sed2
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 528
Εγγραφή: 08 Δεκ 2009, 12:08

08 Ιουν 2010, 21:29

[img0]http://www.sed.gr/images/sedsima2.jpg[/img0]
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
website: [url=http://www.sed.gr]www.sed.gr[/url] e-mail: [email]info@sed.gr[/email]

Προς τους μέτοχους της ΖΑΜΠΑ Α.Ε

Αρ.Πρωτ.:229
Αθήνα 7 Ιουνίου 2010

Θέμα: Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Σε ημερίδα του Σ.Ε.Δ. στις 30 Ιανουαρίου 2010, έγινε μια συζήτηση μεταξύ μετόχων της ΖΑΜΠΑ Α.Ε., κάποιοι εκ των οποίων ήταν μέλη του Σ.Ε.Δ. Ο Αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Δ. Γιώργος Κουμπάρος, ανέλαβε να διερευνήσει και να συντονίσει την συγκέντρωση και άλλων μετόχων, έτσι ώστε να γίνει μια οργανωμένη παρέμβαση στη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας και να συζητηθούν κάποια θέματα, που φάνηκε να απασχολούν αρκετούς από τους μετόχους. Μετά από επαφές και συζητήσεις και αφού συγκεντρώθηκε ένα ποσοστό πάνω από αυτό που απαιτεί ο νόμος για την ενάσκηση δικαιώματος μειοψηφίας, στις 13 Μαΐου 2010, στείλαμε επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΖΑΜΠΑ Α.Ε. η οποία ανέφερε:

«Εμείς, οι οποίοι υπογράφουμε την παρούσα, είμαστε μέτοχοι της εταιρείας σας και συνολικά εκπροσωπούμε ποσοστό πλέον του 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.
Ενόψει της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία, όπως έχουμε πληροφορηθεί μετά από επικοινωνία μας με τον κ. Γεώργιο Ρότσο, πρόκειται να πραγματοποιηθεί την 30.06.2010, παρακαλούμε να σημειώσετε τη βούλησή μας να συμπεριληφθούν διΆ εγγραφής στην ημερήσια της διάταξη και τα εξής θέματα:

1. Επαναγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με εύρος τιμής από ¤1,90 έως ¤19,00.
2. Διανομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία 2,8 νέες προς 1 παλαιά με μείωση της ονομαστικής αξίας από ¤1,90 σε ¤0,50.
3. Επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε εμπορία φωτοβολταϊκών συλλεκτών με μετατροπή του σχετικού άρθρου του καταστατικού.

Καθώς το αίτημά μας αποτελεί και νόμιμο δικαίωμα, το οποίο τυπικά δύναται να ασκηθεί, σύμφωνα με το αρ. 39§2 Κ.Ν. 2190/1920, αλλά η κατά τον τρόπο αυτό άσκησή του συνεπάγεται πρόσθετα έξοδα δημοσίευσης, ενδεχομένως δε και την αναβολή της ΓΣ, θα θέλαμε με την παρούσα να ζητήσουμε την ανάληψη δικής σας πρωτοβουλίας, ώστε τα θέματα αυτά να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη της τακτικής ΓΣ.
Προκειμένης της διευκόλυνσης της επικοινωνίας, εκπρόσωπό μας ορίζουμε τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Επενδυτών & Διαδικτύου, κ. Γεώργιο Κουμπάρο.»

Την επιστολή υπέγραψαν 7 μέτοχοι, κάτοχοι 77.940 μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 7,776% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Στις 19 Μαΐου 2010, ο Αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Δ. και ένας εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας, είχαν συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας με τους εκ των βασικών μετόχων της εταιρίας κ.κ. Βασίλειο Μπαλόπουλο, Νικόλαο Μπαλόπουλο και Θεόδωρο Ζαχμάνογλου. Συζητήθηκαν αυτά τα τρία θέματα και η διοίκηση είπε ότι θα ενεργήσει για την προσθήκη τους στην ημερησία διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που υπέγραψαν την επιστολή απέστειλαν αποδεικτικά του Αποθετηρίου Αξιών για την κατοχή και δέσμευση 51,000 μετοχών στις 21 Μαΐου 2010, που αντιστοιχούσαν στο 5,088% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Στις 3 Ιουνίου 2010 η εταιρεία δημοσίευσε την πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις 30 Ιουνίου 2010 και Επεξηγηματική Έκθεση με την οποία συνιστά προς τους μετόχους την απόρριψη των τριών θεμάτων που έθεσαν οι μέτοχοι μειοψηφίας. Αυτές τις δημοσιεύσεις μπορείτε να τις δείτε στην εταιρική ιστοσελίδα [url=http://www.zampa.gr]www.zampa.gr[/url] στις ανακοινώσεις.
Το ζητούμενο είναι να έχουμε όσο το δυνατόν πιο αυξημένη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση για να ακουστούν όλες οι απόψεις επάνω σε αυτά τα θέματα και ενδεχομένως να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μετόχων και για άλλα θέματα τα οποία μας απασχολούν, αλλά δεν ετέθησαν για την παρούσα Γενική Συνέλευση. Το γεγονός είναι, κατά την γνώμη των μετόχων που υπέγραψαν την επιστολή της 13ης Μαΐου 2010, ότι μία οικονομικά υγιέστατη εταιρεία όπως η ΖΑΜΠΑ ΑΕ, εδώ και κάποια χρόνια παρουσιάζει συνεχή μείωση της δραστηριότητάς της, δεν αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία και τις δυνατότητές της και η αξία της μετοχής της υφίσταται τις συνέπειες αυτής της κατάστασης.

Η παρουσία όσο το δυνατόν περισσότερων μετόχων μειοψηφίας στην Γενική Συνέλευση είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει αφετηρία αφύπνισης της διοίκησης της εταιρείας και την επανενεργοποίησή της στην ανάταξη της εμπορικής της δραστηριότητας και στην αναζήτηση νέων επενδυτικών προοπτικών.

Ο Σ.Ε.Δ. που έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπήσει κάποιους από τους μετόχους μειοψηφίας, ζητά από τους μετόχους της εταιρείας να αφιερώσουν χρόνο και να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2010. Η εταιρεία, που πρόσφατα ολοκλήρωσε άλλο ένα βήμα προς τα πίσω, αφού από 1ης Ιουνίου 2010, μετατάχτηκε στην «Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών» κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 9ης Απριλίου 2010, κατΆ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. έχει ανάγκη αφύπνισης και ανάκτησης του χαμένου εδάφους των τελευταίων ετών. Με την παρουσία τους οι μέτοχοι, μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτήν την προσπάθεια και να συνδράμουν στην αποκατάσταση της αξίας της.

Αν παρΆ όλα αυτά δεν είναι δυνατή ή παρουσία κάποιων μετόχων στη Γενική Συνέλευση, ζητάμε την εξουσιοδότησή τους και τις οδηγίες τους για το πώς επιθυμούν να ασκήσουμε την ψήφο τους για κάθε ένα από τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συμπληρώνοντας το συνημμένο «Ψηφοδέλτιο & Εξουσιοδότηση».
Αν γνωρίζουν κάποιον άλλο μέτοχο που προτίθεται να παρακολουθήσει την Τακτική Γενική Συνέλευση και προτιμούν να εξουσιοδοτήσουν αυτόν, μπορούν για διευκόλυνσή τους να χρησιμοποιήσουν το συνημμένο «Ψηφοδέλτιο & Εξουσιοδότηση».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος.........................Ο Γεν. Γραμματέας

Μπάμπης Εγγλέζος.................Γιάννης Σαρρής
Edited By ΣΕΔ on 1394444076
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

sed2
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 528
Εγγραφή: 08 Δεκ 2009, 12:08

08 Ιουν 2010, 21:44

[url=http://www.sed.gr/library/ZAMPA.pdf]Πληροφορίες προς τους μετόχους της ΖΑΜΠΑ Α.Ε. που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση ή να ορίσουν πληρεξούσιο. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ & ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ[/url]Edited By ΣΕΔ on 1276084792
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

sed2
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 528
Εγγραφή: 08 Δεκ 2009, 12:08

09 Ιουν 2010, 11:32

[url=http://www.euro2day.gr/news/market/123/articles/588268/Article.aspx]Euro2day.gr[/url]
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

sed2
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 528
Εγγραφή: 08 Δεκ 2009, 12:08

09 Ιουν 2010, 11:43

[url=http://www.capital.gr/Articles.asp?id=987062]Capital.gr[/url]
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

sed2
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 528
Εγγραφή: 08 Δεκ 2009, 12:08

09 Ιουν 2010, 12:31

[url=http://www.isotimia.gr/default.asp?pid=24&ct=13&artid=84617]Isotimia.gr[/url]
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

sed2
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 528
Εγγραφή: 08 Δεκ 2009, 12:08

09 Ιουν 2010, 14:58

[url=http://www.reporter.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/item/153659]Reporter.gr:Μετοχικός ακτιβισμός στη ΖΑΜΠΑ[/url]Edited By ΣΕΔ on 1276084778
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1848
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

10 Ιουν 2010, 20:37

[url=http://www.sospeiraias.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=13]www.sospeiraias.gr[/url]
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

sed2
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 528
Εγγραφή: 08 Δεκ 2009, 12:08

28 Ιουν 2010, 08:27

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Νικηφόρου Ουρανού 22, 11471 Αθήνα
website: [url=http://www.sed.gr]www.sed.gr[/url] e-mail: [email]info@sed.gr[/email]
Τηλ.:210-4911427 6977-649431

Αθήνα 28-6-2010

Δελτίο Τύπου-Πρόσκληση

Ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου (ΣΕΔ), στα πλαίσια του Μετοχικού Ακτιβισμού, καλεί τους μετόχους της εταιρείας ΖΑΜΠΑ Α.Ε., να συμμετάσχουν μαζικά στην τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Τετάρτη 30-6-2010 και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρείας στο Περιστέρι Αττικής (Λεωφ. Κηφισού 42).

Μετά από παρέμβαση μετόχων μειοψηφίας και με τη στήριξη του ΣΕΔ, μπήκαν σημαντικά θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη και η παρουσία των μετόχων στη Γεν. Συνέλευση κρίνεται απόλυτα αναγκαία, προκειμένου να ακουστεί η φωνή των μετόχων μειοψηφίας σε όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρεία.

Αναλυτικό ιστορικό της παρέμβασης των μετόχων μειοψηφίας και πληροφορίες για τη συμμετοχή των μετόχων στη Γεν. Συνέλευση στη διεύθυνση:
[url=http://www.sed.gr/phpBB2/phpBB2/viewtopic.php?t=1662]http://www.sed.gr/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi?act=ST;f=10;t=601[/url]

Από το γραφείο τύπου του ΣΕΔ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

sed2
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 528
Εγγραφή: 08 Δεκ 2009, 12:08

29 Ιουν 2010, 23:34

[url=http://www.euro2day.gr/news/market/123/articles/591744/Article.aspx]Euro2day.gr[/url]
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

koumbarosg
Δημοσιεύσεις: 246
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 14:01
Τοποθεσία: Αθήνα
Επικοινωνία: WLM

01 Ιούλ 2010, 19:04

Στη Γενική Συνέλευση της Ζάμπα, σαν αντιπρόεδρος του ΣΕΔ, υπέβαλλα στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας επιστολη με τα επιχειρήματα των μετόχων μειοψηφίας (κάποιους εκ των οποίων εκπροσώπησα στην Γενική Συνέλευση) υπέρ των προτάσεων που ζητήσαμε να προστεθούν στην ημερησία διάταξη.

Η επιστολή είχε ως εξής

[quote0]Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΖΑΜΠΑ Α.Ε.

Κύριοι,

Στην Επεξηγηματική Έκθεση 2010 για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, προτείνετε την απόρριψη του θέματος 8 της ημερησίας διάταξης: «Επαναγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με εύρος τιμής από €1,90 έως €19,00», υποστηρίζοντας ότι «υπό την παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, το προτεινόμενο μέτρο της επαναγοράς ιδίων μετοχών, αφενός μεν δεν εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, αφετέρου δύναται υπό προϋποθέσεις να εκληφθεί (σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ως μέτρο χειραγώγησεως της αγοράς (άρθρο 7 ν. 3340/2005).»
Σε απάντηση της αιτιάσεώς σας, επισυνάπτουμε το άρθρο 7 του νόμου 3340/2005 το οποίο περιγράφει συναλλαγές που θεωρούνται ως απόπειρες χειραγώγησης της αγοράς. Προφανώς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο νομικός σύμβουλος του δεν γνωρίζουν (παρ" ότι μνημονεύεται στο εδάφιο 4 του άρθρου 7 του νόμου 3340/2005) ότι ο Κανονισμός 2273/2003 για την εφαρμογή της οδηγίας 2206/3/ΕΚ και το διορθωτικό του, αφιερώνουν 6 σελίδες στα προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών και τις πράξεις σταθεροποίησης, οι οποίες «δεν πρέπει να θεωρούνται αφ" εαυτές ότι συνιστούν κατάχρηση αγοράς». Η επαναγορά ιδίων μετοχών και οι πράξεις σταθεροποίησης είναι ευρέως διαδεδομένες πρακτικές από εισηγμένες εταιρείες σε όλες τις αγορές, καθώς και στη χώρα μας και εξυπηρετούν πολλαπλούς σκοπούς. Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, επισυνάπτουμε τον Κανονισμό 2273/2003 και το διορθωτικό του. Επίσης σας υποβάλλουμε αντίγραφο της απόφασης 1/347/2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με επιπλέον παραδείγματα αποδεκτών και μη αποδεκτών συναλλαγών και της απόφασης 1/503/2009 του ιδίου όπου γίνεται ειδική αναφορά στην αγορά ιδίων μετοχών. Η πρότασή μας είναι για την έγκριση ενός προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών στα πλαίσια της νομιμότητας και σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις. Ένα τέτοιο πρόγραμμα, όχι μόνο θα ωφελήσει την ομαλότερη διαπραγμάτευση και εμπορευσιμότητα του τίτλου, αλλά θα δώσει και κάποιες στρατηγικές επιλογές για το μέλλον της εταιρίας. Δεν κατανοούμε τον ισχυρισμό ότι ένα τέτοιο μέτρο δεν εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον διότι δεν τον υποστηρίζετε με κάποιο άλλο επιχείρημα. Θεωρούμε αυτονόητο ότι ο ορισμός του εταιρικού συμφέροντος ταυτίζεται με τα συμφέροντα όλων των μετόχων της εταιρίας.

Στην συνέχεια της Επεξηγηματικής Έκθεσης 2010 για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, προτείνετε την απόρριψη του θέματος 9 της ημερησίας διάταξης: «Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια της κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών και διανομής δωρεάν μετοχών σε αναλογία 2,8 νέες προς 1 παλαιά μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από €1,90 σε €0,50. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.» υποστηρίζοντας ότι «υπό την παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, το προτεινόμενο μέτρο της κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών δεν εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον δεδομένου ότι μεταξύ άλλων θα οδηγήσει σε καθοδική αναπροσαρμογή της τιμής των μετοχών.»
Η καθοδική αναπροσαρμογή της τιμής των μετοχών που επικαλείστε, συνοδεύεται απαραιτήτως και από απολύτως ανάλογη ανοδική προσαρμογή του αριθμού των μετοχών. Το δίλημμα της επιλογής μεταξύ 1 τίτλου με τιμή €20 η 2 τίτλων με τιμή €10 είναι δίλημμα άνευ ουσίας. Θεωρούμε ότι το μέτρο θα ενισχύσει σημαντικά την εμπορευσιμότητα του τίτλου, τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών πρόσφατα έθεσε στην «Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών». Πιστεύουμε ότι τα συμφέροντα των μετόχων (και κατ" επέκταση τα εταιρικά) εξυπηρετούνται όταν η διαπραγμάτευση του τίτλου κάνει βήματα βελτίωσης και όχι βήματα οπισθοδρόμησης.
Επιπλέον, θεωρούμε γενικότερα ότι συντρέχουν πολλαπλοί λόγοι για κάποιου είδους αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και κάποιου είδους αναπροσαρμογής της ονομαστικής αξίας των μετοχών, οι κυριότεροι των οποίων είναι φορολογικοί. Σας υποβάλουμε γνωμάτευση του Αθανασίου Βουθούνη, της εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Της οποίας το 1ο θέμα συνιστά διανομή ή κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2010.

Στην συνέχεια της Επεξηγηματικής Έκθεσης 2010 για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων προτείνετε την απόρριψη του θέματος 10 της ημερησίας διάταξης: «Επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε εμπορία φωτοβολταϊκών και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.» υποστηρίζοντας ότι «προς το παρόν δεν διαθέτει την πείρα, τεχνογνωσία, και προσωπικό, ώστε, επί προφανή κινδύνω δια αυτήν, να ασχοληθεί με αλλότριες δραστηριότητες τις οποίες δεν γνωρίζει.»
Σε εμφανές σημείο της εισόδου των γραφείων της εταιρείας εδώ και κάποια χρόνια εκτίθεται φωτοβολταϊκός πίνακας. Βασικός προμηθευτής της εταιρίας είναι η Sharp, που μέσω της Sharp Solar είναι παγκοσμίως πρωτοπόρος στον κλάδο των φωτοβολταϊκών ξεκινώντας πριν 50 χρόνια αυτή τη δραστηριότητα της οποίας το εταιρικό όραμα συμπυκνώνεται στη φράση «Μια μέρα, θέλουμε να είμαστε σε θέση να παράγουμε τον ηλεκτρισμό που καταναλώνουν τα προϊόντα μας.» Η δυσμενής οικονομική συγκυρία την οποία δις επικαλεσθήκατε στην επεξηγηματική σας έκθεση επιβάλλει στην χώρα μας να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που επί δεκαετίες υπέσκαπτε με αλόγιστες πολιτικές, επιχειρηματικές και εργασιακές πρακτικές. Ελέω της φύσης, γεωγραφικής θέσεις και παράδοσης οι κλάδοι που προσφέρονται είναι η εναλλακτική ενέργεια, ο τουρισμός και η ναυτιλία. Η σχέση με την Sharp πρέπει να αξιοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα που λόγω γεωγραφικής θέσης δίνει στη χώρα μας μοναδικά πλεονεκτήματα.
Διότι το γεγονός είναι ότι οι δραστηριότητες τις οποίες γνωρίζει η εταιρία, εδώ και αρκετά χρόνια δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα προς τους μετόχους. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είναι λιγότερος από το 1/11 του κύκλου εργασιών του 2000. Τη χρονιά που επιδοτήθηκε με 35% η απόσυρση κλιματιστικών παλαιάς τεχνολογίας η εταιρία παρουσίασε τον χαμηλότερο κύκλο εργασιών της τελευταίας δεκαετίας, επίδοση που είναι το 1/3 του μέσου όρου της δεκαετίας και τα 2/3 του μέσου όρου της πενταετίας. Την περίοδο 2006 - 2009 που η εταιρία επέστρεψε στην κερδοφορία τα συνολικά κέρδη είναι 1,586 εκ.ευρώ και τα μερίσματα 1,734 εκ. ευρώ. Τα αντίστοιχα μεγέθη για την περίοδο 2000- 2002 ήταν 4,423 εκ. ευρώ κέρδη και 1,751 εκ. ευρώ μερίσματα. Αυτά τα μερίσματα τα οποία τα τελευταία δυο χρόνια φορολογούνται με 35% (25% στη εταιρία και 10% στην απόδοση) από του χρόνου θα φορολογούνται με 45%.[/quote0]

Επί συνόλου 1.002.280 μετοχων, για την ΓΣ δεσμεύτηκαν 803,454 μετοχές. Από αυτές 712.090 ητάν από τα μέλη της οικογενείας των δύο βασικών μετοχων και 91.364 από μετόχους μειοψηφίας. Από αυτούς εκπροσώπησα 18.316 μετοχές. Με μικρές διαφοροποιήσεις οι μέτοχοι μειοψηφίας ψήφισαν συντονισμένα.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν οι βασικοί μέτοχοι δεν υπερψήφισαν κανένα από τα θέματα που έθεσαν οι μέτοχοι μειοψηφίας, αν και υπήρξε κάποια προσέγγιση στο θέμα 10 «Επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε εμπορία φωτοβολταϊκών και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.» Η διοίκηση ενημέρωσε για κάποιες επαφές που γίνονται αλλά δεν θέλησε να δεσμευτεί μιάς και εκτιμα ότι οι επαφές είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο.
Γιώργος Κουμπάρος

koumbarosg
Δημοσιεύσεις: 246
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 14:01
Τοποθεσία: Αθήνα
Επικοινωνία: WLM

29 Σεπ 2010, 11:24

[url=http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/603317/Article.aspx]"Ηχηρό Καμπανάκι γιατη Ζαμπα" του Στ. Κοτζαμάνη από το euro2day[/url]
Γιώργος Κουμπάρος

sed2
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 528
Εγγραφή: 08 Δεκ 2009, 12:08

14 Οκτ 2010, 09:12

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Νικηφόρου Ουρανού 22, 11471 Αθήνα
website: [url=http://www.sed.gr]www.sed.gr[/url] e-mail: [email]info@sed.gr[/email]

ΠΡΟΣ
Κύριο Μπαλόπουλο Νίκο
«ΖΑΜΠΑ ΑΕ Εμπορική Εταιρεία Μηχανημάτων - Ηλεκτρικών Ειδών & Υφασμάτων»
Λ. Κηφισού 42, Περιστέρι, 12133

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010

Αγαπητέ κύριε Μπαλόπουλε,

Μετά από συνεννόηση με τον κύριο Γιώργο Ρότσο, θέλω να σας ζητήσω μια συνάντηση με μια επιτροπή μετόχων της εταιρείας για να εξετάσουμε κάποια θέματα που έχουν προκύψει πρόσφατα και αφορούν την εταιρεία.
Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε την εισήγηση του ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή από το Χρηματιστήριο κάποιων εταιρειών που δεν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Μια εξ αυτών των προϋποθέσεων είναι το όριο των ¤2 εκ. σε πωλήσεις το οποίο η εταιρεία επέτυχε οριακά κατά την χρήση του 2009, αλλά ενδέχεται να μην επιτύχει για την τρέχουσα χρήση, σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής έκθεσης του πρώτου εξαμήνου και παρά τη σημαντική διαφημιστική δαπάνη που έγινε.
Αν και ουδείς ακόμα γνωρίζει τον τρόπο και τον χρόνο στους οποίους θα καταλήξει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την από το ΔΣ του ΧΑ εισηγούμενη διαγραφή κάποιων εταιρειών, θα θέλαμε να έχουμε μια ενημερωτική συνάντηση μαζί σας. Όπως μας είχατε πει και στην Τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία κάνει κάποιες προσπάθειες για την ανάπτυξη του τομέα των φωτοβολταϊκών. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε εξελίξεις επάνω σε αυτό το θέμα ή για όποιες άλλες προοπτικές επεξεργάζεστε για την βελτίωση των μεγεθών της εταιρείας. Θα θέλαμε επίσης να μας ενημερώσετε για τις προθέσεις της διοίκησης στο δυσάρεστο ενδεχόμενο μιας μελλοντικής διαγραφής της εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Θα επικοινωνήσω τηλεφωνικά μαζί σας τις επόμενες μέρες για να συζητήσουμε για αυτό το ζήτημα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Γιώργος Κουμπάρος
Αντιπρόεδρος ΣΕΔ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Άβαταρ μέλους
SED
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 480
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 01:44
Τοποθεσία: Αθήνα
Επικοινωνία: Ιστοσελίδα

09 Ιούλ 2011, 19:11

Η κινητοποίηση των μετόχων μειοψηφίας της ΖΑΜΠΑ Α.Ε. μέσω του ΣΕΔ, σημείωσε μια σημαντική επιτυχία για τον Mετοχικό Aκτιβισμό.

Από τον Φεβρουάριο οι μέτοχοι μειοψηφίας, μέσω του αντιπροέδρου του ΣΕΔ Γιώργου Κουμπάρου, είχαν ξεκινήσει επαφές με τη διοίκηση της εταιρείας. Η χρήση 2010 ήταν δεδομένα ζημιογόνος και επιπλέον υπήρχε η εκκρεμότητα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο τελικά κατατέθηκε την τελευταία στιγμή (σε σχέση με τις προθεσμίες δημοσίευσης των εισηγμένων). Οι μέτοχοι μειοψηφίας έθεσαν θέμα διανομής μερίσματος ή επιστροφής κεφαλαίου. Η διοίκηση απέρριψε την περίπτωση επιστροφής κεφαλαίου και εισηγήθηκε τη μη διανομή μερίσματος, δέχτηκε όμως να θέσει το θέμα προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

[url=http://www.zampa.gr/images/stories/finance/4.PDF]Το σχέδιο αποφάσεων[/url] της διοίκησης όπως αναρτήθηκε στο εταιρικό site στις 8 Ιουνίου 2011 με την πρόσκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης προέβλεπε τη μη διανομή μερίσματος.
Αυτό φαινόταν ήδη και από τα στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 01/01/ 2010 έως 31/12/ 2010 [url=http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press.asp?press_id=133513]που δημοσίευσε η εταιρεία στις 30 Μαρτίου 2011 [/url] και περιλαμβάνονταν στη σελίδα 48[url=http://www.athex.gr/files/2010/FinStats/ΖΑΜΠΑΑΕ(ΟΙΚ%20ΚΑΤΜΗΤΡ).pdf] της ετήσιας οικονομικής έκθεσης [/url]

Η παρουσία των μετόχων μειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2011 (περιλαμβανομένων των εκπροθέσμων) ξεπέρασε το 7% και υπήρχε σκέψη να κατατεθεί αίτημα βάσει του αρ.39 § 3 του ν. 2190/1920 για αναβολή λήψης απόφασης στο θέμα της συζήτησης για την πρόταση του Δ.Σ. μη διανομής μερίσματος. Η διοίκηση ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι σε έκτακτο Δ.Σ. το ίδιο πρωί, σε ένδειξη καλής θέλησης, αποφάσισε να υποβάλλει νέα εισήγηση για διανομή καθαρού μερίσματος 20 λεπτών ανά μετοχή. Η πρόταση έγινε δεκτή από κάποιους μετόχους, απορρίφθηκε (ως ανεπαρκής) από κάποιους άλλους, ενώ οι μέτοχοι που εκπροσωπήθηκαν από τον αντιπρόεδρο του ΣΕΔ απείχαν από την ψηφοφορία επί της νέας προτάσεως.

Με επίδειξη καλής θέλησης και από τις δύο πλευρές, βρέθηκε η χρυσή τομή που έφερε κάποιο οικονομικό όφελος στους μετόχους μειοψηφίας και δεν ανέβαλε το θέμα του μερίσματος για μια Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ταυτόχρονα βελτίωσε το κλίμα μεταξύ της διοίκησης και των μετόχων μειοψηφίας αφού έγινε μια ειλικρινής συζήτηση και κάποιες εισηγήσεις των μετόχων μειοψηφίας για θέματα της εταιρείας, θα εξεταστούν από την διοίκηση.

Από το γραφείο τύπου του ΣΕΔEdited By SED on 1310232018
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΣΕΔ

koumbarosg
Δημοσιεύσεις: 246
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 14:01
Τοποθεσία: Αθήνα
Επικοινωνία: WLM

10 Ιούλ 2011, 13:28

Οφείλω ευθύς εξαρχής να ομολογήσω ότι δεν περίμενα μια τέτοια εξέλιξη στο θέμα του μερίσματος. Περίμενα μια Γενική Συνέλευση με ένταση και υπερβολές ένθεν και ένθεν. Με την κίνηση καλής θέλησης εκ μέρους της διοίκησης την τελευταία στιγμή να αποφασίσει την διανομή μερίσματος, το σημαντικότερο κέρδος, πάνω και από τα 20 λεπτά ανά μετοχή, ήταν η συζήτηση που έγινε μεταξύ μετόχων μειοψηφίας και διοίκησης για την κατάσταση της εταιρείας.
Η ΖΑΜΠΑ Α.Ε. είναι μια εταιρεία με ταμείο διπλάσιο της κεφαλαιοποίησής της, συν ακίνητη περιουσία, χωρίς υποχρεώσεις. Δυστυχώς, η δραστηριότητά της, δηλαδή η αντιπροσώπευση των κλιματιστικών SHARP, βρίσκεται σε διαρκώς φθίνουσα πορεία, αφού η αντιπροσωπευόμενη εταιρεία (SHARP) μεταστρέφεται έντονα προς την ηλιακή ενέργεια και διατηρεί τα (υψηλής μεν ποιότητας) κλιματιστικά της σε υψηλές τιμές, που δεν βρίσκουν απήχηση στον έλληνα καταναλωτή εν μέσω οικονομικής κρίσης αλλά και άλλων προϊόντων (υποδεέστερης ποιότητας), που διατίθενται σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Αυτό, σε συνδυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό και τις «απώλειες» του κλάδου των λιανεμπόρων ηλεκτρικών συσκευών, συρρικνώνουν τις πωλήσεις και τα κέρδη της εταιρείας εδώ και αρκετά χρόνια.

Πέρυσι στη Γ.Σ. κατατέθηκε πρόταση, η εταιρεία να εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με την SHARP στον κλάδο της ηλιακής ενέργειας. Η διοίκηση ενημέρωσε ότι το θέμα εξεταζόταν ήδη, αλλά με χαμηλές προσδοκίες και δεν πίστευε ότι υπήρχε λόγος να προστεθεί η προτεινόμενη δραστηριότητα στους εταιρικούς σκοπούς.
Φέτος (όπως και σε προηγούμενα χρόνια) το κύριο αίτημα ήταν μια γενναία διανομή μερίσματος ή επιστροφή κεφαλαίου και η προοπτική μη διανομής προδίκαζε μια έντονη Γ.Σ. όπως εύστοχα είχε σχολιάσει [url=http://www.euro2day.gr/chameleon/139/articles/633225/ChameleonArticle.aspx]ο Χαμαιλέων στο euro2day. [/url]
Θεωρώ ότι οι από τις αρχές Φεβρουαρίου επαφές με την εταιρεία άφησαν τον δίαυλο επικοινωνίας ανοιχτό. Όταν εκδηλώθηκε ή αρχική πρόθεση για μη διανομή μερίσματος, σαν ΣΕΔ συστήσαμε την αποφυγή ακραίων αντιδράσεων και απλά ζητήσαμε την συζήτηση για το θέμα στην Γ.Σ. Νομίζω ότι διοίκηση και μέτοχοι κρατώντας χαμηλούς τόνους στο διάστημα Μαρτίου Ιουνίου, καταφέραμε να φτάσουμε στη Γ.Σ. της 30ης Ιουνίου και όχι μόνο να πετύχουμε «την έκπληξη» αλλά να βάλουμε βάσεις προς κοινό όφελος και πεδίο συνεννόησης για το μέλλον.

Είναι κρίμα που το γεγονός διέφυγε της προσοχής του οικονομικού τύπου και των οικονομικών διαδικτυακών τόπων, γιατί πέραν του αποτελέσματος που κάθε άλλο παρά αναμενόμενο ήταν (δηλαδή το καθαρό μέρισμα των 20 λεπτών), το γεγονός ότι σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, η διοίκηση και οι μέτοχοι μειοψηφίας κατάφεραν να βρουν περιθώρια συνεννόησης και αμοιβαίου συμβιβασμού, από μόνο του αποτελεί είδηση.
Γιώργος Κουμπάρος

koumbarosg
Δημοσιεύσεις: 246
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 14:01
Τοποθεσία: Αθήνα
Επικοινωνία: WLM

28 Ιούλ 2011, 12:08

[url=http://www.euro2day.gr/chameleon/139/articles/649088/ChameleonArticle.aspx]Χαμαιλέων απο το Euro2day[/url]
Γιώργος Κουμπάρος

Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες