Όμιλο της "ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ" η εξαγορά πρόσθετου ποσοστού 64,06% στην "OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε." η οποία κατέστη πλέον θυγατρική. Η μητρική "ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ" και η θυγατρική "AVIN ΟΙΛ" συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της "OFC A.E." με συνολικό ποσοστό 92.06%.
Το Σεπτέμβριο 2009 η "ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ" ήρθε σε συμφωνία με τις "SHELL OVERSEAS HOLDINGS LTD" και "SHELL GAS (LPG) HOLDINGS BV" προκειμένου να αποκτήσει τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα και ειδικότερα την εμπορία καυσίμων που πραγματοποιείται μέσω των 700 περίπου πρατηρίων που φέρουν το σήμα SHELL, την ανάμιξη και παρασκευή λιπαντικών, το 49% της εμπορίας αεροπορικών καυσίμων, την αποθήκευση και διανομή χημικών και τις δραστηριότητες υγροποιημένου αερίου (LPG). Στη συμφωνία περιλαμβάνεται η απόκτηση αποθηκευτικών εγκαταστάσεων καυσίμων συνολικής χωρητικότητας 137.000 κ.μ. Η "ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ" προβλέπεται ότι θα αποκτήσει το 100% των μετοχών των "SHELL HELLAS A.E." και "SHELL GAS Α.Ε.Β.Ε. ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ" στις οποίες θα μεταβιβαστούν οι παραπάνω δραστηριότητες και οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις. Η συνολική αξία της συναλλαγής θα ανέλθει σε Ευρώ 245,6 εκατ. και τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών και αρχών ανταγωνισμού. Το δίκτυο πρατηρίων της SHELL είναι το πλέον αποδοτικό στην εγχώρια αγορά και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται σημαντική ενίσχυση του μεριδίου αγοράς του Ομίλου "ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ".

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατά τη χρήση 2009 οι πωλήσεις της "ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ" ξεπέρασαν για δεύτερη συνεχή χρονιά το επίπεδο των 9 εκατ. μετρικών τόννων.
Τα προϊόντα της "ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ" συνέχισαν να διοχετεύονται και στις 3 κύριες αγορές: εσωτερική, εξαγωγές, ναυτιλία μέσω ενός ισχυρού δικτύου πωλήσεων και μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες της.
Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα του έτους της μητρικής και του Ομίλου κρίνονται ικανοποιητικά συνεκτιμώντας τις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώθηκαν για τον κλάδο διύλισης κατά τη διάρκεια της χρήσης, και ιδιαίτερα το τελευταίο τρίμηνο, καθώς και την πρόσθετη φορολογική επιβάρυνσή τους με την έκτακτη εισφορά του Νόμου 3808/2009 και τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2005 - 2008.
Η Εταιρεία συνεπής προς τους μετόχους της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης θα προτείνει για το 2009 συνολικό μέρισμα Ευρώ 0,70 Ευρώ ανά μετοχή, που με βάση τη μέση τιμή της μετοχής κατά τη διάρκεια του έτους δίνει μερισματική απόδοση στα επίπεδα του 7,5%.

Οι πωλήσεις σε όγκο ανήλθαν σε 9,51 εκατ. μετρικούς τόννους έναντι 9,32 εκατ. μετρικούς τόννους το 2008.
Ο κύκλος εργασιών της μητρικής για το 2009 ανήλθε σε Ευρώ 3.493 εκατ. έναντι Ευρώ 5.058 εκατ. για το 2008.
Τα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) του Ομίλου για το 2009 ήταν Ευρώ 212,1 εκατ. έναντι Ευρώ 191 εκατ. για το 2008.
Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 155,6 εκατ. έναντι Ευρώ 102,4 εκατ. για το 2008.
Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 107,9 εκατ. έναντι Ευρώ 78,4 εκατ.
Τα αντίστοιχα κέρδη μετά από φόρους για την Εταιρία ανήλθαν σε Ευρώ 84,9 εκατ. έναντι Ευρώ 75,8 εκατ.Edited By Ε.Θ.Ε. on 1267800821
Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης