ENGLEZOS
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1850
Εγγραφή: 26 Φεβ 2002, 03:00

13 Ιαν 2010, 09:41

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα

Δίκτυα, οργανώσεις και επιχειρήσεις που πρωτοστατούν στη διάδοση και προώθηση της ΕΚΕ στη χώρα μας.

Στην Πράσινη Βίβλο, που κυκλοφόρησε το 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) ως την έννοια «σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη». Ωστόσο, η ΕΚΕ δεν χαίρει ενός κοινά αποδεκτού ορισμού, ενώ και οι επιχειρήσεις δεν την αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο. Η «C.P.» παρουσιάζει σήμερα τέσσερις οργανώσεις-φορείς και εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει όχι μόνο να ενημερώνουν, αλλά και να αναλαμβάνουν δράσεις και να παρέχουν λύσεις για την ανάπτυξη και την ανάδειξη της ΕΚΕ στις επιχειρήσεις.

Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ένα δίκτυο επιχειρήσεων με τη μορφή μη κερδοσκοπικού σωματείου, το οποίο ιδρύθηκε το 2000. Κύριοι στόχοι του -όπως περιγράφονται στην ιδρυτική του διακήρυξη- είναι μεταξύ άλλων η ευαισθητοποίηση και η συστράτευση της επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και των επιμέρους κοινωνικών ομάδων, προς την κατεύθυνση της προώθησης της κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα, αλλά και η ανάπτυξη μηχανισμών επικοινωνίας, συνέργειας και συντονισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις-μέλη του Δικτύου για την από κοινού εφαρμογή προγραμμάτων ή την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Το Δίκτυο αντιλαμβάνεται την ΕΚΕ ως «την οικειοθελή δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων που είναι πέρα από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους». Γι αυτόν άλλωστε το λόγο, στους βασικούς άξονες δράσης του προβάλλει την ομαλή ένταξη στο κοινωνικό σύνολο των κοινωνικά μειονεκτουσών ομάδων (π.χ. άτομα με ειδικές ανάγκες, αποφυλακισθέντες, απεξαρτημένοι, οικονομικοί μετανάστες), την ανάπτυξη της ιδέας του κοινωνικού εθελοντισμού στο εσωτερικό των επιχειρήσεων-μελών του Δικτύου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ήδη, στα πρώτα επτά χρόνια της λειτουργίας του, τα μέλη του Δικτύου έφτασαν τα 100, αριθμός ο οποίος αυξάνεται διαρκώς. Στις αξιόλογες δράσεις του Δικτύου για την ανάπτυξη και την κατανόηση της ΕΚΕ θα πρέπει να ενταχθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος ΕΡΜΗΣ, το οποίο αποσκοπεί στη διάχυση των αρχών και των πρακτικών της ΕΚΕ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου οι τελευταίες να τις υιοθετήσουν και να τις προσαρμόσουν στις δικές τους ιδιαίτερες συνθήκες.

Επιπλέον, στις δράσεις του Δικτύου είναι και η διοργάνωση σχετικών συνεδρίων. Το επόμενο συνέδριο έχει προγραμματιστεί για τις 9 Νοεμβρίου, με θέμα: «Πολυπολιτισμικές επιχειρήσεις και διαφορετικότητα». Σημειώνεται πως το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ λειτουργεί ως εθνικός εταίρος του ευρωπαϊκού δικτύου CSR Europe, μεταφέροντας όλες τις σύγχρονες αντιλήψεις και τεχνογνωσία σχετικά με την ΕΚΕ στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες: [url=http://www.csrhellas.gr]www.csrhellas.gr[/url]

CSE (Centre for Sustainability & Excellence), Κέντρο Αειφορίας

Το Κέντρο Αειφορίας είναι μια ομάδα προβληματισμού (με γραφεία σε Αθήνα, Σικάγο και Βρυξέλλες), η οποία παρέχει επιστημονικές συμβουλές και λύσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, στο πλαίσιο της προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης, της επιχειρηματικής αριστείας και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Το Κέντρο Αειφορίας παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων λύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη, προσφέροντας στοχευμένη υποστήριξη στους τομείς της ΕΚΕ, της στρατηγικής καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της διαχείρισης εκπομπών ρύπων, του πράσινου και κοινωνικού μάρκετινγκ και της διαχείρισης επιχειρηματικής απόδοσης. Πρόσφατα, το Κέντρο ανακοίνωσε την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με ένα από τα μεγαλύτερα ενημερωτικά δίκτυα για την ΕΚΕ και την Αειφόρο Ανάπτυξη, την 3BL Media, η οποία είναι ένα πρωτοπόρο ενημερωτικό δίκτυο στο χώρο της ΕΚΕ, της Αειφορίας και του Πράσινου Μάρκετινγκ.

Στις 5-6 Νοεμβρίου το Κέντρο Αειφορίας προχωρά στην παρουσίαση ενός καινούργιου σεμιναρίου με τίτλο «Become a Qualified Climate Change Leader», το οποίο αποσκοπεί στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων προκειμένου να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια για το σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης Στρατηγικής και Απολογισμού Μείωσης των Εκπομπών Ρύπων (Carbon Footprint Strategy & Reporting) για τον οργανισμό τους και για τη δημιουργία πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες: [url=http://www.cse-net.org]www.cse-net.org[/url]

Meda Communication

Κύριος στόχος της εταιρείας MEDA Communication είναι να αποτελέσει το σημείο αναφοράς στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο για την προώθηση και την ανάπτυξη της προσέγγισης της «τριπλής βασικής αρχής», που αναδεικνύει ότι η συνολική επίδοση μιας εταιρείας πρέπει να υπολογίζεται με βάση τη συνδυασμένη συνεισφορά της στην οικονομική ευημερία, στην περιβαλλοντική ποιότητα και στο κοινωνικό κεφάλαιο.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναπτύσσει επιχειρηματικά εργαλεία προς κάθε είδους επιχείρηση, προκειμένου αυτή να αναπτύξει ταυτόχρονα την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική της ευθύνη, συμβάλλοντας στο στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης. Η εταιρεία παρουσίασε το 2003, στο πλαίσιο των ειδικευμένων εργαλείων της για την ΕΚΕ, και για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, το Βαρόμετρο Αναγνωρισιμότητας και Κοινωνικής Συμπεριφοράς, το οποίο μεταξύ άλλων προσφέρει μετρήσιμα στοιχεία για την κοινωνική ευαισθητοποίηση και συμπεριφορά των Ελλήνων πολιτών, συνεισφέρει στη βαθύτερη γνώση και κατανόηση του κοινωνικού περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες και οι εθελοντικές οργανώσεις και εξετάζει τη διεισδυτικότητα, την αναγνωρισιμότητα και τη δημοτικότητα του κοινωνικού έργου των εταιρειών και των εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Επίσης, το 2005 η εταιρεία εισήγαγε ένα ενημερωτικό-εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στους εργαζόμενους των εταιρειών. Το Responsible Employee Attitude Challenge on CSR είναι ένα παιχνίδι γνώσης, ενημέρωσης και στάσεων στο πλαίσιο της ΕΚΕ, ειδικά σχεδιασμένο για τους εργαζόμενους όλων των βαθμίδων μιας εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες: [url=http://www.meda.gr]www.meda.gr[/url]

QualityNet

Το QualityNet Foundation είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί ως «πλατφόρμα αλληλεπίδρασης» μεταξύ των επιχειρήσεων και της κοινωνίας, για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. Το QnF προωθεί δράσεις που έχουν στόχο να ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν το επιχειρηματικό κοινό για την υιοθέτηση κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς και δράσης, να προωθήσουν την έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας στο ευρύ κοινό, κάνοντάς το συμμέτοχο στην προώθηση της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικών μονάδων και κοινωνικών φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό, το QnF συγκεντρώνει και καταγράφει όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τους προβληματισμούς των επιχειρήσεων και τις ανάγκες της κοινωνίας σε ό,τι έχει σχέση με τους τέσσερις τομείς εξειδίκευσής του, δηλαδή την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγιεινή και ασφάλεια και την ΕΚΕ. Το QnF λειτουργεί ως μία ανοιχτή πλατφόρμα ενημέρωσης και επικοινωνίας μεταξύ των μελών του (τα μέλη του QnF -φορείς, επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, ΜΚΟ- δεν επιβαρύνονται οικονομικά), ενώ έχει δημιουργήσει μια ομάδα εργαλείων, την οποία τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν, όπως ο ενημερωτικός κόμβος [url=http://www.qualitynet.gr,]www.qualitynet.gr,[/url] το αρχείο καλών πρακτικών ΕΚΕ και κοινωνικών απολογισμών και το αρχείο πιστοποιημένων εταιρειών και προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες: [url=http://www.qualitynet.gr]www.qualitynet.gr[/url]

Πηγή: [url=http://www.citypress.gr/]http://www.citypress.gr/[/url]
30/10/2009)
Μπάμπης Εγγλέζος
http://babisenglezos.blogspot.com/

Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες